X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Pytanie Czytenika: Czy mona pracowa, pobierajc rent socjaln?

2011-03-11 09:12 pitek
Przemysaw Gogojewicz
Mam pytanie odnonie pracy na rencie socjalnej. Otó jestem po przeszczepie nerki i chciabym podj prac jako kierowca taksówki. Czy w zwizku z chorob nie bdzie przeciwwskaza do wykonywania tego zawodu, i jeli nie, to ile mog "dorobi"?


Odpowiedzi udziela Przemysaw Gogojewicz, ekspert w zakresie ubezpiecze spoecznych.

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z powodów zdrowotnych po przeszczepie nerki osoba zainteresowana zawodem taksówkarza podjta t form pracy. Jednake zgodnie z art. 10. 1 ustawy o rencie socjalnej, prawo do renty socjalnej zawiesza si w razie osigania przychodu z tytuu dziaalnoci podlegajcej obowizkowi ubezpieczenia spoecznego. Zatem osoba bdca na rencie socjalnej nie moe podj zatrudnienia jako taksówkarz.

Renta socjalna wynosi 84% kwoty najniszej renty z tytuu cakowitej niezdolnoci do pracy okrelonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze Spoecznych.

Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpywa zatem przychód uzyskany z tytuu:
  • wykonywania pracy w ramach stosunku pracy,
  • wykonywania pracy nakadczej, na podstawie umowy o prac nakadcz,
  • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz wspópracy przy wykonywaniu tych umów,
  • wykonywania umowy o wiadczenie usug (innej ni umowa zlecenia lub umowa agencyjna), do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje si przepisy dotyczce zlecenia oraz wspópraca przy wykonywaniu tej umowy,
  • wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej, innej umowy o wiadczenie usug, do której zgodnie w przepisami kodeksu cywilnego stosuje si przepisy o zleceniu, umowy o dzieo, zawartej z pracodawc, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeeli w ramach takiej umowy wykonuje prac na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy,
  • pozarolniczej dziaalnoci gospodarczej oraz wspópracy przy jej wykonywaniu,
  • wykonywania pracy w rolniczej spódzielni produkcyjnej, spódzielni kóek rolniczych i w zespoowych gospodarstwach rolnych tych spódzielni,
  • pobierania stypendium sportowego, w wysokoci stanowicej podstaw wymiaru skadek na ubezpieczenie spoeczne.
Za przychód majcy wpyw na kwesti zawieszenia prawa do renty socjalnej traktuje si równie kwoty pobranych zasików: chorobowego, macierzyskiego i opiekuczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy, a take kwoty wiadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Podstawa prawna:
Ustawa o rencie socjalnej ( Dz. U z 2003 Nr 135 poz. 1268 ze zm.)

Przemysaw Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spoecznych
www.gogojewicz.com
Zobacz take
« powrt do dziau: Pytania Czytelnikw
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Przepicie - Powstaje z przyczyn innych ni ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.