X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Ubezpieczenia spoeczne i opieka spoeczna w Holandii

Pracownik z Polski zatrudniony w Holandii ma prawo do otrzymywania wiadcze socjalnych w takiej samej wysokoci i takiego samego typu, jak obywatele tego kraju. Dotyczy to zarówno dodatku na dziecko, zasiku rodzinnego czy te zasiku dla bezrobotnych.

Cia i poród

Z tytuu ciy i porodu obowizuje 16 tygodniowy urlop. W tym czasie wypacane jest normalne wynagrodzenie.

Dodatek na dziecko

Od pocztku 2008 roku osoby zatrudnione w Holandii i posiadajce dziecko otrzymaj specjalny dodatek (kindertoeslag). Jego wysoko wynosi 82 EUR, bez wzgldu na ilo dzieci. Wypacany jest co miesic. Jeli otrzymujemy ju zasiek rodzinny dodatek przyznany zostanie automatycznie, natomiast osoby, które s zatrudnione w Holandii, ale nie otrzymuj zasiku rodzinnego powinny wystpi do urzdu podatkowego. Przyznanie dodatku uzalenione jest od rocznych zarobków, osoby zarabiajce wicej ni 46 700 EUR nie mog otrzyma kindertoeslag.

Zasiek rodzinny

Moe otrzymywa go jeden z rodziców, po ukoczeniu przez dziecko 18 roku ycia prawo do pobierania zasiku wygasa. Zasiek dotyczy dzieci wasnych, przysposobionych i adoptowanych.

Do otrzymywania zasiku rodzinnego uprawnione s osoby:
  • Czasowo wykonujce prac w Holandii,
  • Bezterminowo wykonujce prac u pracodawcy holenderskiego,
  • Prowadzce wasn dziaalno gospodarcz w Holandii
Zasiek wypacany jest kwartalnie:
  • 5 stycznia,
  • 5 kwietnia,
  • 5 czerwca,
  • 5 padziernika
Wysoko zasiku rodzinnego

Jego wysoko uzaleniona jest od liczby dzieci i ich wieku. Szczegóowo przedstawia si to nastpujco (dane z 2007 roku):

 
Dzieci urodzone po 1 stycznia 1995 r.
Wiek dziecka Do 5 lat 6 -11 lat 12-18 lat
Wysoko wiadczenia na jedno dziecko 190,19 EUR 230,95 EUR 271,7 EUR
Dzieci urodzone przed 1 stycznia 1995 r.
Pierwsze dziecko 271,7 EUR
Drugie dziecko 305,54 EUR
Trzecie dziecko 316,82 EUR
Czwarte dziecko 341,61 EUR
Pite dziecko 356,48 EUR
Szóste dziecko 366,4 EUR


Zasiek dla bezrobotnych

Utrata pracy w Holandii daje pracownikowi z Polski prawo do otrzymywania zasiku dla bezrobotnych. Zasiek otrzymamy, jeli przepracowalimy co najmniej 26 tygodni. W celu uzyskania wiadczenia naley si zarejestrowa (zaraz po utracie pracy) w Centrum ds. Pracy i Dochodów Centrum voor Werk en Inkomen. Wysoko zasiku dla bezrobotnych moe wynosi maksymalnie 75 % naszego ostatniego wynagrodzenia, jednak nie moe by wysza ni 177,03 EUR tygodniowo.

Kto nie moe otrzyma zasiku dla bezrobotnych?

Z prawa do otrzymywania zasiku wyczone s osoby:
  • Prowadzce jednoosobow dziaalno gospodarcz,
  • Przed utrat pracy pracujce mniej ni 3 dni w tygodniu
Dodatek do czynszu

Kady wynajmujcy mieszkanie, paccy wysoki czynsz w porównaniu z otrzymywanymi dochodami ma prawo do dodatku do czynszu (huurtoeslag). Wysoko dodatku uzaleniona jest od naszego wieku, wysokoci czynszu i naszych rocznych dochodów. Do jego pobierania uprawnione s osoby posiadajce obywatelstwo holenderskie lub erblijfsvergunning (wiza, karta pobytu). W mieszkaniu, którego dotyczy dodatek do czynszu musimy by zameldowani, mieszkanie musi posiada wasne (osobne) wejcie.

 
Wiek Wysoko czynszu Roczne dochody
18-22 lata 204, 33 EUR i nie wyszy ni 348,99 EUR, gdy mieszkamy z dzieckiem, czynsz nie moe przekracza 621,78 EUR 20 600 EUR
Jeli mieszkamy z drug osob wspólne dochody nie mog by wysze ni 27 950 EUR
23-64 lata czynsz nie moe by niszy ni 204,33 EUR i nie wyszy ni 631,73 EUR 20 600 EUR, jeli mieszkamy z drug osob wspólne dochody nie mog by wysze ni 27 950 EUR
65 lat i wicej czynsz nie moe by niszy ni 202,51 EUR i nie wyszy ni 631,73 EUR 18 525  EUR Jeli mieszkamy z drug osob wspólne dochody nie mog by wysze ni 24625 EUR


Zasiek chorobowy - cigo pensji w czasie choroby

Pracownik, który z powodu choroby nie moe wykonywa obowizków zawodowych, zgodnie z holenderskim prawem otrzymuje co najmniej 70 % wczeniejszej pensji. Zasiek chorobowy wypacany jest maksymalnie przez okres 2 lat. W przypadku, gdy choroba trwa duej ni 2 lata mamy prawo do renty z tytuu niezdolnoci do pracy.


Piotr Puczek

Wicej informacji o ubezpieczeniach i odszkodowaniach w Holandii pod tym adresem
Zobacz take
« powrt do dziau: Dla Polakw za granic
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Przejcie dugu - jest operacj w wyniku, ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.