X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Dobre drugie półrocze Grupy WARTA

2011-02-14 08:06 poniedziałek
Przypis składki Grupy WARTA na koniec 2010 roku wyniósł 4,5 mld zł. Na tę kwotę składa się blisko 2 mld zł składki zebranej przez TUiR WARTA oraz ponad 2,5 mld zł przez towarzystwo życiowe. Obie spółki wypracowały zysk - majątkowa WARTA 1,2 mln zł, a życiowa 28,3 mln zł. TUiR WARTA kolejny kwartał zamyka z dodatnim wynikiem technicznym w wys. 36,3 mln zł.

TUiR WARTA

Przypis składki brutto wypracowany w 2010 roku przez majątkową WARTĘ wyniósł 1,995 mld zł i jest zgodny z oczekiwaniami Spółki na ten rok. Wyższy przypis o 7,3% w relacji do analogicznego okresu roku ubiegłego został wypracowany pomimo istotnego spowolnienia sprzedaży realizowanej przez kanał Żagla.  

W 2010 roku WARTA zanotowała silny wzrost we wszystkich głównych liniach biznesowych - o 15,7% w ubezpieczeniach komercyjnych (głównie ubezpieczenia mienia), o 13% w ubezpieczeń komunikacyjnych oraz o 6,9% w ubezpieczeniach mieszkaniowych. Zadawalający jest ponadto sam trend dynamiki składki, która rośnie systematycznie począwszy od połowy roku 2010. Szczególnie dynamicznie rosła w drugim półroczu składka z ubezpieczeń korporacyjnych (wzrost o 30%) i komunikacyjnych (wzrost o 21%).

Poprawiła się jednocześnie efektywność techniczna wyników Towarzystwa w tym czasie. Taki trend oznacza skuteczność podjętych przez spółkę działań służących poprawie rentowności.

Drugi kwartał z rzędu WARTA znacząco poprawia wynik techniczny, który w trzecim i czwartym kwartale był dodatni i wyniósł odpowiednio 7,2 mln zł oraz 36,3 mln zł. W konsekwencji dobrej efektywności technicznej Spółka wypracowała wysoki poziom wyniku finansowego netto w wysokości  46,1 mln zł w samym czwartym kwartale 2010 roku.

Bardzo dobre wyniki czwartego kwartału nie skompensowały jednak w całości strat poniesionych w pierwszej połowie roku, wywołanych skutkami ostrej zimy i powodzi oraz kilkoma dużymi szkodami korporacyjnymi o charakterze zdarzeń jednorazowych. W konsekwencji wynik finansowy netto za cały 2010 rok wyniósł 1,2 mln zł.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego WARTY kształtują się na adekwatnym poziomie i są wyższe od wymogów ustawowych. Na koniec grudnia 2010 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi w TUiR WARTA wyniósł 251,7%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,6 %.

Pod koniec ub. roku agencja ratingowa Standard & Poor's  po ocenie m.in. takich obszarów jak: strategia, zarządzanie, efektywność operacyjna, inwestycje i płynność finansową oraz zarządzanie ryzykiem, przyznała WARCIE wysoką ocenę ratingową A-. Potwierdza ona siłę finansową i mocną pozycję biznesową Towarzystwa.

TUnŻ WARTA

WARTA życiowa wypracowała w 2010 roku zysk netto na poziomie 28,3 mln zł. Dodatni wynik finansowy spółki życiowej wypracowywany jest na podstawowej działalności ubezpieczeniowej dzięki stabilnej i rentownej strukturze portfela produktów. Odpowiednio do osiąganej rentowności wynik techniczny za 2010 rok wyniósł 38,2 mln zł.

Zmiana wyniku finansowego netto w stosunku do ubiegłego roku jest konsekwencją zwiększonych nakładów inwestycyjnych na rozwój wyłącznej (dedykowanej tylko dla spółki życiowej) sieci dystrybucyjnej.

Przypis składki brutto wypracowany w 2010 roku wyniósł 2,518 mld zł. Spadek przypisu w stosunku do ubiegłego roku jest zgodny z założonymi celami - Spółka dąży do lepszej dywersyfikacji portfela, co zakłada niższy przypis produktu WARTA Gwarancja przy jednoczesnym zaktywizowaniu sprzedaży innych produktów inwestycyjnych. W tym roku TUnŻ WARTA wprowadziła do sprzedaży kolejne produkty:  Smak Zysku, Moc Energii, Nowe Technologie, Złota Korona, Bogactwo Metali i po raz kolejny Profit Plan. Przypis z ich sprzedaży po czterech kwartałach bieżącego roku wyniósł 663 mln zł.

Jednocześnie WARTA życiowa odnotowuje stabilny wzrost przypisu składek regularnych – w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku o 7,4% wzrosła składka z tytułu umów grupowych, a o 4,5% składka regularna z tytułu umów indywidualnych.

Spółka życiowa, podobnie jak majątkowa, utrzymuje wysoki poziom wskaźników bezpieczeństwa finansowego. Na koniec grudnia 2010 roku wskaźniki osiągnęły poziom znacznie wyższy od wymogów ustawowych – wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wyniósł 321,3%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 116,3%.

Plany

WARTA wyznaczyła sobie ambitne cele na 2011 rok. Chcemy rosnąć szybciej niż rynek, a tym samym umacniać swoją pozycję rynkową – zarówno w segmencie ubezpieczeń majątkowych, jak i w segmencie ubezpieczeń życiowych. Ekspansja rynkowa musi być powiązana z wyraźną poprawą rentowności firmy. Zamierzamy to osiągnąć przez poprawę selekcji ryzyk oraz podniesienie efektywności procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych.We wszystkich podejmowanych działaniach - tak jak dotychczas -  kierować się będziemy nadrzędną zasadą - rozważnego  zarządzania ryzykiem.Widzimy oznaki ożywienia rynku, ale kluczem do realizacji celów sprzedażowych będą nasze działania zarządcze zorientowane w szczególności na aktywizację sieci dystrybucyjnej i wzbogacenie oferty produktowej. Postawiliśmy na rozwój sprzedaży wielokanałowej. Przybędzie nam agentów wyłącznych. Dla nich opracowaliśmy nowy system prowizyjny, wiążący dynamikę sprzedaży z jakością portfela. Budujemy też nową sieć wyłączną spółki życiowej. Nadal będziemy rozwijać współpracę z multiagencjami i brokerami. W tym roku planujemy otworzyć ok. 150 nowych punktów sprzedażowych. Naszym strategicznym partnerem pozostanie Kredyt Bank, ale będziemy też współpracować z innymi instytucjami finansowymi – bankami, firmami leasingowymi, pośrednikami finansowymi. Zaproponujemy klientom wiele nowości, między innymi w ubezpieczeniach komunikacyjnych i dla msp, wprowadzimy też do oferty ubezpieczenia medyczne. W segmencie życiowym będziemy koncentrować się na pozyskiwaniu regularnej składki – planujemy m.in. nowe polisy z funduszem (unitlinked) i produkty inwestycyjne o różnym stopniu ryzyka. Kluczowym obszarem będzie dla nas także inwestycja w jakość likwidacji szkód oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych – powiedział Jarosław Parkot Prezes Zarządu TUiR i TUnŻ WARTA.

Informacja prasowa Warty z dnia 11.02.2011 r.