X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Na narty z EKUZ

2009-12-15 10:06 wtorek
Rozmowa z Marcinem Haśnikiem, kierownikiem w Departamencie Współpracy Międzynarodowej NFZ, na temat Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz pomocy medycznej w razie wypadków na nartach zagranicą.

Zbliża się czas wyjazdów za granicę na narty. Co należy zrobić, aby w razie nagłej potrzeby otrzymać pomoc medyczną?

Gdy jedziemy na urlop do jednego z państw Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, to, jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mamy prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w danym kraju w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia, na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w tym kraju. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Jakie warunki trzeba spełniać aby otrzymać kartę EKUZ?

Aby otrzymać EKUZ należy złożyć w Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek dostępny w siedzibie oddziału lub na stronie internetowej www.nfz.gov.pl/ue

Do wniosku należy dołączyć kopię dowodu ubezpieczenia oraz w przypadku członka rodziny, dodatkowo dowód zgłoszenia do ubezpieczenia (druk ZUS ZCNA jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.)

W jaki sposób funkcjonuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego? Czy zakres usług dostępnych po okazaniu karty EKUZ jest w każdym kraju taki sam?

Karta uprawnia do uzyskania rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu w danym państwie członkowskim UE/EFTA na zasadach obowiązujących w tym państwie. O tym, czy świadczenia są niezbędne decyduje lekarz. W wielu miejscowościach wypoczynkowych lekarze przyjmują tylko prywatnie, w związku trzeba zapłacić pełną cenę, której NFZ nie zwróci.

Czy posiadając EKUZ można liczyć na zwrot kosztów transportu sanitarnego na przykład z Austrii, Szwajcarii czy Włoch do Polski?

Pacjent w pełni ponosi koszty transportu sanitarnego do Polski. Również ratownictwo górskie w wielu krajach jest odpłatne.

Jakie są zasady skorzystania z opieki medycznej w razie wypadku na nartach w Czechach, a jakie we Włoszech, czy w Szwajcarii ?

W każdym z tych państw zasady są trochę inne.

W Czechach skorzystamy z leczenia w placówkach ochrony zdrowia mających umowy z kasami chorych. Ich adresy można uzyskać w kasie chorych (zdravotna pojišťovna). Na leczenie szpitalne kieruje specjalista. W nagłych przypadkach należy zgłaszać się bezpośrednio do szpitala. Wystarczy przedstawić lekarzowi swoją Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz dowód tożsamości. Na podstawie Karty lekarz wypisuje zaświadczenie (Potvrzení o nároku), z którego wynika, że turysta nie przybył do Czech w celu odbycia leczenia.

Turysta musi wnieść opłatę za wizytę u lekarza, zgłoszenie się na pogotowie, oraz każdy dzień pobytu w szpitalu. Wypisanie recepty przez lekarza również jest płatne.

Korzystając z leczenia stomatologicznego, pacjent będzie musiał ponieść część kosztów. W momencie realizacji recepty, w zależności od rodzaju leku, otrzyma go bezpłatnie, za częściową opłatą lub za pełną cenę.

Jeżeli chodzi o transport sanitarny, karetkę można wezwać dzwoniąc na numer – 112(można porozumieć się w językach obcych) lub 155 (wyłącznie w języku czeskim). Transport sanitarny na terytorium Czech jest nieodpłatny.

W przypadku transportu zrealizowanego przez górskie służby ratownicze (Horská služba) trzeba ponieść jego koszty we własnym zakresie. Również koszty transportu powrotnego do Polski musi pokryć pacjent.

 
We Włoszech w ramach ubezpieczenia korzystamy ze świadczeń placówek państwowej służby zdrowia (SSN). Listę tych placówek można uzyskać w lokalnym urzędzie ds. opieki zdrowotnej ASL (Azienda Sanitaria Locale). W niektórych miejscowościach znajdują się ośrodki zdrowia specjalnie dla turystów (Servizio di guardia turistica).
Opłaty obowiązują za:  wizytę u lekarza, (do 36 EUR), leczenie stomatologiczne, leki (za niektóre należy wnieść opłatę ryczałtową - 3.10 EUR, pozostałe są pełnopłatne). Pogotowie wezwiemy pod numerem 118.

Z kolei w Szwajcarii korzystamy z opieki placówek działających w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego, o czym należy upewnić się przed skorzystaniem ze świadczeń. W większości przychodni, aptek i w niektórych szpitalach należy opłacić rachunek z góry, a następnie można wystąpić o zwrot części kosztów Institution commune LAMal lub do Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Większość szpitali i niektórzy lekarze nie obciążają pacjenta pełnymi kosztami; w takiej sytuacji otrzymamy rachunek opiewający wyłącznie na udział własny pacjenta, który wynosi: 92 CHF (33 CHF w przypadku dzieci do 18 r. ż.) za każdy okres leczenia do 30 dni, 10 CHF za każdy dzień pobytu w szpitalu, 50% kosztów transportu sanitarnego.  Po pogotowie dzwonimy na 144. 

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.nfz.gov.pl/ue oraz pod numerem telefonu 22-572-62-68

Rozmawiał: Piotr Szostakiewicz