X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Wyjazd na narty i snowboard - jaki zakres ubezpieczenia wybra?

2009-12-21 08:30 poniedziaek
Powoli zaczynamy planowa zimowe wyjazdy - wita, sylwester, ferie. Mnogo ofert z Polski i Europy kusi obietnic wypoczynku i niezapomnianych wrae. Malownicze rejony Woch, Austrii, Czech, Francji czy Szwajcarii zapraszaj wszystkich zwolenników nart i snowboardu, oferujc wszelkie moliwe udogodnienia. Zaiste, jest w czym wybiera.

Uzbrojeni w sprzt, spakowani, gotowi do wyjazdu robimy w gowie ostatni obrachunek, czy aby na pewno niczego nie zapomnielimy. Dokumenty i pienidze s, ubrania, kosmetyki i aparat – jest! A polisa?

Chocia z roku na rok ronie nasza – Polaków – wiadomo o istocie ubezpieczenia przy wszelkiego rodzaju wyjazdach, to w dalszym cigu wielu z nas bawi si w rosyjsk ruletk, lekcewac kupno polisy turystycznej. No dobrze – zapytacie – a dlaczego tak waciwie ubezpieczenie jest takie wane? Z powodu pienidzy, duych pienidzy.

Jeli ulegniemy wypadkowi albo kto inny ucierpi z naszej winy, bdzie to powany cios dla naszej kieszeni. Zapaci moemy za zwiezienie nas ze stoku, za poszukiwania w górach, za leczenie, za kady dzie pobytu w szpitalu, za transport medyczny do Polski, zadouczynienie dla poszkodowanego oraz jego leczenie, za kady dzie jego nieobecnoci w pracy, a nawet moemy zosta zobowizani do wypacania renty.

- Na przykad  zwiezienie ze stoku toboganem w Austrii lub we Woszech moe kosztowa ok. 100 – 400 €. Kompleksowa akcja ratownicza wraz z transportem helikopterem do placówki medycznej, to ju wydatek rzdu 3 – 4 tys. €. Wysoko kocowego rachunku, który ponosi osoba bez ubezpieczenia, uzaleniona jest od iloci czonków ekipy ratowniczej, stopnia trudnoci akcji oraz czasu transportu helikopterem - mówi Sonia Kostyszyn, Manager Dziau Operacyjnego, Inter Partner Assistance Polska SA

Wysoko opat za pobyt w szpitalu uzaleniony jest od kraju, w którym uleglimy wypadkowi i waha si od kilkudziesiciu do kilku tysicy euro za dob (na przykad intensywna terapia), a im powaniejszy wypadek, tym duej musimy w szpitalu lee.

Równie wysokie koszty wi z transportem medycznym do kraju i nawet jeli transportuj nas z Niemiec czy Czech, przygotowa si musimy na wydatek kilku tysicy zotych.
Oczywicie im wiksza odlego, tym droej. Cena zaley równie od tego, czy transport odbywa si ambulansem czy samolotem, wraz asyst medyczn czy bez. W skrajnych przypadkach uszczuplimy nasz portfel o grubo ponad 50 tysicy zotych.

Jeli jedziemy do jednego z krajów w obszarze Unii Europejskiej lub do Szwajcarii, Lichtensteinu, Norwegii czy Islandii, niezbdnym minimum jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest to dokument uprawniajcy do korzystania ze wiadcze zdrowotnych danego kraju, na takich samych zasadach, jak jego mieszkacy – czyli umoliwia nam dostp do publicznej suby zdrowia. Prawo do otrzymania karty maj wszyscy, którzy s ubezpieczeni w NFZ oraz czonkowie ich rodzin.

Karta ta, pomimo licznych zalet (jest darmowa, nie ma wyznaczonych limitów na pokrycie kosztów leczenia, dziaa niezalenie od przyczyny, dla której jestemy leczeni), jest absolutnie niewystarczajca. Nawet NFZ na swoich stronach (www.nfz.gov.pl) zamieszcza taki komunikat: UWAGA! EKUZ nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do Polski oraz obowizujcych w danym kraju opat za wiadczenia medyczne, dlatego, aby unikn obcienia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

W wielu krajach istnieje czciowa dopata za leczenie lub leki. Przykadowo: jedziemy do Francji, gdzie musimy skorzysta z wizyty u lekarza specjalisty. Moemy liczy na zwrot przez NFZ 70% kosztów, jednak wizyta nie moe by drosza ni 25 Euro. Jeli lekarz stosuje stawki wysze ni ustalone w cenniku kasy, rónic dopaca pacjent.

Czyli, jeli uda nam si znale specjalist, który za konsultacj pobiera opat w wysokoci 25 Euro, NFZ zapaci za nas 17,50 Euro, a my dopacimy 7,50 Euro. Bardziej prawdopodobne jednak, e lekarz specjalista ma zdecydowanie wysze stawki. Jeli przyjdzie nam zapaci 100 Euro, NFZ pokryje za nas 17,50 Euro, a my zmuszeni bdziemy wyda 82,50 Euro.
Aby unikn dopacania z wasnej kieszeni, nie obejdzie si bez prywatnego ubezpieczenia. W takim razie pozostaje nam si zastanowi, jaki zakres musi posiada nasza polisa i na co zwraca uwag przy jej kupnie.

Polisa powinna zawiera takie elementy, jak:

Koszty leczenia (KL) – wane, aby dobra sum ubezpieczenia wystarczajc na pokrycie kosztów leczenia w danym kraju, uwzgldniajc równie takie wydatki, jak cikie i skomplikowane operacje (na przykad neurologiczne) oraz dugotrway pobyt w szpitalu. Równie w ramach kosztów leczenia pokrywany jest transport medyczny do kraju. Std sugestia, by suma ubezpieczenia opiewaa na nie mniej ni 40.000 Euro.

Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków (NNW) – wiadczenie wypacane po zakoczeniu leczenia, opierajce si na oszacowaniu procentowego staego uszczerbku na zdrowiu. Czyli – jeli wykupilimy ubezpieczenie na 20.000 zotych, za kady 1% uszczerbku otrzymamy 200 z. Co wane dla mioników biaego szalestwa – czste przy tego typu sportach urazy, jak zwichnicia czy kontuzje kolan mog nie by zaliczane przez niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, jako trway uszczerbek na zdrowiu, a co za tym idzie, nie otrzymamy za nie pienidzy.

Sprawdcie to, zanim kupicie polis. Wybierajcie maksymaln sum ubezpieczenia, jak oferuje ubezpieczyciel (na ogó jest to 20.000 zotych). NNW kosztuje naprawd niewiele – kilka zotych, wic nie warto na nim oszczdza.

Odpowiedzialno Cywilna (OC) – niezwykle wany element ubezpieczenia dla narciarzy i snowboardzistów. Odszkodowanie wypacane jest osobie, której wyrzdzilimy szkod materialn bd cielesn. Moe to by zapata za zniszczony kombinezon czy sprzt lecz równie za leczenie i rehabilitacj, a take doywotni rent.

Musimy pamita, e wiadomo ubezpieczeniowa wród mieszkaców innych krajów czsto jest zdecydowanie wysza i, doprowadzajc na stoku do sytuacji, w której ucierpi obcokrajowiec, musimy si liczy z tym, e bdzie on doskonale zdawa sobie spraw z tego, czego moe od nas da.

Bez ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej, wszystkie koszty pokryjemy z wasnej kieszeni. Zanim kupimy polis, upewnijmy si równie, e OC zadziaa na stoku.
Dla przykadu: w ubezpieczeniu Signal Iduna Travel, w wariancie Super w § 25 znajduje si taki oto zapis: „Ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. nie obejmuje odpowiedzialnoci Ubezpieczonego z tytuu (…) szkód powstaych w zwizku z uprawianiem sportów wysokiego ryzyka oraz narciarstwa, snowbordu, windsurfingu”. Pod rozwag! W przypadku OC nie wahajcie si wybiera najwyszej moliwej sumy ubezpieczenia. Pamitajcie, e jeli zostaniecie pocignici do odpowiedzialnoci, trzeba bdzie pokry równie koszty procesu, adwokata, dojazdów do sdu (za granic), ewentualnych odwoa, a w kocu zasdzon kwot.

Tu ciekawostka. W Internecie natknam si na wpisy osób, które najprawdopodobniej pady ofiar planowanego dziaania. Cay proces wyglda nastpujco: na jadcego na stoku narciarza najeda inny. Na ogó dochodzi do drobnych potucze. Kto wzywa policj, sporzdzana jest notatka i kady rozchodzi si w swoj stron.

Przez czst barier jzykow nie rozumiemy, co zostao ustalone i co podpisujemy. Po jakim czasie do poszkodowanego narciarza przychodzi wezwanie do zapaty kilku tysicy euro za spowodowanie wypadku na stoku. I zaczyna si batalia. Nagle pojawiaj si wiadkowie, sprawa trafia do sdu. Gdzie jest haczyk?

Jeli udaje mu si wygra, dostaje pienidze z naszej polisy lub…  z naszej kieszeni. Przy zasdzeniu obopólnej winy i wzajemnej wypacie, na przykad 2000 Euro – oszust dostaje od nas pienidze do rki, a jego zobowizanie pokrywa ubezpieczyciel.

Koszty ratownictwa i poszukiwania – sprawdmy czy pokrycie niniejszych jest uwzgldnione w naszej polisie (czasami wchodzi w skad kosztów leczenia, czasami assistance, ale czasami w ogóle tej opcji nie ma). Ubezpieczenie szczególnie wane w krajach, w których ratownictwo górskie, poszukiwanie i transport jest patny: Austria, Sowacja, Czechy, Bugaria. Sumy ubezpieczenia nie mona wybra, jest narzucona przez ubezpieczyciela i najczciej waha si w granicach od 10000 z do 5000 Euro.

Ubezpieczenie sportów podwyszonego ryzyka lub sportów ekstremalnych – w zalenoci od towarzystwa ubezpieczeniowego, trzeba wykupi jedn z tych dwóch zwyek, aby nasza polisa „zadziaaa” przy amatorskim uprawianiu sportów zimowych. Jeli tego nie zrobimy i ulegniemy wypadkowi na stoku, ubezpieczyciel moe odmówi wypaty odszkodowania.
Ubezpieczenie sprztu sportowego – jeli wykupimy t opcj, nie udmy si, e otrzymamy odszkodowanie za kad moliw sytuacj, w której stracilimy nasz sprzt. W wyniku wypadku czy lawiny, owszem – gorzej z kradzie. Nie odzyskamy pienidzy, jeli sprzt ukradziono nam na stoku.

Jedynie jeli zginie z zamknitego pokoju hotelowego, schowka, na który mamy pokwitowanie czy zamknitego baganika. Nie kady ubezpieczyciel pokryje take koszty dodatkowego sprztu, jakim jest kask, gogle, buty narciarskie czy kombinezon.

Assistance – na ogó dodawany gratis do ubezpieczenia kosztów leczenia. Czsto jego zakres zaley od pakietu, który wykupujemy (im droszy pakiet, tym szerszy zakres assistance). Wane, abymy sprawdzili, co wchodzi w jego skad – czy jest przewidywana opieka nad dziemi (jeli wyjedamy wraz z rodzin), czy pokrywaj koszty noclegu (gdybymy na przykad ulegli wypadkowi w trasie) bd wynajcia samochodu zastpczego (jeli nasze auto byoby niezdolne do dalszej jazdy).

Inne, czsto spotykane opcje to: opacenie kosztów przejazdu z i do kraju, a take noclegu dla osoby bliskiej, która bdzie towarzyszya i pomagaa poszkodowanemu. Sprowadzenie rodziny rannego z powrotem do kraju, wpacenie kaucji, poyczka, pomoc prawna i informacyjn, równie w przypadku zagubienia dokumentów. Zastanówmy si wic, jakie w razie wypadku mielibymy potrzeby i sprawdmy czy dana polisa to oferuje.

I na koniec jeszcze jedna bardzo wana uwaga ku przestrodze – zapis znajdujcy si w kadych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia: „Odpowiedzialno Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia i pomocy w podróy, które powstay z tytuu lub w nastpstwie (…)  zdarze zwizanych bezporednio lub porednio z pozostawaniem pod wpywem alkoholu”.

A wic zastanów si, zanim wypijesz na stoku kolejnego grzaca…


Magdalena Vogt-Komorowska