X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Wybierz najlepsze ubezpieczenie indywidualne PZU ycie

2008-07-04 09:56 pitek

Poniej znajduje si zestawienie produktów ubezpieczeniowych na ycie, dostpnych dla klientów indywidualnych. PZU ycie oferuje trzy takie produkty: Twoje Marzenia, Spokój Najbliszych i Pewnym Krokiem. Produkty te odpowiadaj rónym potrzebom ubezpieczenia (na cae ycie, na ycie i doycie, terminowe na ycie).
W tabeli nr 1 zostay przedstawione wybrane, podstawowe cechy wspomnianych produktów ubezpieczeniowych, natomiast w tabeli nr 2 przykadowe wielkoci skadek (na podstawie kalkulatora skadek PZU ycie).

ubezpieczenie na ycie


Twoje Marzenia

Ubezpieczenie czy w sobie ochron ubezpieczeniow z oszczdzaniem. Kwota, któr ubezpieczony otrzyma na koniec okresu ubezpieczenia moe powikszy przysz emerytur. Ubezpieczenie peni równie funkcj ochronn i gwarantuje bezpieczestwo finansowe rodziny ubezpieczonego w razie jego mierci.

Spokój Najbliszych

Ubezpieczenie, dziki któremu zapewnisz bezpieczestwo finansowe rodzinie i najbliszym. To równie jedna z niewielu ofert na rynku, która gwarantuje, e ubezpieczenie bdzie dziaa doywotnio (ubezpieczenie na czas nieokrelony), a zatem nie zakoczy si wraz z ukoczeniem przez Ciebie okrelonego wieku.

Pewnym Krokiem

Ubezpieczenie, które zapewni bezpieczestwo finansowe Twoim najbliszym w sytuacji, gdyby Ciebie zabrako. Jeli masz zobowizania finansowe, Twój dochód jest gównym ródem utrzymania rodziny, jeli wany dla Ciebie jest jej los, w sytuacji, gdyby Ciebie zabrako – Pewnym Krokiem jest propozycj dla Ciebie.

 

Tabela 1.
 
 
Cechy/Nazwa produktu Twoje Marzenia Spokój Najbliszych Pewnym Krokiem
Rodzaj ubezpieczenia Na ycie i doycie Na cae ycie Terminowe
Pocztek ochrony ubezpieczenia Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa na wypadek mierci z powodu nieszczliwego wypadku rozpoczyna si nastpnego dnia po zoeniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczeniowej i wpaceniu pierwszej skadki. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa na wypadek mierci z powodu nieszczliwego wypadku rozpoczyna si nastpnego dnia po zoeniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczeniowej i wpaceniu pierwszej skadki. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa na wypadek mierci z powodu nieszczliwego wypadku rozpoczyna si nastpnego dnia po zoeniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i wpaceniu pierwszej skadki. Pocztkiem penej odpowiedzialnoci z tytuu umowy jest data wskazana w polisie.
Przedmiot ubezpieczenia ycie ubezpieczonego ycie ubezpieczonego ycie ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia mier i doycie ubezpieczonego do koca okresu ubezpieczenia mier ubezpieczonego mier ubezpieczonego
Ograniczenia wiekowe 13-65 lat 13-65 lat 18-65 lat
Czas trwania ubezpieczenia Minimalny czas trwania umowy wynosi 5 lat, maksymalny czas ubezpieczenia nie moe by duszy ni 30 lat. Umowa zawierana jest na czas nieokrelony Minimalny czas trwania umowy wynosi 5 lat, maksymalny czas ubezpieczenia nie moe by duszy ni 30 lat. 
Wykup ubezpieczenia Moliwy, w przypadku opacania skadki regularnej po 2 latach, w przypadku skadki jednorazowej wykup moliwy od razu. Moliwy, w przypadku opacania skadki regularnej po 2 latach, w przypadku skadki jednorazowej wykup moliwy od razu. Brak moliwoci wykupu
Umowy dodatkowe Na wypadek mierci wskutek nieszczliwego wypadku, na wypadek trwaego inwalidztwa spowodowanego nieszczliwym wypadkiem, w formie przejcia obowizku opacania skadek na wypadek niezdolnoci do pracy (dla skadki regularnej). Na wypadek mierci wskutek nieszczliwego wypadku, na wypadek trwaego inwalidztwa spowodowanego nieszczliwym wypadkiem, w formie przejcia obowizku opacania skadek na wypadek niezdolnoci do pracy (dla skadki regularnej).  Na wypadek mierci wskutek nieszczliwego wypadku, na wypadek trwaego inwalidztwa spowodowanego nieszczliwym wypadkiem, w formie przejcia obowizku opacania skadek na wypadek niezdolnoci do pracy (dla skadki regularnej).
Rozwizanie umowy Umow ubezpieczenia mona wypowiedzie w kadej chwili z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia. Umow ubezpieczenia mona wypowiedzie w kadej chwili z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia. Umow ubezpieczenia mona wypowiedzie w kadym czasie z zachowaniem trzymiesicznego okresu wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia umowy istnieje obowizek opacania skadek do koca okresu wypowiedzenia.
Inne Jeeli ubezpieczonym jest osoba, która w pocztku ubezpieczenia przekroczya 65 rok ycia, wówczas w cigu 2 pierwszych lat wiadczenie z tytuu mierci ubezpieczonego jest patne w nastpujcej wysokoci: 20% aktualnej sumy ubezpieczenia w pierwszym roku ubezpieczenia, 40% aktualnej sumy ubezpieczenia w drugim roku ubezpieczenia, 100% aktualnej sumy ubezpieczenia w dalszych latach oraz w pierwszym i drugim roku ubezpieczenia, jeeli przyczyn mierci by NW.
Minimalna wysoko skadki miesicznej wynosi 80 z, kwartalnej – 240 z, pórocznej – 480 z, rocznej – 960 z.
Skadk za ubezpieczenie opaca si do okrelonego w umowie wieku, póniej pacenie skadek przejmuje PZU ycie. Obowizek opacania skadki ustaje: - po ukoczeniu przez ubezpieczonego 65 lat, jeli umowa zostaa zwarta przed 45 rokiem ycia, - po ukoczeniu przez ubezpieczonego 70 lat, jeli umowa zostaa zawarta midzy 46 a 55 rokiem ycia, - po ukoczeniu przez ubezpieczonego 75 lat, jeli umowa zostaa zawarta midzy 56 a 60 rokiem ycia, - po ukoczeniu przez ubezpieczonego 80 lat, jeli umowa zostaa zawarta midzy 61 a 65 rokiem ycia, - jeli w momencie zawierania umowy ubezpieczony przekroczy 65 rok ycia - obowizek opacania skadek trwa przez 10 lat.
Minimalna wysoko skadki miesicznej wynosi 50 z, kwartalnej – 150 z, pórocznej – 300 z, rocznej – 600 z.
Minimalna wysoko skadki miesicznej wynosi 30 z, kwartalnej – 70 z, pórocznej – 120 z, rocznej – 200 z.


Tabela 2.
Zestawienie wysokoci skadek – przykady.

 
Twoje Marzenie – skadki pacone przez 30 lat Spokój Najbliszych – skadki pacone do 65 roku ycia Pewnym krokiem – skadki pacone przez 30 lat
Kobieta, 30 lat, SU 75 000PLN, skadka miesiczna
201,75 PLN 115 PLN Przy podanych parametrach ubezpieczenia obliczona skadka to 23.65 PLN i jest ona mniejsza od skadki minimalnej dla wybranej czstotliwoci wynoszcej 30 PLN.
Kobieta, 40 lat, SU 50 000 PLN, skadka miesiczna
146,50 PLN 125 PLN 31,40 PLN
Mczyzna, 30 lat, SU 75 000 PLN, skadka miesiczna
237 PLN 140 PLN 46,55 PLN
Mczyzna, 40 lat, SU 50 000 PLN, skadka miesiczna
158 PLN 152 PLN 64,70 PLN


 

Alicja Szakiel

Zobacz take
« powrt do dziau: Ubezpieczenia na ycie
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Dobrowolne poddanie si egzekucji - stanowi form zabezpieczenia nalenoci. Jest ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczenie.com.pl Najwikszy portal ubezpieczeniowy w Polsce. Kompendium wiedzy o ubezpieczeniach. Ubezpieczenie zdrowotne, spoeczne, OC i AC, mieszkania, domu, na ycie, NNW, inwestycyjne, dla firm, ofe.
www.dlaagenta.pl Pierwszy w Polsce System Formularzy LEAD dla agentw Ubezpieczeniowych wszystkich towarzystw. System LEAD to prosty sposb wsppracy agentw ubezpieczeniowych i klientw, ktrzy chc naby polis.
www.rankingofe.com.pl Notowania i Wyniki Otwartych Funduszy Emerytalnych. Porwnanie OFE online. Fundusze: generali, axa, ing, polsat, nordea, allianz, aig, aegon, pzu, warta, aviva, pekao, pocztylion, bankowy.
www.agent-ubezpieczeniowy.com.pl Najwikszy katalog agentw ubezpieczeniowych w Polsce. Agent ubezpieczeniowy Warszawa, Wrocaw, Krakw, Gdask, Szczecin, PZU, Aviva, Warta...
www.smsprzypomnienie.pl Zamw bezpatne przypomnienie SMS informujce o kocu wanoci badania technicznego i polisy OC. Przypomnimy Ci o dopenieniu koniecznych formalnoci.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.polisynazycie.com.pl Polisy na ycie chroni Ciebie i Twoj rodzin przede wszystkim od ryzyka nagej, niespodziewanej mierci. Ubezpieczenie na ycie zagwarantuje spokj finansowy Twojej rodzinie.
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
www.ubezpieczenierolnicze.pl Ubezpieczenia dla rolnikw: KRUS, obowizkowe, dobrowolne, z dopat skarbu pastwa. Zamw ubezpieczenie.