X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenia wypadkowe dla dzieci i młodzieży

2014-09-01 11:38 poniedziałek

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Wszystkim rodzicom szczerze proponuję, aby nie wykupywali w szkołach śmieciowych, grupowych ubezpieczeń wypadkowych, a sami wzięli sprawy w swoje ręce i ubezpieczyli pociechy od następstw nieszczęśliwych wypadków, wykupując im indywidualne polisy. Prawie każda firma ubezpieczeniowa posiada taki produkt w swoim portfelu.

Dziecku można taką polisę wykupić już od ukończenia pierwszego roku życia, kiedy to niebezpieczeństwo nieszczęśliwego wypadku jest bardzo wysokie.

Podczas zajęć lekcyjnych, w różnych kółkach sportowych, na podwórku, czy na rowerze o uszczerbek na zdrowiu bardzo łatwo.

Przykładowy koszt ubezpieczenia dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (tzw. NNW):

 • SU: 10 000 zł (suma ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu) i SNW: 10 000 zł (śmierć w nieszczęśliwym wypadku) składka 115 zł rocznie,
 • SU: 20 000 zł (suma ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu) i SNW: 10 000 zł (śmierć w nieszczęśliwym wypadku) składka wyniesie około 220 zł rocznie,
 • SU: 50 000 zł (suma ubezpieczenia za uszczerbek na zdrowiu), wypłata 500 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu, SNW: 10 000 zł (śmierć w nieszczęśliwym wypadku), składka to rocznie koszt około 550 zł.

 

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Wówczas w razie złamania przez dziecko nogi czy ręki z wypłaty świadczenia można mu zafundować lekki gips, czy - jak w przypadku mojej klientki - kupić tablet, aby urozmaicić kilkutygodniowy pobyt w łóżku czy fotelu.

Głównym celem ubezpieczenia wypadkowego jest ochrona ubezpieczonego przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW). Chodzi głównie o następstwa finansowe, bowiem dzisiaj koszt lekkiego gipsu i rehabilitacji, to kwota co najmniej kilku do kilkunastu tysięcy złotych.

Nieszczęśliwy wypadek różnie został określony przez różnych ubezpieczycieli i dlatego przystępując do takiego ubezpieczenia należy bardzo dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a zwłaszcza z definicjami i wyłączeniami (sytuacjami kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo odmówić wypłaty świadczenia).

U jednych nieszczęśliwy wypadek, to wypadek komunikacyjny (mówimy wówczas o ubezpieczeniach komunikacyjnych), u innych nieszczęśliwy wypadek to taki, który zdarza się tylko w szkole podczas zajęć, u jeszcze innego ubezpieczyciela ubezpieczenie działa całą dobę na całym świecie i muszą być zawsze spełnione warunki zapisane w OWU.

Definicja nieszczęśliwego wypadku brzmi z reguły mniej więcej tak: nieszczęśliwy wypadek to zdarzenie nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, które było wyłączną i bezpośrednią przyczyną zaistnienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela i zaistniało w okresie udzielania przez Ubezpieczyciela ochrony ubezpieczeniowej.

Proste? Nie za bardzo. Zastanówmy sie więc, czy polisa ubezpieczeniowa chroni od wypadku? Nie. Polisa ubezpieczeniowa nie może nas ochronić przed wypadkiem. Ma zupełnie inne zadanie: złagodzenie konsekwencji finansowych niespodziewanego zdarzenia, które niesie ze sobą negatywne konsekwencje.

W obszarze ubezpieczeń osobowych (w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych tj. dorosłych i dzieci), ubezpieczenia wypadkowe mają za zadanie pokrycie między innymi skutków następujących ryzyk:

 

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (SNW);
 • śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego (SNWK);
 • trwałe inwalidztwo (KW);
 • niezdolność do pracy w wyniku NW - u dzieci nie występuje - (niemożność wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej i samodzielnej egzystencji) - (NPNNW);
 • uszczerbek na zdrowie, wyrażony w procentach (NNW);
 • pobyt ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (LSNW);
 • pokrycie kosztów rehabilitacji ubezpieczonego;
 • pokrycie kosztów leczenia;
 • pokrycie kosztów operacji plastycznych związanych z NW.


Przedmiot i zakres ubezpieczenia jest zawsze określony w Umowie Ubezpieczenia (Polisie), która odwołuje się do określonych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na podstawie, których została zawarta.

Część świadczeń wypłacanych jest kwotowo (kwoty określone w umowie), co oznacza, że np. na pokrycie kosztów leczenia wypłacona zostanie Klientowi kwota 5 000 zł bez względu na to, ile wydał na leczenie (może przecież być leczony i wyleczony w państwowej służbie zdrowia).

W zakresie NNW, w zależności od ryzyka (uszczerbek) z reguły występują dwa systemy świadczeń: proporcjonalny i progresywny.
System progresywny jest zawsze korzystny przy procentowo wysokim uszczerbku, powyżej 45%.

Aby uniknąć rozczarowań związanych z niewypłaceniem świadczenia w umowach związanych z nieszczęśliwym wypadkiem, rodzice powinni bardzo dokładnie przeczytać cały katalog wyłączeń zawarty w OWU.

Z reguły firmy nie wypłacają w związku z:

 • zażyciem przez ubezpieczonego leków nie zaleconych przez lekarza,
 • w związku z pozostawaniem przez ubezpieczonego w stanie po spożyciu alkoholu (najczęściej),
 • zażyciem narkotyków (coraz częstsze przypadki),
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez ubezpieczonego przestępstwa,
 • w związku z usiłowaniem popełnienia lub popełnieniem przez ubezpieczonego samobójstwa lub dokonaniem przez niego umyślnego samouszkodzenia ciała,
 • podczas prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu, bez wymaganych uprawnień,
 • w wyniku nieuzasadnionego nieskorzystania przez ubezpieczonego z porady lekarskiej lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich,
 • w wyniku uszkodzenia ciała spowodowanego leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to, przez kogo były wykonane, chyba że było to leczenie bezpośrednich następstw nieszczęśliwego wypadku,
 • w wyniku wypadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony, z wyjątkiem: gdy ubezpieczony przebywał jako pasażer lub członek załogi na pokładzie samolotu pasażerskiego (tutaj występuje najwięcej nieporozumień co do definicji samolotu pasażerskiego).


Tych wyłączeń może być znacznie więcej w zależności od ubezpieczyciela i generalnie ich celem jest wyeliminowanie wypłaty świadczeń wówczas, kiedy klient sam sprowokował los.

Inny rodzaj wykluczeń dotyczy - w przypadku dzieci - uprawiania niebezpiecznych sportów lub zawodowego uprawiania sportu tzn. w związkach i organizacjach sportowych oraz udział w zawodach przez nie organizowanych.

OWU dokładnie precyzują jakie sporty firma uznaje za niebezpieczne. Ze sportami ekstremalnymi, których liczba, także wśród dzieci, ciągle się poszerza sprawa nie jest już taka prosta.

Po pierwsze należy sprawdzić w liście wykluczeń OWU czy taki sport nie występuje, a w razie najmniejszych wątpliwości zapytać na piśmie towarzystwo ubezpieczeniowe o wyjaśnienie w nurtującej nas kwestii, np. czy dziecko grające amatorsko, ale jednak zrzeszone w klubie, w piłkę nożną podlega ubezpieczeniu, czy nie, itp. itd.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Aby ubezpieczyć osoby/młodzież/dzieci zawodowo uprawiające sport należy wykupić specjalne ubezpieczenie, z reguły bardzo drogie, które oferują nieliczne tylko firmy ubezpieczeniowe.

Próby oszukiwania towarzystw, z czym się często niestety spotykamy, zawsze kończą się niepowodzeniem, bowiem przy tego typu wypadkach spisywany jest z reguły protokół (czasem także przy udziale policji), w którym umieszczone zostają wszystkie szczegóły związane z wypadkiem.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Zdecydowana większość prywatnych umów od następstw nieszczęśliwych wypadków działa przez całą dobę na całym świecie. Oznacza to, że złamanie nogi podczas wycieczki górskiej w peruwiańskich Andach skutkuje wypłaceniem świadczenia w Polsce po zakończeniu procesu leczenia (zwykle towarzystwa rezerwują sobie okres 30 - 90 dni po zakończeniu leczenia, aby móc właściwie oszacować procent uszczerbku na zdrowiu) - a przypominam, że zgodnie z definicją trwały uszczerbek na zdrowiu, to trwałe uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem i powstałe w ciągu dwunastu miesięcy od dnia zajścia nieszczęśliwego wypadku. Tak, więc jeżeli od nieszczęśliwego wypadku minęły 3 lata, a klient zdecydował się jednak na rehabilitację, to nie ma po co występować do firmy ubezpieczeniowej z roszczeniem.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości czytelników odnośnie interpretacji nieszczęśliwego wypadku informuję, że firmy ubezpieczeniowe opierają się wyłącznie na protokołach policyjnych bądź wynikach śledztw i np. w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku nie interpretują informacji tam zawartych.

A więc jeżeli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku rowerowego, a zawartość alkoholu we krwi ubezpieczonego wynosiła 0,1 promile (definicja mówi, że stan po spożyciu alkoholu, to stan powstały w wyniku wprowadzenia przez ubezpieczonego do swojego organizmu takiej ilości alkoholu, że jego stężenie we krwi wynosi powyżej 0,2‰ albo do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3), to nastąpi wypłata świadczenia, a firma nigdy nie prowadzi na własne konto żadnych dodatkowych śledztw. To tak tytułem wyjaśnienia, ponieważ spotykałem się z bardzo dziwnymi zdaniami odnośnie tych kwestii.

Reasumując: ubezpieczenia wypadkowe to tani sposób zabezpieczenia się od wysokich kosztów, jakich źródłem może stać się wypadek, jakiemu może ulec nasze dziecko. Każdy wypadek dziecka, to nie tylko emocjonalne przeżycia dla rodziców, ale i bardzo wymierne wydatki, bowiem często wobec niewydolności NFZ większość kosztów leczenia, a zwłaszcza rehabilitacji obciąża nas, rodziców. Warto o tym pamiętać!

Maciej Lichoński 

Skontaktuj się z Autorem, który może zostać również Twoim doradcą ubezpieczeniowym, przez stronę: Ubezpieczenia na życie