X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Liberty Direct ronie w majtku

2014-07-08 12:21 wtorek
Ponad 74 mln z (74,14) skadki zebraa w I kwartale br. roku Liberty Direct. Ubezpieczyciel urós o 7% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegego roku. Na koniec marca Liberty ubezpieczaa ponad 470 tysicy pojazdów. Gównym motorem rozwoju firmy jest wspópraca z Agentami. Wbrew tendencjom rynkowym ubezpieczyciel utrzymuje równie poziom skadki w kanale direct.

W obszarze produktów komunikacyjnych wzrost to przede wszystkim rezultat sprzeday Autocasco. Liberty zebrao w I kwartale br. o 10% wicej skadki pochodzcej z dobrowolnych polis komunikacyjnych ni rok wczeniej. W obszarze produktów majtkowych przypis urós ponad dwukrotnie (103%), na co przeoya si przede wszystkim sprzeda polis mieszkaniowych. W I kwartale br. Liberty Direct wprowadzia do oferty równie ubezpieczenia turystyczne.

- Coraz silniej zaciera si granica pomidzy tradycyjnymi i bezporednimi kanaami dystrybucji polis. Dlatego tworzymy nowe moliwoci kontaktu Klienta z firm dbajc o to, by byy one odpowiednio czste i zrónicowane - mówi Micha Kwieciski, Dyrektor Generalny Liberty Direct. - Rynek si kurczy, a my wci roniemy. Sukces zawdziczamy w duej mierze sprawnoci operacyjnej, skutecznoci we wdraaniu nowych rozwiza oraz efektywnej komunikacji. Staramy si odpowiada nie tylko na potrzeby Klientów, ale take tworzymy nowe nawyki, o czym wiadczy moe chociaby wzrost sprzeday ubezpiecze dobrowolnych – podsumowuje Kwieciski.

ródo: Liberty Direct