X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Kodeks pracy w Holandii

Liczba pracowników z Polski zatrudnionych w Holandii ronie. Holenderska prasa brukowa pisze niekiedy o naduyciach wobec pracowników z krajów Europy rodkowej, jakich maj dopuszcza si pracodawcy. Dlatego specjalnie dla Pastwa przygotowalimy krótki przewodnik po holenderskim kodeksie pracy.

Przepisy BHP

Holenderscy pracodawcy zobowizani s do zapewnienia pracownikowi odpowiedniego poziomu bezpieczestwa i higieny pracy. W celu zminimalizowania ewentualnych wypadków, urazów lub chorób pracodawca musi zapewni pracownikom odzie i rodki ochronne takie jak: kaski lub okulary ochronne. Powane wypadki pracodawca zobowizany jest zgasza do Inspekcji Pracy, tam te mog zgasza si bezporednio poszkodowani pracownicy.

Dane kontaktowe do biur Inspekcji Pracy w najwikszych miastach:

Inspekcja Pracy w Amsterdamie
Postbus 58366, 1040 HJ Amsterdam
Telefon 020 581 26 12

Inspekcja Pracy w Arnhem
Postbus 9018, 6800 DX Arnhem
Telefon 026 355 71 11
 
Inspekcja Pracy w Rotterdamie
Postbus 9580, 3007 AN Rotterdam
Telefon 010 479 83 00

Inspekcja Pracy w Utrechcie
Postbus 820, 3500 AV Utrecht
Telefon 030 230 56 00

Czas pracy

Normy dotyczce czasu pracy s obowizujce na terytorium Holandii, jak te np. na statkach pywajcych pod holendersk bander. Obowizuj wobec pracowników holenderskich, jak te obcokrajowców zatrudnionych w Holandii. Przyjte jest, e czas trwania pracy podczas jednej zmiany nie moe by duszy ni 10 godzin, natomiast w cigu tygodnia nie powinnimy pracowa wicej ni 45 godzin. Pracownik ma prawo do co najmniej 11 godzinnego odpoczynku kadego dnia (raz w tygodniu moe by on mniejszy - 8 godzin), poza tym raz w tygodniu pracownik musi mie zapewnion moliwo do 36 godzin wypoczynku jednorazowo.

Wicej godzin odpoczynku musz mie zapewnione osoby pracujce noc. Ich tydzie pracy nie moe by duszy ni 40 godzin, maj te prawo do 14 godzin odpoczynku, a po 7 zmianach nocnych maj prawo do 2 dni (48 godzin) odpoczynku jednorazowo.

Normy te nie obowizuj w przypadku zawodów szczególnych np. lekarzy specjalistów, czy muzyków.

Urlop

Kada pracownik zatrudniony w Holandii ma prawo do bezpatnego urlopu. Liczba dni urlopu, jakie przysuguj pracownikowi w cigu roku stanowi czterokrotno liczby dni pracy w cigu tygodnia, czyli jeli pracujemy 4 dni w tygodniu - przysuguje nam 16 dni urlopu. Zwykle jest to jednak 20 dni urlopu plus 8 dni witecznych.

Dodatek urlopowy - Vakantiegeld Nederland - pienidze wakacyjne

Pracownik zatrudniony w Holandii otrzymuje pod koniec maja tzw. pienidze wakacyjne. Stanowi one co najmniej 8 % wynagrodzenia (podstawy) brutto. W zaoeniu pienidze te maja suy pracownikowi na pokrycie kosztów wyjazdu urlopowego.

Cia i poród

Kobiety zatrudnione legalnie maja prawo do wykorzystania podczas ciy i z tytuu porodu 16 tygodniowego urlopu. Ustawodawstwo holenderskie wprowadza wymóg 3 tygodniowego okresu wyprzedzenia, czyli na 3 tygodnie przed wziciem urlopu z tytuu ciy i porodu, kobieta musi o tym fakcie poinformowa swojego pracodawc. Na urlop mona przej pomidzy 6 a 4 tygodniem przed planowym terminem porodu. W czasie 16 tygodniowego urlopu kobieta otrzymuje normalne wynagrodzenie.

Prawo przewiduje równie urlop dla ojca dziecka. Wynosi on 2 dni, zaczyna si zaraz po porodzie. To, czy urlop jest patny pracodawca ustala z pracownikami w ukadzie zbiorowym.

Urlop macierzyski

Pracownicy posiadajcy dziecko poniej 8 roku ycia maj prawo do 13 tygodni urlopu. Prawo takie nabywa si po roku pracy u jednego pracodawcy. Do urlopu na kade z posiadanych dzieci uprawnieni s tak matka, jak i ojciec. Zwykle urlop jest bezpatny, chyba, e ukad zbiorowy zawarty z pracodawc stanowi inaczej.

Paca minimalna

Wysoko pacy minimalnej w Holandii dla pracowników, którzy skoczyli 23 rok ycia przedstawia si nastpujco (dane ze stycznia 2008 r.):
  • Zarobki miesiczne: 1335 EUR (brutto), 1143 EUR (netto),
  • Zarobki tygodniowe: 308,1 EUR (brutto), 264 EUR (netto),
  • Zarobki dzienne: 61,62 EUR (brutto)
Osoby zatrudnione, ale majce mniej ni 23 lata, otrzymuj okrelony procent pacy minimalnej (np. 22 lata - 82 %, 15 lat - 30 %).Piotr Puczek

Wicej informacji o ubezpieczeniach i odszkodowaniu w Holandii pod tym adresem
 
Zobacz take
« powrt do dziau: Dla Polakw za granic
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Rozwizanie umowy ubezpieczenia - moe nastpi z rnych przyczyn: ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.