X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Specyfika ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw

2009-11-02 09:00 poniedziałek
Wywiad z Panem Robertem Bohuszewiczem, zastępcą dyrektora ds. Klientów Korporacyjnych Grupy Concordia, na temat ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw.


Jak oceniłby pan świadomość ubezpieczeniową polskiego sektora MSP? Ubezpieczamy firmy czy nie?


Świadomość ubezpieczeniowa właścicieli małych i średnich firm z roku na rok wzrasta. Nie bez znaczenia prowadzona jest dość ofensywna kampania informacyjna firm ubezpieczeniowych, które starają się dotrzeć do jak największej liczby klientów tego segmentu rynku. Coraz więcej publikacji czy programów telewizyjnych powoduje, że przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z konieczności posiadania polisy zabezpieczającej ich majątek lub zapewniającej ochronę przed roszczeniami osób trzecich.

Z jakich polis najczęściej korzystają przedsiębiorcy, a z czego rezygnują?


Ocenia się, że w skali kraju już ponad połowa firm sektora MSP posiada polisy obejmujące ochronę mienia, a szacuje się, że odsetek ten z roku na rok będzie coraz wyższy.

Przedsiębiorcy ubezpieczając swoją firmę w pierwszej kolejności korzystają z ubezpieczeń komunikacyjnych oraz majątkowych i odpowiedzialności cywilnej. W ostatnich latach szczególnie wzrosła świadomość klientów w zakresie ubezpieczeń OC. Kiedyś najważniejsze było ubezpieczenie samochodu czy też kilku aut należących do firmy, a w dalszej kolejności myślano o objęciu ochroną pozostałego mienia firmy i dopiero potem, o ile przedsiębiorca miał wystarczającą świadomość, ubezpieczał się od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich. Aktualnie, po kilku latach członkostwa Polski w UE i znacznym zintensyfikowaniu kontaktów handlowych polskich podmiotów gospodarczych z partnerami spoza naszego kraju, potrzeba posiadania polisy OC z odpowiednim zakresem ochrony wydaje się jedną z najważniejszych potrzeb i polskie firmy sektora MSP mają coraz większą tego świadomość.

Jako ubezpieczenia „drugiej potrzeby” można wymienić polisę na życie i NNW pracowników, ochrony prawnej, finansowe, transportowe (cargo) czy od utraty zysku. Niektóre z nich mogą być podstawowymi dla danego podmiotu gospodarczego, co może wynikać ze specyfiki prowadzonej działalności, np. dla firmy transportowej ubezpieczenie cargo będzie bardzo ważne a z kolei dla firmy budowlanej (startującej często w przetargach i realizującej kontrakty) istotne będą ubezpieczenia finansowe w postaci gwarancji wadialnych czy należytego wykonania kontraktu.

Jakie mogą być konsekwencje nieubezpieczenia własnej firmy?


Podstawowe konsekwencje to skutki ekonomiczne, które mogą zagrozić w skrajnych przypadkach dalszemu istnieniu podmiotu gospodarczego, którego dotknęło nieszczęście w postaci zniszczenia lub utraty posiadanego mienia. W przypadku szkody, nieubezpieczona firma musi sama poradzić sobie ze stratami finansowymi, jakie ją z tego tytułu spotkały, np. zniszczenie budynku produkcyjnego w wyniku pożaru może rodzić konieczność remontu lub odbudowy mienia. Przedsiębiorca będzie zmuszony pokryć to z własnej kieszeni. To jednak nie wszystkie koszty, bo jeśli zatrzymana zostanie produkcja w wyniku zniszczenia budynku produkcyjnego, to dochodzą również szkody związane z brakiem przychodów ze sprzedaży, z kolei pewne koszty stałe, związane z prowadzoną działalnością, należy pokrywać regularnie np. pensje pracowników.

W powyższym przypadku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz utraty zysku pozwoliłyby takiej firmie produkcyjnej na odtworzenie mienia oraz pokrycie generowanych (pomimo przestoju produkcyjnego) kosztów stałych z pieniędzy uzyskanych w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela. W dobie „kryzysu” szczególnego znaczenia nabiera konieczność zabezpieczenia się przez podmioty gospodarcze na okoliczność różnego rodzaju strat.

Od jakich ryzyk ubezpieczają Państwo firmy sektora MSP?


Paleta ubezpieczeń oferowanych małym i średnim firmom przez Grupę Concordia jest bardzo szeroka. Mogą to być ubezpieczenia majątkowe, w skład których wchodzi wiele różnych ryzyk np. od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego, od stłuczenia i pęknięcia szyb, od uszkodzeń maszyn, rzeczy w przewozie krajowym lub zagranicznym (tzw. cargo), utraty zysku wskutek ognia i innych zdarzeń losowych.

Oprócz powyższego, klient może otrzymać w naszej firmie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oczywiście możemy mu również ubezpieczyć posiadaną flotę pojazdów firmowych, a także jesteśmy gotowi zaoferować mu polisę w zakresie ochrony prawnej. Obejmiemy również ochroną jego pracowników, oferując pakiet ubezpieczeń na życie i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Co musi zrobić przedsiębiorca, aby otrzymać odszkodowanie w przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego?


W przypadku realizacji zdarzenia szkodowego, klient powinien skontaktować się możliwie najszybciej z ubezpieczycielem przez telefon, fax, Internet lub bezpośrednio złożyć wizytę w zakładzie ubezpieczeń. Zgłaszając szkodę klient zazwyczaj otrzymuje informacje jakie dokumenty powinien przedstawić ubezpieczycielowi, aby ten mógł dokonać ich analizy i podjąć decyzję o ewentualnej wypłacie odszkodowania.

W Grupie Concordia kładziemy bardzo duży nacisk na solidną likwidację szkód. Klient ma przede wszystkim możliwość dokonania zgłoszenia szkody w sposób, który w danej chwili odpowiada mu najbardziej (telefon, fax, Internet). Zgłoszenia szkód przyjmowane są także w soboty. W kontakcie telefonicznym z operatorem klient może uzyskać również wszelkie potrzebne informacje, na podstawie których dowie się jakie obowiązki leżą po jego stronie, aby likwidacja szkody przebiegła szybko i sprawnie.

Dodatkowo, przy niektórych niedużych szkodach (np. stłuczenia lub pęknięcia szyb), nie jest wymagana obecność likwidatora. Wystarczy jedynie przesłać dokumentację zdjęciową wraz z wymaganymi dokumentami. Druki zgłoszenia szkody znajdują się na stronie internetowej Towarzystwa i można je także wypełnić on-line, nadając bieg sprawie. Odszkodowania w przypadku prostych świadczeń ubezpieczeń życiowych, albo niedużych szkód majątkowych, mogą być wypłacone nawet w ciągu 7 dni.

Dlaczego nie opłaca się oszczędzać na ubezpieczeniu firmy?

To bardzo prosty rachunek ekonomiczny, który w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest najważniejszy. Można oczywiście zamrozić gotówkę na wypadek potencjalnej szkody, jednak jest to wyjątkowo drogi sposób zabezpieczenia firmy. Lepiej jest ochronić się przed potencjalnymi skutkami realizacji zdarzenia szkodowego w mieniu firmy, niż potem ponosić samemu ciężar odbudowy lub zakupu nowego mienia. Należy pamiętać jednak, że koszt ubezpieczenia zawsze będzie niższy od kosztów odtworzenia mienia, a składka zaliczana jest w koszty działalności gospodarczej.

Ile czasu mogą zająć przedsiębiorcy formalności związane z wykupieniem pakietu ubezpieczeń dla firmy (od złożenia wniosku do wydania polisy)?


Nasz nowy produkt Mini Profit, który skierowany jest do małych podmiotów gospodarczych, składa się z 5 najczęściej kupowanych ubezpieczeń (ogień, kradzież, szyby, elektronika, OC). Czas zawarcia umowy został zminimalizowany nawet do 15 minut, co jest możliwe dzięki prostej konstrukcji oraz narzędziu informatycznemu umożliwiającemu kwotację składki i wystawienie polisy „od ręki”.
Zawarcie ubezpieczenia przez klienta wymagającego indywidualnej oceny i ścisłego dopasowania ochrony ubezpieczeniowej, wymaga poświęcenia od 1 godziny do kilku dni (w przypadku specyficznych wymagań stawianych ubezpieczeniu).

Czy wykupienie ubezpieczenia wiąże się z koniecznością wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń itp. przez przedsiębiorcę? W jakich przypadkach?


Kwestia zabezpieczenia mienia ma największe znaczenie w ubezpieczeniach kradzieżowych, a także ogniowych. W przypadku niektórych działalności gospodarczych niosących ze sobą większe ryzyko np. ogniowe, ubezpieczyciel może wymagać wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń w postaci zainstalowania alarmu przeciwpożarowego, wprowadzenia dozoru mienia 24h lub też zainstalowania uruchamianej automatycznie instalacji zraszającej wodą.

Czasem zdarza się, że klient przykładowo w zakresie ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku, będzie musiał poprawić stan posiadanych zabezpieczeń swojego mienia, aby ubezpieczyciel był skłonny przyjąć je do ochrony. W takim przypadku może to dotyczyć ilości zamków w drzwiach, alarmu z zainstalowanymi czujkami monitorowanego przez agencję ochrony mienia, itp. Każdy ubezpieczyciel określa indywidualnie swoje wymogi w tym zakresie co powoduje, że dla jednego zakładu ubezpieczeń mienie firmy będzie zabezpieczone prawidłowo, a dla drugiego niewystarczająco.