X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Jakie są konsekwencje nieopłacenia składki w terminie?

2016-10-13 09:44 czwartek
W ubezpieczeniach na życie regularna spłata zobowiązań to podstawa. Opłacona składka jest gwarancją ciągłości polisy ze strony Towarzystwa. Ci, którzy z różnych powodów nie zdążą z dotrzymaniem terminu, nie muszą wpadać w panikę – ubezpieczyciel stosuje szereg rozwiązań zapobiegawczych.

Procedura postępowania ze strony ubezpieczyciela jest zazwyczaj jednolita: jeśli na konto TU nie wpłyną pieniądze za polisę o czasie, to ubezpieczenie jest nadal ważne, a ubezpieczony ma na ogół 30 dni na dopełnienie zobowiązań. Firma ubezpieczeniowa powiadomi swojego klienta poprzez e-mail, SMS bądź telefonicznie.

Wybierz polisę z najniższą składką

 

Bez składki polisa też działa

Powody zalegania z płatnością składki mogą być różne: utrata źródła dochodów czy niespodziewane wydatki. Wtedy warto zwrócić się o poradę do konsultanta danego Towarzystwa, który wypracuje jedno z poniższych rozwiązań:

 
    1. Tryb bezskładkowy – ubezpieczony jest zwolniony z dokonywania wpłat, ale zachowuje część praw z polisy na życie. Metoda ta jest stosowana w przypadku polis mieszanych, tj. ochronno-inwestycyjnym (dalsza składka będzie pobierana z już wpłaconych pieniędzy).
 
    2. Zawieszenie opłacania składek – na określony czas, np. przez 6 czy 12 miesięcy również z zachowaniem ochrony ubezpieczeniowej, przy czym suma odszkodowania ulega pomniejszeniu z uwzględnieniem wybranego okresu.
 
    3. Obniżenie składki – w tym przypadku standard polisy ulega obniżeniu o wysokość sumy ubezpieczenia albo wygaśnięcie umów dodatkowych.

 
Dużo też zależy od samego ubezpieczonego, który nie będąc w stanie pokryć zobowiązań finansowych, może nie tylko stracić prawo do świadczenia, ale być narażonym na różnego rodzaju potrącenia i opłaty kosztem sumy ubezpieczenia (w przypadku polis o charakterze inwestycyjnym).
 
 

Ubezpieczenie składki - to możliwe?

Firmy ubezpieczeniowe posiadają wypracowane mechanizmy w razie kłopotów ubezpieczonego z regularnym opłacaniem składek.
 
PZU umożliwia zawieszenie opłacania składek na pewien okres lub zamianę ubezpieczenia na bezskładkowe. Suma ubezpieczenia zostanie pomniejszona, ale warunek jest jeden – umowa z Towarzystwem musi trwać przynajmniej dwa lata. W praktyce wygląda to następująco: ubezpieczony zawiesza opłacanie składek na 6 miesięcy, przy czym nadal jest objęty ochroną, a jeśli po tym czasie nie jest w stanie dokonywać regularnych wpłat na konto ubezpieczyciela, polisa przechodzi w tryb bezskładkowy z obniżoną sumą ubezpieczenia. Ci, którym zależy na wysokiej sumie ubezpieczenia mogą wrócić do opłacania składek, o ile w ciągu 12 miesięcy wznowią swoją polisę poprzez np. wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie PZU.
 
 
Aviva oferuje ubezpieczenie ubezpieczenia, a właściwie składki. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla tych, którzy obawiają się (na skutek wypadku lub choroby) utraty zarobków, a tym samym ubezpieczenia i możliwości dalszego opłacania składki. Ubezpieczony, który rozszerzył zakres polisy o ochronę składki, zyskuje pewność, że Aviva już po 6 miesiącach od wystąpienia niezdolności do pracy przejmie obowiązek opłacania składki w niezmienionej formie i wysokości z jednoczesnym zapewnieniem ochrony na życie.


Zerwanie umowy ubezpieczenia na życie

Co faktycznie grozi klientowi za zerwanie umowy ubezpieczenia w przypadku nieopłacenia składki? Przede wszystkim należy liczyć się z dwiema możliwościami:
 
  • wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej na życie (analogicznie jest w przypadku mieszkania, samochodu czy pobytu za granicą) po okresie wskazanym w umowie,
  • ze zwrotem tylko części wpłaconych składek.
 
Jeszcze przed podpisaniem umowy z Towarzystwem, klient ma możliwość wglądu do warunków przyszłego porozumienia. Umożliwia to dokument OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) dostępny na stronie każdej firmy ubezpieczeniowej w formie pliku PDF do pobrania.
 
 
Michał Ratajczak
 

Porównaj składniki ubezpieczenia