X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

PZU - Kilka sw o bezpieczestwie na DM

2016-07-27 11:42 roda

To wielki honor wspiera goci wiatowych Dni Modziey. Powszechny Zakad Ubezpiecze dokada wszelkich stara, by spotkanie z papieem Franciszkiem pozostao w ich pamici jako wydarzenie wyjtkowe, pene szczcia i wzrusze. W trosce o pielgrzymów, o spokój ich modlitw i beztrosk w przeywaniu tego radosnego wita przypominamy, jak przygotowa si do udziau w uroczystociach, które zgromadz setki tysicy wiernych ze wszystkich zaktków wiata.

1. Masz problem? Dzwo albo pytaj wolontariuszy! Z myl o uczestnikach wiatowych Dni Modziey PZU uruchomi specjaln infolini. +48 22 505 17 55 – pod tym numerem mona uzyska wszelkie informacje i wsparcie w kopotliwych sytuacjach. Pomoc su te setki wolontariuszy, których atwo rozpozna po odblaskowych kamizelkach, w które ich wyposaylimy. Kadego zarejestrowanego pielgrzyma objlimy take ubezpieczeniem. Polisa gwarantuje m.in. leczenie szpitalne lub ambulatoryjne, zabiegi, operacje czy transport do placówki medycznej.

2. Daj dziecku kartk ze swoim nazwiskiem i numerem telefonu! Albo nawet napisz mu je na rku wodoodpornym flamastrem. W wielotysicznym tumie nie trudno si zgubi. Dziki takiej informacji wolontariusze, którzy zaopiekuj si zagubionym dzieckiem, szybciej trafi do jego rodziców albo opiekunów. I zaoszczdz stresu nam i naszym pociechom, które stracilimy z oczu. Na krakowskich Boniach bd te specjalne miejsca dla tych wszystkich, którzy zgubi si w tumie i bd si stara odszuka swych bliskich czy opiekunów.

3. Pij jak najwicej! W upale atwo si odwodni. Dlatego trzeba koniecznie zaopatrzy si w wod do picia. A jeli jej zabraknie, wypatrujcie wolontariuszy, którzy rozdaj pi milionów butelek dostarczonej przez PZU wody mineralnej z uzdrowiska Krynica-egiestów.

4. Jeli masz pod opiek osoby niepenosprawne, we dla nich leki! Dugotrwae przebywanie na socu czy zmczenie moe narazi naszych podopiecznych na róne dolegliwoci. Oby nie byy powaniejsze ni zwyky ból gowy. W trosce o osoby, które maj powaniejsze schorzenia, powinnimy zaopatrzy je w niezbdne medykamenty. Wane, eby doczy przy tym informacje o ewentualnych chorobach, na które cierpi pielgrzym, a take numer telefonu do opiekuna takiej osoby. To na wypadek, gdybycie zgubili si w tumie.

5. Nie bierz zbyt duo gotówki i wartociowych rzeczy! Nie wszyscy, niestety, przyjad, by si modli i cieszy ze spotkania z papieem Franciszkiem. Oprócz pielgrzymów mog pojawi si kieszonkowcy. Jeli wic musimy wzi wiksz ilo gotówki, to warto podzieli j na czci i powkada do torby i rónych kieszeni. Tak, eby w razie kradziey nie straci od razu wszystkich pienidzy czy kart patniczych. Zarejestrowani pielgrzymi, którzy strac karty, pienidze albo dokumenty, w ramach ubezpieczenia dostan od PZU 500 z wsparcia.

6. Ostronie z plecakiem! Nikt z nas nie chciaby nim oberwa. Dlatego taszczc wyadowany plecak, pamitajmy te o innych. eby nikogo nie uderzy nim w tumie. Zadbajmy take o to, eby nie nosi w plecaku przedmiotów o ostrych krawdziach, które mogyby w cisku wyrzdzi komu krzywd.

7. Widzisz co niepokojcego? Alarmuj! wiatowe Dni Modziey to nasze wspólne wito i wszyscy powinnimy by odpowiedzialni za to, eby si udao. Jeeli zauwaymy podejrzanie wygldajce, porzucone paczki czy bagae – zgomy to subom porzdkowym. Tak samo w przypadku osób, których zachowanie budzi podejrzenia.

8. Spokój jest najwaniejszy! Gdyby zdarzyo si co nieprzewidzianego, nie wolno panikowa. Suchajmy uwanie komunikatów i postpujmy wedug udzielanych w nich wskazówek. Drogi do wyj ewakuacyjnych s specjalnie oznaczone. Ale pamitajmy te, eby zawsze ustpowa pierwszestwa subom ratowniczym.


ródo: Informacja prasowa PZU z 27.07.2016