X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Jedzisz bezpiecznie? Moesz na tym skorzysta

2010-07-27 09:11 wtorek
Wywiad z Panem Rafaem Hiszpaskim, Dyrektorem Zarzdzajcym TUiR WARTA, o nowym programie promujcym bezpieczn jazd.

Program „Bezpieczny Kierowca” to pewnego rodzaju umowa zaufania – dajemy du znik i mamy nadziej, e kierowca dotrzyma danego sowa. Pamitajmy jednak, e najwiksz strat jest mier lub kalectwo…


TUiR WARTA jest jednym z inicjatorw programu „Bezpieczny Kierowca”. Jak powsta pomys na jego stworzenie i jak rol peni w programie WARTA?


Na pocztku chciabym zaznaczy, e wiodcym inicjatorem programu jest Pan Witold Rogowski, Prezes Subaru Import Polska. Subaru szukao partnera ubezpieczeniowego, ktry przygotowaby program propagujcy bezpieczn jazd kierowcw. Najpierw pojawi si pomys na stworzenie programu dla modego kierowcy, ktry jeszcze nie ma odpowiedniego dowiadczenia, a kupuje, bd dostaje od rodzicw drogi i szybki samochd. Potem postanowilimy rozszerzy ofert i skierowa j do kadego kierowcy, bez wzgldu na wiek i dowiadczenie.

Jakie s warunki uczestnictwa w programie i co moe zyska klient, przystpujc do niego?

Klient ma do spenienia kilka warunkw. Przede wszystkim musi podpisa deklaracj bezpiecznej jazdy – oznacza to przestrzeganie przepisw ruchu drogowego, a w szczeglnoci nieprzekraczanie prdkoci jazdy w sposb racy, tzn. o wicej ni 30 km/h ponad przepisowe wytyczne. Drugim warunkiem jest posiadanie w samochodzie urzdzenia systemu ISR. To urzdzenie jest obecnie montowane standardowo do nowych samochodw marki Subaru.  I wreszcie trzeci warunek przystpienia do programu to zgoda na monitorowanie jazdy na 1 minut przed wypadkiem i 1 minut po nim. Kierowcw, ktrzy maj opory przed tego typu systemem kontroli, moemy uspokoi i zapewni, e w przypadku kolizji badany jest tylko i wycznie zapis tych dwch minut, a nie cay czas jazdy.

Zasadnicz korzyci uczestnictwa w programie jest dodatkowa 25 % znika na ubezpieczenie komunikacyjne. Trzeba tu zaznaczy, e jest ona niezalena od innych zniek. To dodatek do taryfikacji bonus-malus, ktry bardzo realnie przekada si na wysoko skadki, a w dalszej perspektywie umoliwia wdraanie systemu Pay as you drive – klient, ktry jedzi bezpiecznie, paci za ubezpieczenie duo mniej, ni kierowca szarujcy na drodze. Oczywicie zakadamy, i przystpienie do programu ostudzi zapa take piratw drogowych.

W ramach programu „Bezpieczny Kierowca” oferowane s take bezpatne szkolenia bezpiecznej jazdy. Ktrzy kierowcy kwalifikuj si do wzicia w nich udziau?

Takie szkolenie jest przeznaczone dla kierowcw niedowiadczonych, czyli takich, ktrzy nie ukoczyli 26 roku ycia lub tych, ktrzy maj prawo jazdy krcej ni 4 lata. Szkolenie bezpiecznej jazdy jest dla niedowiadczonego kierowcy obowizkowe, ale te darmowe – fundowane i prowadzone przez importera Subaru. Podczas szkolenia mody kierowca uczy si na specjalnych torach jazdy w trudnych warunkach – nage hamowanie, niekontrolowane polizgi itd. Warto podkreli, e to zajcia przede wszystkim praktyczne, ktre pozwalaj przewiczy rne trudne sytuacje i manewry, a nie tylko o nich usysze. Poza tym, co rwnie jest bardzo wane, kierowca szkoli si na wasnym pojedzie, co pozwala na lepsze poznanie wasnego auta podczas trudnych warunkw.

Oferowane przez WART 25 % zniki na ubezpieczenie komunikacyjne moe zachci do wykupienia polisy modych kierowcw, ktrzy nie posiadaj jeszcze adnych zniek z tytuu bezszkodowej jazdy. Z drugiej strony wieo upieczony kierowca moe atwo spowodowa kolizj. Jakiego typu wykroczenia skutkuj odebraniem promocyjnych zniek za bezpieczn jazd?

Zacznijmy od tego, e program „Bezpieczny kierowca” ma charakter edukacyjno-prewencyjny. Kierowca musi podpisa deklaracj, w ktrej zobowizuje si do przestrzegania zasad bezpiecznej jazdy. Mody kierowca dodatkowo przechodzi obowizkowe szkolenia praktyczne. Dziki temu, taki niedowiadczony kierowca widzi, jak np. przekroczenie prdkoci o 10 km/h wydua drog hamowania.
Czsto rodzice kupuj swojemu dorastajcemu dziecku ten pierwszy samochd. Dziki programowi, mog oni niejako wymusi na swoim synu czy crce deklaracj bezpiecznej jazdy. Dodatkowo zapis ostatniej minuty przed wypadkiem umoliwi sprawdzenie przyczyny kolizji.
Jeli chodzi o niedopuszczalne wykroczenia, formalnie jest tylko jedno – przekroczenie prdkoci o ponad 30 km/h, bezporednio przed wypadkiem. Zgodnie z dotychczasowym zaoeniem nie monitorujemy jazdy kierowcy cay czas. W przyszym roku planujemy zastosowa bardziej wyszukany system monitorowania, ktry bdzie lepiej bada styl jazdy kierowcy.

Czy wspomniana 25% znika dotyczy zarwno ubezpieczenia OC, jak i AC?


Tak, „Bezpieczny Kierowca” to program typowo dealerski, kierowany do klientw, ktrzy kupuj nowy samochd w salonie Subaru. Znika obejmuje cay pakiet dealerski WARTY – OC, AC, NNW i Assistance.

Program „Bezpieczny Kierowca” opiera si na metodzie nagrody i kary – za deklaracj bezpiecznej jazdy klient otrzymuje znik na ubezpieczenie komunikacyjne i przechodzi specjalne szkolenie. A jaka kara czego go w przypadku niedotrzymania zoonej deklaracji?

Kara jest tylko jedna, gdy dojdzie do szkody, a system monitorujcy wykae przekroczenie prdkoci o ponad 30 km/h, wypacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o udzia wasny klienta w wysokoci 20%. Czyli np. w przypadku szkody na 10 tys., klient dostanie 8 tys. odszkodowania, a 2 tys. bdzie musia sam dooy do naprawy. To jedyna konsekwencja zamania zoonej deklaracji. Program „Bezpieczny Kierowca” to pewnego rodzaju umowa zaufania – dajemy du znik i mamy nadziej, e kierowca dotrzyma danego sowa. Pamitajmy jednak, e najwiksz strat jest mier lub kalectwo.

Kierowca, ktry przystpi do programu i zamontowa w samochodzie System ISR, w razie kolizji jest zobowizany do umoliwienia WARCIE przebadania ostatniej minuty jazdy. Jak wyglda procedura tworzenia si takiego zapisu jazdy? I kto w takich przypadkach bdzie przeprowadza jego analiz?

Technologia urzdzenia systemu ISR, montowanego w samochodach marki Subaru, umoliwia odczytanie przebiegu ostatniej minuty jazdy przed kolizj. Urzdzenie to dziaa w ten sposb, e nagrywa non stop jedn minut jazdy. Jeli nie dochodzi do kolizji, ta minuta jest automatycznie kasowana i nagrywana jest nastpna minuta. Gdy za dochodzi do wypadku, ta ostatnia minuta nie jest kasowana, a dodatkowo nagrywa si jeszcze 1 minuta po wypadku. Za monitoring jazdy kierowcy odpowiada firma Keratronik. Klient w momencie zawierania z nami umowy podpisuje zgod na przekazanie WARCIE, w przypadku kolizji, danych dotyczcych tych dwch minut jazdy.

WARTA promuje na rynku ubezpiecze komunikacyjnych bezpieczn jazd. Czy mgby Pan przytoczy przykady takich dziaa?

Promocja bezpieczestwa na stae wpisana jest w misj firmy. Potwierdza to nie tylko ten program dla dealerw Subaru. Wiosn wprowadzilimy system taryfikacji promujcy bezszkodow jazd. Jestemy pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym weryfikujcym owiadczenia o bezszkodowej jedzie. Uprzedzamy naszych klientw, e skadane przez nich owiadczenia bd weryfikowane. Gdy klient zatai szkod i jego owiadczenie okazuje si niezgodne z prawd, stosujemy zwyki. Zwracamy te uwag na kompleksowe zachowanie kierowcy na drodze – np. jeli klient spowodowa wypadek subowym samochodem, nie mona uzna go za bezpiecznego kierowc. W tym wypadku jego bezszkodowa jazda prywatnym samochodem nie daje penego obrazu sytuacji.

Czy w planach Towarzystwa s ju kolejne tego typu akcje?

Tak. Szczegw nie chcemy jeszcze zdradza, ale jeli sprawdzi si program dealerski, tworzony razem z Subaru, bdziemy promowa „Bezpiecznego Kierowc” take z innymi markami samochodw. Mamy nadziej, e przyczyni si to do poprawy bezpieczestwa na drodze, a w konsekwencji do obnienia wysokoci skadki ubezpieczeniowej.


Rozmow przeprowadzia Olga arnowiecka