X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

2 mln zotych roszcze za mier Polek w Nicei

2016-08-04 11:58 czwartek
Wydarzenia majce miejsce w Nicei 14 lipca br. pokazay, e samochód (ciarówka) moe sta si narzdziem terroru. Tragedii nie mona cofn, ale najblisi ofiar musz z tym y. Czy kto spróbuje zadouczyni ich krzywdzie? 

Zdarzenie z Nicei  mog przypomina ataki terrorystyczne z 11 wrzenia 2001 roku, kiedy to samoloty zostay uyte, aby zabi ich pasaerów, a take wyrzdzi jak najwiksze szkody. Oczywicie po kadym ataku pozostaje kwestia zajcia si ofiarami bezporednimi ataku jak i rodzin osób, które zginy na skutek tego dziaania. 

Francuskie prawo 


Zdarzenie, które miao miejsce we Francji, bdzie podlegao prawu francuskiemu bez wzgldu na obywatelstwo osoby poszkodowanej. Dlatego te, aby ustali, jakie prawa przysuguj poszkodowanym na skutek tego zdarzenia, naley przyjrze si przepisom francuskim. Jako, e wypadek mia miejsce z udziaem ciarówki, warto zbada jak wyglda kwestia odszkodowania z ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej posiadacza pojazdu.

Fakt, e zdarzenie miao charakter terrorystyczny nie zmienia faktu, e miao  ono równie charakter wypadku komunikacyjnego. Przepisy co do zasady europejskie nie wyczaj odpowiedzialnoci towarzystwa ubezpieczeniowego za wypadki spowodowane na skutek przestpstwa.

Po ataku w Nicei francuskie wadze zachcaj poszkodowanych do skorzystania z pomocy Funduszu Gwarancyjnego (polski odpowiednik to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Fundusz ten zajmuje si sprawami odszkodowa za pojazdy, które nie byy ubezpieczone (tak jak polski), ale równie wypaca odszkodowania za szkody doznane na skutek ataku terrorystycznego. Moliwoci takie wprowadzia ustawa z 9 wrzenia 1986 roku o zapobieganiu terroryzmowi.

Regulacja francuska w zakresie odszkodowa dla ofiar ataków terrorystycznych gwarantuje szybsze otrzymanie odszkodowania i zadouczynienia ni jest to w przypadku ubezpieczenia komunikacyjnego (1 miesic w porównaniu do 3 miesicy). W kadym z tych systemów, w przypadku niezadowolenia z przyznanej kwoty spraw mona skierowa do sdu. Wic nie ma dodatkowych ogranicze, które mogyby jak metod szczególnie uprzywilejowywa.
 

Polskie regulacje 


W Polsce najbliszymi przepisami do tych francuskich jest ustawa o pastwowej kompensacie przysugujcej ofiarom niektórych czynów zabronionych z dnia 7 lipca 2005 roku. Jednake francuska regulacja jest o wiele szersza, gdy daje moliwo poszkodowanym i rodzinom osób, które zginy uzyskania penego odszkodowania, tak jak za wypadek komunikacyjny.

Natomiast polska ustawa ogranicza si jedynie do utraconych zarobków, kosztów zwizanych z leczeniem oraz kosztami pogrzebu. Zakres odszkodowania jest wic znacznie ograniczony. Warto doda, e francuska ustawa bdzie odnosia si do wszystkich ofiar ataków terrorystycznych majcych miejsce na terenie Francji, a wic równie dla obcokrajowców. Polska regulacja zbliona jest do francuskiej w zakresie odszkodowa za szkody powstae na skutek wypadków samochodów.

- Gdyby taki wypadek jak ten w Nicei mia miejsce w Polsce, to wanie ta metoda dochodzenia odszkodowania byaby zalecana (jednake fakt ograniczenia kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia byby na pewno powan przeszkod przy znacznej iloci osób poszkodowanych) - mówi Tomasz Popielski, specjalista ds. likwidacji szkód osobowych z Grupy Doradczej Prawno - Medycznej. I dodaje: - Polska regulacja w zakresie kompensacji przysugujcej ofiarom niektórych przestpstw na pewno jednak znacznie odbiega od tej francuskiej. Kwoty moliwego w Polsce do uzyskania odszkodowania s znacznie ograniczone, a take sposób dochodzenia bardziej skomplikowany - na pewno od razu naleaoby w takiej sytuacji zoy wniosek do sdu.

Prawnicy z GDPM szacuj roszczenia dla rodziny zmarych w Nicei Polek – sióstr, na czn kwot 2 mln zotych.
 

Ochrona finansowa od ryzyka terroryzmu


Warto wiedzie, e obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe oferuj produkty zapewniajce ochron równie na wypadki terroru. Zakres takich polis obejmuje zazwyczaj pokrycie kosztów leczenia oraz transport medyczny lub transport zwok do kraju zamieszkania. W sytuacji mierci ubezpieczonego rodzina otrzyma odszkodowanie do wysokoci sumy gwarancyjnej z NNW. 
 
Przed wyjazdem za granic warto zaopatrzy si w ubezpieczenie prywatne, które pozwoli na szybsze i uproszczone wypacenie rodków finansowych niezbdne dla dalszego leczenia czy te na pokrycie kosztów pogrzebu.
 
Tzw. polisy terrorystyczne w swojej ofercie maj ju m.in. PZU, Europa, Warta i Axa. Róni si jednak zakresem, na który przed zakupem warto zwróci szczególn uwag. 

Przykadowo PZU ponosi odpowiedzialno zalen od poziomu zagroenia w pastwie, do którego udaje si podróny oraz od tego, czy wobec danego kraju obowizuj ostrzeenia MSZ.

W sytuacji wyjazdu do krajów znajdujcych si w rejonie zagroonym terroryzmem, dziaaniami wojennymi lub stanem wyjtkowym wymagane jest opacenie dodatkowej skadki z tytuu polisy.

Na podstawie info. prasowej GDPM

Porównaj zakresy polis na wypadek terroryzmu

Zobacz take
« powrt do dziau: Wiadomoci
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Cedent - Cedent – osoba dokonujca cesji ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.