X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole artyku znajomemu A A A

5 pyta o ubezpieczenie na raka

2014-07-07 13:42 poniedziaek
ING Dyrektor
Czym róni si ubezpieczenie na raka od zdrowotnego? Czy polisa na raka to propozycja dla osoby modej? Jeli kto w mojej rodzinie chorowa na raka - czy mog je kupi? Poznaj odpowiedzi na nurtujce Ci pytania!

Na pytania odpowiada Grzegorz Hoffman, Kierownik ds. Produktów w ING ycie:

Czym róni si ubezpieczenie na raka od zwykego ubezpieczenia zdrowotnego? 

Rónica dotyczy przede wszystkim rodzaju wiadcze – w ubezpieczeniu zdrowotnym pokrywane s koszty usug medycznych, midzy innymi wizyt lekarskich, bada. W przypadku polisy na ycie obejmujcej umow dotyczc zachorowania na raka wypacane s pienidze ju za sam fakt zachorowania czy podjty rodzaj leczenia (np. operacj) i nie ma tutaj znaczenia, w jakim szpitalu ubezpieczony mia operacj. Po prostu ubezpieczyciel paci konkretn kwot, okrelon w umowie za sam fakt operacji.

ING ycie jako firma specjalizujca si w polisach na ycie proponuje umow na wypadek zachorowania na raka Ona i On, w ramach ubezpieczenia „Sposób na Przyszo”. Oznacza to, e do podstawowego produktu o charakterze ochronno-inwestycyjnym oferujemy dodatkowo umow zapewniajc wsparcie w sytuacji zachorowania na nowotwór. Wystpuje ona w dwóch wersjach Ona i On, obejmujcych nowotwory zarówno zoliwe, jak i agodne, najczciej wystpujce u kobiet i mczyzn.

Czyli jeeli w rodzinie kto choruje na raka, to jego bliscy mog kupi polis? Czy skadka bdzie duo drosza?

Jak najbardziej. Osoby, które maj w rodzinie chorych, mog, a nawet powinny zainteresowa si ubezpieczeniem na wypadek raka. Poniewa wystpienia choroby jest wiksze, to i podjcie dziaa zabezpieczajcych jest bardziej istotne. Wysze ryzyko nie zawsze wpywa na wzrost skadki. W ankiecie medycznej, któr przeprowadzamy przy procesie obliczania skadki pytamy tylko o najblisz rodzin (rodziców i rodzestwo). Jeeli np. dziadek czy babcia mieli raka to nie bierzemy tego pod uwag w wyliczeniach. Z perspektywy klienta zachorowania w dalszej rodzinie mog by sygnaem alarmowym, a nie powoduj wyszych opat.

Warto pamita, e ubezpieczenie na wypadek zachorowania na nowotwór moe wykupi kady, pod warunkiem, e nie jest ju chory. Jeeli kto wiedzia wczeniej o chorobie – zna diagnoz, przyjmowa leki, czy chodzi na badania pod ktem potwierdzenia przypuszcze o zachorowaniu, a zatai tak informacj czy poda nieprawd w ankiecie medycznej, to ubezpieczyciel nie wypaci mu wiadczenia z tytuu polisy. 

Czy polisa na raka to propozycja take dla osoby modej?

Choroby nowotworowe cho w znacznej mierze dotykaj osób w dojrzaym wieku, to jednak zdarzaj si przypadki, kiedy choruj take mode osoby. Dlatego warto mie zabezpieczenie finansowe, które pomoe szybko podj leczenie w sytuacji wystpienia choroby. W procesie leczenia raka czas jest bardzo istotny i czsto wymaga korzystania z prywatnej opieki zdrowia, co wie si z kosztami. Wówczas zabezpieczenie finansowe okazuje si bardzo przydatne, bez wzgldu na wiek. Warto jednak pamita, e polis na wypadek zachorowania na raka powinny si zainteresowa szczególnie te osoby, które maj w rodzinie bliskich, u których stwierdzono nowotwór. Dodatkowo mode osoby pac nisze skadki.

W jakim przedziale wiekowym mieszcz si klienci kupujcy t polis?

Z naszych obserwacji wynika, e najczciej umow na wypadek zachorowania na raka interesuj si modzi ludzie w przedziale wiekowym 25-35 lat. Co ciekawe, wród naszych klientów przewaaj kobiety – aktualnie nasz produkt wybrao 55% kobiet i 45% mczyzn. Przewanie s to osoby, które maj rodzin i chc zabezpieczy siebie i bliskich na wypadek sytuacji zachorowania na nowotwór.

Czym charakteryzuje si produkt oferowany przez ING ycie?

W naszym produkcie wypata wiadczenia nastpuje etapami, a ochrona dziaa ju od pierwszego dnia. W momencie samej diagnozy nowotworu zoliwego ubezpieczony otrzymuje 40% sumy ubezpieczenia. Chory otrzymuje wic pomoc finansow na samym pocztku. Jest to szczególnie wane w przypadku osób, które bardzo szybko musz wykona specjalistyczne badania korzystajc z prywatnych placówek medycznych. Celem jest zapewnienie ubezpieczonemu rodków na jak najszybsze podjcie leczenia. 

Dalsze wiadczenia wypacane s w zalenoci od postpów choroby i zastosowanych metod leczenia, jak np. operacja, radioterapia lub chemioterapia. Ubezpieczenie zapewnia take rodki na powrót do si i za wygran walk z chorob. W najszerszym wariancie ochrony wypacamy pienidze w sytuacji gdy nastpi nawrót zdiagnozowanej wczeniej i cakowicie wyleczonej choroby. Ubezpieczenie gwarantuje wypat nawet do 150% sumy ubezpieczenia. W przypadku wskaza do leczenia paliatywnego wypacane jest maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia. 

Umowa na wypadek zachorowania na nowotwór Ona i On dostpna jest w trzech wariantach: podstawowym, rozszerzonym i penym. Kady z wariantów róni si zakresem ochrony. Dodatkowo, bez wzgldu na wariant, dostpne jest take Assistance obejmujce m.in. pomoc domow, dostarczanie leków, wsparcie psychologa, transport do i ze szpitala, opiek nad osobami niesamodzielnymi mieszkajcymi z ubezpieczonym. Z konsultacji, które przeprowadzilimy wprowadzajc ofert na rynek, wynika, e takie usugi s szczególnie istotne dla osób chorych.

Polis na raka moesz kupi w serwisie polisanaraka.pl

Zobacz take
« powrt do dziau: Pytania Czytelnikw
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Przystpienie do dugu - charakteryzuje si tym, e do ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.