X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Czy wyjedajc na narty musz kupi ubezpieczenie od uprawiania sportw?

2016-11-30 12:57 roda
Wyjedajc za granic kupujesz ubezpieczenie turystyczne, tak na wszelki wypadek, gdyby „co” nieprzewidzianego zdarzyo si podczas wyjazdu. Zakup polisy upewnia Ci w przekonaniu, e jeli to „co” nastpi, bez problemu otrzymasz odszkodowanie. Tak niestety nie zawsze jest i w wikszoci przypadków niewpacenie wiadcze nastpuje z winy ubezpieczonych.

Podstawowym warunkiem zawarcia polisy jest zapoznanie si z bardzo wanym dokumentem, jakim s Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). To tam znajduj si szczegóowe zakresy ubezpieczenia, limity, ograniczenia i zasady postpowania. Wanie tam te znajdziesz informacje w jakiej sytuacji jeste chroniony. Zwró uwag, e najprostszy wariant polisy nie obejmuje wielu ryzyk, a ju z pewnoci tych zwizanych z uprawianiem sportów.

kup polis


Sporty zimowe na stoku a ubezpieczenie

Decydujc si na uprawianie sportów zimowych, które jest coraz popularniejsze w trakcie zimowych podróy, musisz pamita, aby Twoja polisa zawieraa odpowiednie ryzyko. Wybierajc ubezpieczenie przez porównywark masz do wyboru kilka opcji, m.in. to czy zamierzasz uprawia sporty i w jaki sposób. Aby ochrona obowizywaa równie na stoku, musisz wybra waciw dla Ciebie opcj. Do wyboru masz:
  1. Amatorskie uprawianie sportów
  2. Uprawianie sportów wysokiego ryzyka
  3. Ekstremalne uprawianie sportów
  4. Wyczynowe uprawianie sportów

Amatorska jazda na nartach/desce

Pierwszy rodzaj ryzyka dotyczy w szczególnoci pocztkujcych narciarzy/snowboardzistów lub osób, które uprawiaj sport rekreacyjnie. Co to oznacza? Chodzi o wypoczynek poczony z rekreacj i amatorskim uprawianiem sportów, majcy na celu doskonalenie sprawnoci oraz wydolnoci zdrowia. Sporty te s uprawiane na oznaczonych trasach i szlakach. W poszczególnych towarzystwach ten rodzaj aktywnoci moe by nazwany jako sporty rekreacyjne, amatorskie lub zimowe (Signal Iduna).

    Sprawd ceny polis narciarskich!

Sporty wysokiego ryzyka na stoku

Standardowe narciarstwo lub snowboard mog by zaliczane albo do sportów amatorskich, albo do sportów zwikszonego ryzyka. Przed zawarciem polisy, sprawd w OWU dokadn definicj. Za sporty podwyszonego ryzyka uznaje si uprawianie aktywnoci dla osignicia maksymalnych wrae i wice si z wyszym ryzykiem upadku.

Ekstremalnie na stoku

Ekstremalne uprawianie sportów dotyczy dyscyplin sportowych, których bezpieczne uprawianie sportów wymaga ponadprzecitnych umiejtnoci, odwagi i dziaania w warunkach duego ryzyka. Wanie do tej kategorii zalicza si m.in. jazd poza trasami, jazd po muldach, skoki narciarskie, skoki akrobatyczne.

Uwaga! Kade z towarzystw moe posiada odrbna klasyfikacj sportów. I tak np. tradycyjne narciarstwo moe by klasyfikowane jako sporty amatorskie lub wysokiego ryzyka, natomiast jazda poza trasami to sporty ekstremalne lub wysokiego ryzyka. Zawsze przed zakupem polisy sprawd w OWU czy ochrona, któr wybrae mieci si w zakresie Twojej polisy.

Wyczynowe uprawianie sportów

Ostatni rodzaj aktywnoci dotyczy w szczególnoci osób zawodowo zajmujcych si sportem. Szczegóowa definicja okrela wyczynowe uprawianie sportów jako uprawianie dyscyplin polegajce na regularnym uczestnictwie w treningach, udziale w zawodach, imprezach sportowych, obozach kondycyjnych i szkoleniowych w celu uzyskania maksymalnych wyników sportowych na drodze wspózawodnictwa.

Wybór odpowiedniego ryzyka w polisie

Jeeli przy zakupie ubezpieczenia nie zaznaczysz opcji uprawiania sportów o okrelonym ryzyku, w razie wypadku bdcego przyczyn wanie aktywnoci fizycznej, towarzystwo moe odmówi Ci wypaty odszkodowania. Cena polisy bdzie wprawdzie wysza, jednak adekwatna do ochrony, któr Ci zapewnia.

 


Wybierz najlepsz ochron

 

Pamitaj, e wybierajc opcj sportów ekstremalnych, ochrona obowizuje w trakcie uprawiania dyscyplin ekstremalnych oraz wszystkich mniej ryzykownych wymienionych w OWU. Tak wic, poza sportami ekstremalnymi obowizywa bdzie równie w trakcie uprawiania sportów wysokiego ryzyka oraz amatorskich.

Julietta Pawlak