X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Rezygnacja z polisy na życie

2008-08-03 16:25 niedziela
Jeśli z jakiś powodów podjąłeś decyzję o rezygnacji z dotychczas posiadanego ubezpieczenia na życie powinieneś skontaktować się ze swoim agentem ubezpieczeniowym lub, – jeśli nie masz z nim kontaktu – bezpośrednio z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zanim jednak to uczynisz możesz sam zajrzeć do ogólnych warunków ubezpieczenia lub przeczytać ten artykuł do końca. Dowiesz się, jak rezygnacja z ubezpieczenia wygląda od strony prawnej.

Dlaczego klient rezygnuje z polisy?

Przyczyny takiego zachowania są różnorodne. Nie każdy klient chce przyznać, czym kierował się podejmując taką, a nie inną decyzję:
 
  1. zbyt szybkie podpisanie umowy ubezpieczeniowej,
  2. zaniechanie porównania ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych,
  3. niewłaściwie określone oczekiwania i potrzeby

to główne przyczyny zrywania umów. Poza tym, ubezpieczeni często rezygnują z polis w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej w ich rodzinie. Sytuacja na rynku pracy oraz zubożenie społeczeństwa przyczyniają się do zaniechania wpłacania kolejnych składek.

W Polsce rynek ubezpieczeń na życie jest jeszcze stosunkowo nowy, a specyfika produktów na nim funkcjonujących sprawia, że efekty ich posiadania są widoczne dopiero po kilkunastu latach. W przypadku, gdy klient słyszy, że rezygnując z polisy otrzyma tylko część wpłaconych wcześniej pieniędzy, zwykle wpada w złość lub czuje się oszukany. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji powinieneś zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń. Przy okazji warto pamiętać, że impulsywna, może nawet nie do końca przemyślana, rezygnacja z umowy ubezpieczeniowej może być zbyt pochopna.
Zanim zrezygnujesz – przeczytaj

Regułą jest, że ubezpieczenie twojego życia i zdrowia trwa przez czas określony w umowie ubezpieczenia i przestaje wiązać strony umowy z chwilą jej rozwiązania. W ubezpieczeniach terminowych umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta, zdarza się jednak, że zakłady ubezpieczenia stosują tzw. klauzule prolongacyjne, w myśl, których umowa ubezpieczenia ulega przedłużeniu na następny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron umowy nie złoży w oznaczonym terminie oświadczenia o rozwiązaniu umowy ubezpieczenia.

Każdy, kto zawiera umowę ubezpieczenia na życie powinien pamiętać, iż ubezpieczenie to nie jest lokata bankowa, z której można pobrać pieniądze w każdym czasie z mniejszymi lub większymi odsetkami. W ubezpieczeniach płaci się przede wszystkim za ochronę ubezpieczeniową – towarzystwo ubezpieczeniowe w razie zajścia zdarzenia określonego w umowie wypłaci całą sumę ubezpieczenia, choćby ubezpieczony zapłacił tylko jedną składkę!!!!

Zgodnie z prawem masz możliwość odstąpienia od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni od dnia zawarcia umowy – jeśli jesteś konsumentem i 7 dni od zawarcia umowy – jeśli jesteś przedsiębiorcą, pod warunkiem, że umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zatem masz, po zawarciu umowy dodatkowy czas na przeczytanie warunków umowy, zadanie pytań agentowi. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia Cię od obowiązku zapłaty składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
Jeśli zawarłeś umowę ubezpieczenia o charakterze oszczędnościowym, Twoja umowa ubezpieczenia może przewidywać tzw. całkowity lub częściowy wykup polisy.

Całkowity wykup polisy oznacza, że kończy się ochrona ubezpieczeniowa, a zakład ubezpieczeń wypłaca tzw. wartość wykupu, pochodzącą ze środków, które w czasie trwania umowy odłożył na ten cel poprzez stworzenie odpowiedniej rezerwy finansowej. Masz wówczas prawo zwrócić się do zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o wykup umowy ubezpieczenia w części lub w całości w każdym czasie, zwykle nie wcześniej jednak, niż po upływie drugiego roku obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Dopiero, bowiem po tym czasie wartość wykupu w ogóle może wystąpić, z uwagi na fakt, że w pierwszym okresie trwania ubezpieczenia zakład ponosi największe koszty i dopiero potem pieniądze wpłacane przez Ciebie zaczynają pracować. Im dłuższej trwa umowa tym wyższa wartość wykupu. Nie spodziewaj się jednak prostego przeliczenia, wartość wykupu = wartość wpłaconych składek. Nic bardziej mylącego. Przypominam, że polisa ubezpieczeniowa to nie lokata w banku.

Rezygnacja z polisy ubezpieczeniowej na życie powinna być decyzją kilkakrotnie przemyślaną, niepodejmowaną pod wpływem chwili. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, powinieneś przeanalizować wszystkie możliwe rozwiązania, takie jak czasowe zawieszenie opłacania składek czy też rezygnacja z opcji dodatkowej ochrony. Zawsze należy poszukać innych rozwiązań, a rezygnacje traktować jako rzecz ostateczną. Możesz również spotkać się z kompetentną osobą z towarzystwa ubezpieczeniowego i razem z nią zastanowić się nad najlepszym rozwiązaniem problemu.Alicja Szakiel