X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Od ilu lat mona jedzi na quadzie 125 czy 250?

2024-03-25 13:46 poniedziaek

Twoje dziecko marzy o quadzie, a ciebie korci, a ty zastanawiasz si, czy pozwoli mu spróbowa swoich si w jedzie terenowej? Zanim podejmiesz decyzj o zakupie tego pojazdu, zastanów si dobrze. Czy twoja pociecha posiada prawo jazdy na quada? Znasz wymagania wiekowe, które umoliwiaj prowadzenie tego typu pojazdu? Rozwiewamy wszystkie wtpliwoci i tumaczymy, jaki wiek i jakie dokument uprawniaj do jazdy quadem.

Czym waciwie jest quad?

Quad to niezadaszony, may pojazd terenowy. Wyrónia si napdem na dwa tylne koa i duym skokiem zawieszenia. Ze wzgldu na swoj konstrukcj nazywany jest wszdoazem. To pojazd przeznaczony do poruszania si (i to take z wiksz prdkoci) zwaszcza po wyjtkowo trudnych nawierzchniach.

Quady s popularne wród mioników jazdy rekreacyjnej i pasjonatów motoryzacji. Dziki swoim moliwociom znalazy zastosowanie równie w subach ratunkowych, wojsku, a nawet w rolnictwie. S to pojazdy, które przycigaj uwag modych ludzi pragncych przeywa przygody, eksplorujc bezdroa i trudno dostpne tereny lene.

W zalenoci od masy i maksymalnej prdkoci, quady dzieli si na dwie gówne kategorie:

 • lekkie – wa one do 350 kg i rozwijaj prdkoci do 45 km/h,
 • cikie – maj one wicej ni 350 kg i mona porusza si nimi szybciej ni 45 km/h.

Od ilu lat mona jedzi quadem?

Aby prowadzi quada, niezbdne s zarówno praktyczne umiejtnoci, jak i teoretyczna wiedza. Prowadzenie tego pojazdu wymaga dowiadczenia i nie kady nowicjusz jest w stanie od razu pynnie rusza, skrca czy hamowa. Brak podstawowych umiejtnoci moe szybko prowadzi do wypadku, niebezpiecznego zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu.

Midzy innymi z tego powodu kady, kto chce prowadzi ten czterokoowiec, musi mie prawo jazdy na quada. Mona je zdoby po ukoczeniu 14. roku ycia. Dlatego kupujc ten pojazd modszemu dziecku (np. jako prezent na komuni), pamitaj, e bdzie móg on w peni cieszy si nim dopiero, gdy osignie odpowiedni wiek.

Jak zdoby prawo jazdy na quada?

Do prowadzenia quada potrzebne jest prawo jazdy kategorii:

· AM – to prawo jazdy zastpio dawn kart motorowerow. Mona otrzyma je po ukoczeniu 14. roku ycia. Uprawnia ono do kierowania wycznie quadami lekkimi. Pojazdy takie mog prowadzi równie wszyscy ci, którzy maj prawa jazdy „wyszych” kategorii – np. B1 czy B;

· B1 – majc to prawo jazdy, mona by kierowc quada cikiego. Takie uprawnienia mona zdoby dopiero po ukoczeniu 16. roku ycia.

Od ilu lat mona jedzi quadem, a kiedy mona zapisa si na kurs?

By zdoby prawo jazdy kategorii AM lub B1, naley ukoczy kurs w OSK (Orodku Szkolenia Kierowców), a nastpnie zda egzamin pastwowy. Mody czowiek, aby prowadzi quada, musi mie ukoczony 14. lub 16. rok ycia, ale nauk jazdy mone zacz trzy miesice wczeniej. Skraca to czas oczekiwania do upragnionej chwili, czyli samodzielnego prowadzenia terenowego czterokoowca.

Prawo jazdy na quada – od czego zacz?

Mody czowiek, by móc zapisa si kurs (AM i B1), musi mie zaoony PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowc. W tym celu naley osobicie zoy stosowny wniosek w wydziale komunikacji odpowiednim do miejsca zamieszkania lub starostwie powiatowym. Przyszy niepenoletni kierowca, aby otrzyma PKK, potrzebuje:

 • kolorowego zdjcia o wymiarach 35×45 mm,
 • orzeczenia lekarza, z którego wynika brak przeciwwskaza do prowadzenia pojazdu,
 • pisemnej zgody opiekuna prawnego na zaoenie profilu.

Majc numer PKK, mona rozpocz nauk jazdy na quadzie. I tak:

 • kurs na prawo jazdy AM skada si z dwóch czci – teoretycznej i praktycznej. Obie trwaj 10 godzin. Podczas zaj teoretycznych mody czowiek poznaje technik prowadzenia pojazdu, jego specyfik oraz zasady ruchu drogowego. Natomiast 10 godzin praktyki to jazda na placu manewrowym i w terenie. Nauka koczy si przystpieniem do egzaminów wewntrznych (czyli w OSK), których zdanie uprawnia do przystpienia do egzaminu pastwowego;
 • kurs na prawo jazdy B1 równie skada si z dwóch czci, ale kada z nich trwa po 30 godzin. Konieczne jest te odbycie czterogodzinnego szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Tak samo jak w przypadku prawa jazdy AM konieczne jest zadanie egzaminów wewntrznych przed przystpieniem do tego pastwowego.

Przyszy mody kierowca musi przygotowa si te na to, e jeli chodzi o teoretyczn cz kursu, to za godzin nauki uwaa si godzin lekcyjn. W przypadku praktyki, czyli jazdy quadem, jest inaczej. Za jedn godzin szlifowania umiejtnoci na placu manewrowym lub w ruchu drogowym uwaa si wtedy 60 minut.

Gdzie mona jedzi quadem?

W przypadku jazdy quadem ukoczenie kursu, zdanie egzaminu pastwowego, a przede wszystkim zdobycie wiedzy i odpowiednich umiejtnoci s konieczne, gdy mona nim jedzi nie tylko w lesie. Zgodnie z przepisami, kierowcy (i to równie ci czternastoletni) maj prawo porusza si nim:

 • po wszystkich drogach publicznych,
 • w strefie ruchu,
 • w strefie zamieszkania.

Wyjtkiem s jedynie drogi ekspresowe i autostrady – quady s zbyt wolne na takie trasy.

O czym naley pamita, kupujc dziecku quada?

Rodzice powinni pamita, e taki pojazd to nie kolejna zabawka. Jeeli ju wiesz, od ilu lat mona jedzi na quadzie 125 czy 250, dowiedz si, jakie formalnoci czekaj ci w zwizku z jego zakupem.

 • Po pierwsze – rejestracja

Przygotuj wszystkie niezbdne dokumenty potrzebne do tego, aby zarejestrowa czterokoowiec – podstaw jego nabycia (umow kupna-sprzeday, faktur), dowód tosamoci, wiadectwo homologacji i stary dowód rejestracyjny pojazdu (jeeli takowy istnieje). Z tym wszystkim udaj si do wydziau komunikacji lub starostwa powiatowego (zgodnie z twoim miejscem zamieszkania). Moesz te zarejestrowa pojazd online, skanujc dokumenty i wysyajc je do urzdu w formie elektronicznej. W takiej sytuacji tablice rejestracyjne mog zosta wysane na twój adres.

 • Po drugie – wykupienie OC

Quad to pojazd mechaniczny. Oznacza to, e w kwestii OC podlega takim samym przepisom jak np. samochody osobowe. Dlatego wieo upieczony waciciel tego czterokoowca musi zadba, aby quad mia zawsze wan polis OC.

Od ilu lat mona jedzi quadem? Teoretycznie ju od 14. roku ycia. Jednak zanim zdecydujesz si na zakup takiego pojazdu swojemu dziecku, przemyl, czy jest ono gotowe prowadzi czterokoowiec. Pamitaj te, e taki pojazd naley zarejestrowa i ubezpieczy. Quad dla dziecka to dodatkowy obowizek dla rodzica, ale te sposób na rozwijanie pasji amatora motoryzacji i patent na sprawienie wielkiej frajdy modemu czowiekowi.

Podsumowanie

 • Quady to pojazdy mechaniczne i czterokoowce wykorzystywane zarówno do celów rekreacyjnych, jak i w wojsku czy w rolnictwie.
 • By jedzi quadem, naley mie prawo jazdy kategorii AM. Mona je zdoby, majc 14 lat.
 • Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do prowadzenia quadów lekkich.
 • By mody czowiek móg prowadzi quady cikie (jedce szybciej), musi mie prawo jazdy kategorii B1. Moe je otrzyma, zdajc egzamin pastwowy po ukoczeniu 16. roku ycia.
 • Po zakupie quada naley pamita o jego rejestracji w urzdzie oraz o wykupieniu ubezpieczenia OC.

Najczciej zadawane pytania

Czy prowadzc quada, naley nosi kask?

Tak. Wyjtkiem jest sytuacja, gdy quad ma nadwozie zamknite. W kadym innym przypadku zarówno kierowca, jak i pasaer powinien mie na gowie kask.

Ile kosztuj egzaminy na prawo jazdy B1 i AM?

W obu przypadkach cena jest ta sama i wynosi 250 z. 50 z kosztuje egzamin teoretyczny, a 200 z praktyczny.

Czy pasaerem quada moe by dziecko?

Tak, quadem mona przewozi dzieci. Jednak, jeeli pasaer ma mniej ni 7 lat, to kierowca prowadzcy czterokoowiec nie moe rozwija prdkoci wikszej ni 40 km/h.

Ile kosztuje prawo jazdy na quada?

Prawo jazdy kategorii AM to wydatek rzdu od 1200 do nawet 1900 z. Natomiast za kurs B1 zapacisz od ok. 2500 do 3500 z. Cena za nauk jazdy zaley od cennika danego OSK oraz miasta (w wikszych miejscowociach ceny s wysze).