X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Assistance nie tylko komunikacyjne - na jaką pomoc możemy liczyć w podróży?

2016-11-18 15:39 piątek

Assistance w ubezpieczeniu turystycznym jest ochroną niezwiązaną z polisą komunikacyjną i w żadnym wypadku nie powinieneś łączyć tych dwóch pojęć. W obydwu przypadkach, najprościej mówiąc, jest to pomoc w podróży. W komunikacji dotyczy pojazdu i jego uszkodzeń, a w turystyce okołomedycznej ochrony urlopowicza związanej z nagłymi zachorowaniami oraz następstwami nieszczęśliwych zdarzeń.

Tematem tego artykułu będzie oczywiście assistance zawarte w ubezpieczeniu turystycznym. Wymienimy usługi jakie proponują wybrane towarzystwa oraz zwrócimy uwagę na najważniejsze aspekty związane z assistance. Pierwszym, co powinieneś wiedzieć, jest z pewnością fakt, że ochrona ta jest zawsze zawarta w podstawowym wariancie polisy i nie masz możliwości zrezygnowania z niej. Jest to pomoc towarzystwa, na którą możemy zawsze liczyć, jeżeli dojdzie do niespodziewanych zdarzeń.

    Porównaj ubezpieczenia w kilka sekund!

Co wchodzi w zakres assistance turystycznego?

W zależności od oferty towarzystwa, assistance może obejmować różnego typu usługi. W niektórych przypadkach, uwzględnienie części z nich będzie wymagać rozszerzenia pakietu assistance, a w innych wszystkie opcje będą się znajdować w podstawie. Pomoc udzielana w jej ramach obejmuje przede wszystkim wymienione poniżej zdarzenia.
 1. Całodobowy dyżur centrum pomocy.
 2. Organizacja pomocy medycznej.
 3. Organizacja i pokrycie kosztów podróży osoby towarzyszącej, a także jej zakwaterowanie i wyżywienie – dotyczy to osób, które podróżowały wspólnie z ubezpieczonym i obejmuje przede wszystkim zorganizowanie transportu powrotnego do Polski, zakwaterowanie i wyżywienie obejmuje czas potrzebny na zorganizowanie podróży powrotnej.
 4. Organizacja i pokrycie kosztów transportu zakwaterowania i wyżywienie po rekonwalescencji.
 5. Organizacja dostarczenia leków – w sytuacji, gdy dojdzie do zgubienia przez ubezpieczonego leków, po konsultacji z lekarzem w Polsce mogą zostać wysłane niezbędne leki lub leki zastępcze.
 6. Pomoc prawnika i tłumacza – w przypadku, gdy zostaniesz obciążony obowiązkami lub powinnościami wynikającymi z przepisów prawa, ubezpieczyciel może zorganizować pomoc tłumacza lub prawnika. Usług tłumaczeniowych nie powinniśmy rozumieć jako pomoc przy porozumieniu się np. podczas zakupów.
 7. Pośredniczenie w przekazaniu kaucji – jeżeli zostaniesz zatrzymany w związku z zaistnieniem zdarzenia, za które ponosisz odpowiedzialność, ubezpieczyciel pośredniczy w przekazaniu kaucji wyznaczonej przez sąd celem zwolnienia z aresztu.
 8. Dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych – zorganizowanie i pokrycie kosztów wysyłki przedmiotów niezbędnych do kontynuowania podróży, które zostały uszkodzone, zgubione lub zniszczone w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia.
 9. Udzielenie pomocy w razie utraty środków płatniczych – w razie uszkodzenia, kradzieży lub zniszczenia środków płatniczych towarzystwo pomaga w skontaktowaniu z się z bankiem prowadzącym Twój rachunek.
 10. Udzielenie pomocy w razie utraty dokumentów – po kradzieży, zaginięciu lub zniszczeniu dokumentów, towarzystwo udzieli informacji o działaniach, które należy powziąć celem wyrobienia nowych lub uzyskaniu innych niezbędnych do kontynuowania podróży.
 11. Udzielenie pomocy w odzyskaniu i ponownym skierowaniu bagażu podróżnego – jeżeli dojdzie do zagubienia bagażu, ubezpieczyciel zwróci się do odpowiedniego podmiotu, a jeżeli odzyskanie go nie będzie możliwe, zorganizuje wysyłkę bagażu podróżnego do miejsca Twojego pobytu.
 12. Pokrycie niezbędnych i uzasadnionych kosztów związanych z opóźnieniem lotu – w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu, towarzystwo zwróci Ci niezbędne i uzasadnione wydatki, które poniosłeś w związku z zaistniałą sytuacją.
 13. Kontynuacja podróży – zorganizowanie i pokrycie kosztów przejazdu dla osoby będącej uczestnikiem zorganizowanej imprezy turystycznej, z miejsca prowadzonego leczenie do miejsca, w którym możliwe jest kontynuowanie podróży.
 14. Organizacja i pokrycie kosztów kierowcy zastępczego – dowiezie on nas z miejsca pobytu do miejsca zamieszkania, w przypadku, gdy ubezpieczony, ani osoby towarzyszące nie są w stanie prowadzić pojazdu, w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub zachorowania. Dotyczy to przejazdu własnym samochodem lub w przypadku jego braku zorganizowanie pojazdu zastępczego i przewiezienie najkrótszą drogą – koszty paliwa, opłaty za drogi oraz parking pokrywa sam ubezpieczony.
 15. Organizacja i pokrycie kosztów przerwania podróży zagranicznej – jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub śmierci osoby bliskiej, będziesz musiał wcześniej wrócić z podróży i nie będziesz mógł skorzystać z zaplanowanego środka transportu, towarzystwo zorganizuje i pokryje koszty powrotu.
 16. Opieka nad nieletnimi dziećmi – w przypadku Twojej hospitalizacji lub śmierci, towarzystwo zapewni zakwaterowanie, wyżywienie i transport nieletnich dzieci podróżujących z Tobą.
 17. Poszukiwanie i ratownictwo – zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownicze.
 18. Przedłużenie ochrony – bezpłatne przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej o np. 24 lub 48 godzin, w sytuacji, gdy planowany termin powrotu nie jest możliwy do zrealizowania.
 19. Transport ubezpieczonego – zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu  miejsca wypadku do szpitala, między placówkami medycznymi, przewiezienie do miejsca zamieszkania lub do kraju stałego pobytu.
 20. Transport zwłok ubezpieczonego do kraju zamieszkania - w przypadku śmierci w trakcie podróży zagranicznej, która wystąpiła w wyniku nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania, towarzystwo w porozumieniu z rodziną organizuje wszelkie formalności oraz pokrywa koszty transportu zwłok oraz zakupu trumny przewozowej.

kup ubezpieczenie z assistance

Porównując zakres assistance poszczególnych towarzystw, dokładnie wczytaj się w szczegóły danego zdarzenia. Może się okazać, że dane ryzyko jest również zawarte w polisie, jednak jest inaczej nazwane lub zawiera się w innym punkcie. Przykładowo, jeżeli assistance nie wyszczególni transportu ubezpieczonego, niekoniecznie oznacza to, że na taki wypadek polisa Cię nie chroni. Bardzo możliwe, że jest to odrębny element ubezpieczenia lub został zawarty w kosztach leczenia.

Julietta Pawlak