X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Jak uchronić się przed niesolidną firmą turystyczną?

Jak uniknąć nieuczciwej firmy turystycznej? Co zrobić, by upragnione dni urlopu wypoczynkowego były spędzone szczęśliwie, radośnie, bez trosk i problemów? Gwarancji dobrej pogody, zwłaszcza nad polskim morzem, niestety mieć nie możemy, pewności, że wszystko uda się, tak jak zaplanowaliśmy - również. Ale o jedną rzecz możemy zadbać sami - możemy uniknąć niesolidnej firmy turystycznej.

O prawach klienta firmy turystycznej i związanym z nimi systemem ochrony przed niewłaściwym wykonaniem usługi turystycznej mówi ustawa o usługach turystycznych, obowiązująca w Polsce od 1 lipca 1998r. Poniżej prezentujemy kilka wskazówek dotyczących tego, co o firmach turystycznych powinniśmy wiedzieć, do czego mamy prawo i czego należy unikać.

    Sprawdź ceny polis turystycznych!

Działalność organizatora turystyki i pośrednika turystycznego wymaga uzyskania wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników   turystycznych prowadzonych przez marszałka województwa.

W Ministerstwie Gospodarki funkcjonuje centralna ewidencja organizatorów turystyki i pośredników turystycznych- każdy z nas może (a wręcz powinien) przed podpisaniem umowy z firmą turystyczną pisemnie lub telefonicznie zwrócić się z konkretnym pytaniem do ewidencji, czy dana firma ma wpis, czy ma wymaganą prawem, zawartą umowę ubezpieczeniową lub gwarancję bankową (można to także sprawdzić drogą Internetową), które w przypadku niewykonania przez daną firmę umowy, zabezpieczają środki na zapewnienie klientom powrotu do kraju, a także pokrycie zwrotu wpłaty wniesionej przez klienta,

Przed zawarciem umowy firma turystyczna ma obowiązek podać ogólne informacje o przepisach paszportowych, sanitarnych i wizowych oraz o przeciwwskazaniach zdrowotnych do udziału w imprezie turystycznej. Powinniśmy być także poinformowani przez biuro podróży o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości zawarcia odpowiedniego ubezpieczenia.
Umowa o świadczenie usług turystycznych musi określać:
  • organizatora turystyki, numer jego wpisu do rejestru,
  • imię i nazwisko osoby, która podpisuje umowę w imieniu firmy,
  • miejsce pobytu lub trasę wycieczki, czas trwania imprezy turystycznej, program imprezy obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług,
  • charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie,
  • rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego
  • program zwiedzania i inne usługi, wliczone w cenę imprezy turystycznej, cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie
  • wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny, sposób zapłaty, rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów, sposób zgłaszania reklamacji.

    Porównaj ubezpieczenia w kilka sekund!

WAŻNE! Firmy turystyczne organizujące imprezy turystyczne mają obowiązek zawarcia na rzecz klientów umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. Warto dopytać się dokładniej o rodzaj zawartego ubezpieczenia, nazwę zakładu ubezpieczeń, a także poprosić o wręczenie ogólnych warunków ubezpieczenia.

Firmy turystyczne mają obowiązek przed rozpoczęciem imprezy podać nazwisko, nazwę, adres nr telefonu lokalnego przedstawiciela firmy, do którego można zwrócić się w razie trudności. W przypadku imprez turystycznych dla dzieci – przedsiębiorca turystyczny winien podać informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka.

Jeśli przedsiębiorca turystyczny przed rozpoczęciem imprezy jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy powinien nas o tym niezwłocznie powiadomić- możemy wówczas przyjąć zmianę umowy lub odstąpić od niej za natychmiastowym zwrotem wszystkich, wpłaconych pieniędzy. Podobnie, jeśli odstępujemy od umowy lub firma odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od nas, mamy  prawo, według swojego wyboru, do uczestniczenia w imprezie zastępczej albo możemy zażądać zwrotu wszystkich wniesionych pieniędzy.

Cena ustalona w umowie o świadczenie usług turystycznych nie może być podwyższona, chyba że umowa wyraźnie przewiduje możliwość podwyższenia ceny, a przedsiębiorca udowodni istnienie następujących okoliczności:
- wzrost kosztów transportu,
- wzrost ceł, podatków, opłat,
- wzrost kursów walut.

WAŻNE! Należy pamiętać, że w okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w umowie nie może zostać podwyższona (mimo zaistnienia powyższych okoliczności).


Marta Czyż