X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Na co zwracać uwagę, by wybrać najlepsze ubezpieczenie nieruchomości?

2012-03-13 12:06 wtorek
Zakup mieszkania lub domu często nie tylko pochłania oszczędności całego życia lecz także, kiedy transakcja jest realizowana za pośrednictwem kredytu hipotecznego, na bardzo długi okres obarcza koniecznością spłaty jego wartości.

Zazwyczaj kredytodawca wymaga, aby mieszkanie, które stanowi zabezpieczenie spłaty zaciągniętego kredytu, było ubezpieczone. Z uwagi jednak na dość znaczną wartość „własnych czterech ścian” powinniśmy pomyśleć o ich ubezpieczeniu niezależnie od warunków narzucanych przez bank.

Jak w przypadku wielu innych produktów dostępnych na rynku ubezpieczeniowym, również oferty ubezpieczenia nieruchomości mają różne zakresy i warunki. Dokonując wyboru warto zwrócić szczególną uwagę na parametry, o których pokrótce poniżej.

Sprawdzam moją składkę!

Zakres odpowiedzialności

W pierwszej kolejności, przy analizowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia, zatrzymajmy się na zakresie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Tak jak w przypadku pozostałych ubezpieczeń majątkowych zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować ryzyka literalnie wymienione – nazwane, bądź wszystkie, z wyraźnie określonymi ograniczeniami. W zakresie ryzyk, określonych jako standardowe, znajdziemy: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, zalanie, huragan, grad, powódź, zalanie wskutek spływu wód po zboczach, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, napór śniegu, dym i sadza, upadek drzewa, uderzenia pojazdu.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dodatkowo dopuszczają możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, zastrzegając, że ich włączenie oznaczać będzie konieczność uregulowania dodatkowej składki. W przypadku ubezpieczenia od wszystkich ryzyk zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie za wystąpienie każdej szkody, która nie została wyłączona z odpowiedzialności.

Niezależnie od tego, w jakim zakresie ubezpieczyciel dopuszcza ochronę ubezpieczeniową, w ogólnych warunkach ubezpieczenia zawsze znajdziemy rozdział poświęcony wyłączeniom odpowiedzialności. Nie mamy możliwości ich modyfikacji, warto jednak zwrócić na nie uwagę chociażby ze względu na własną świadomość ich występowania. Standardowo towarzystwa ubezpieczeniowe nie odpowiadają za szkody wyrządzone w sposób umyślny, związane z działaniami wojennymi, powstałe w wyniku skażenia jądrowego czy biologicznego.

Co więcej pamiętajmy, że jeżeli szkoda będzie związana z przeprowadzanym w mieszkaniu remontem albo powstanie w rzeczach przechowywanych na balkonie lub tarasie zakład ubezpieczeń, powołując się na wyłączenia odpowiedzialności, także odmówi wypłaty odszkodowania, chyba że balkon lub taras jest odpowiednio zabezpieczony. Zakład ubezpieczeń, w przypadku szkód w przedmiotach szczególnie wartościowych (srebro, złoto, kamienie szlachetne czy dzieła sztuki) również nie ponosi odpowiedzialności.

Limity odpowiedzialności

Oprócz wyraźnie określonych wyłączeń odpowiedzialności towarzystwo ubezpieczeniowe ustala dodatkowe limity, do wysokości których wypłaca odszkodowanie. Przykładowo koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, koszty związane z akcją ratowniczą, demontażem, transportem, przechowywaniem uszkodzonego mienia lub koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń pokrywane są, w zależności od konstrukcji produktu, zazwyczaj do wysokości 5-10% sumy ubezpieczenia (górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń).
Co więcej zależnie od ubezpieczyciela koszty te są bardziej lub mniej ograniczone i oprócz wyżej wymienionych mogą obejmować również: koszty związane z wynagrodzeniem ekspertów – rzeczoznawców powołanych w celu ustalenia możliwości odtworzenia ubezpieczonego lokalu, koszty wynajmu lokalu zastępczego lub koszty oczyszczania ubezpieczonych przedmiotów z dymu i sadzy.

Przy wyborze ubezpieczenia mieszkania warto zawsze sprawdzić jak szeroki może być zakres świadczeń, za które odpowiedzialność ponosi zakład ubezpieczeń i czy, a także w jaki sposób jest on ograniczany.

Zabezpieczenia wymagane przez towarzystwo

Analogicznie jak w przypadku ubezpieczeń komunikacyjnych autocasco także w ubezpieczeniach mieszkań towarzystwa ubezpieczeniowe określają zabezpieczenia, które powinny zostać spełnione, aby mienie zostało objęte ochroną w ryzyku kradzieży z włamaniem. Płacąc dodatkową składkę za rozszerzenie odpowiedzialności o kradzież, a posiadając dla przykładu tylko jeden zamek w drzwiach, możemy być pewni, że w przypadku włamania do naszego mieszkania, ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za utracony majątek.

W tym kontekście warto także zwrócić zakładowi ubezpieczeń uwagę na dodatkowe zabezpieczenia, które są zamontowane w naszym mieszkaniu – alarm, dodatkowy zamek z atestem – dzięki, którym składka za polisę może zostać w odpowiedni sposób obniżona.

Obowiązki ubezpieczonego

Co równie istotne przed podpisaniem umowy ubezpieczenia mieszkania zwróćmy uwagę na obowiązki jakie nakłada na nas towarzystwo ubezpieczeniowe w przypadku wystąpienia szkody. Zazwyczaj ogólne warunki ubezpieczenia poświęcają im osobny paragraf, który jednoznacznie określa, w razie zajścia wypadku, konieczność użycia wszelkich środków w celu ratowania przedmiotu szkody, zmniejszenia jej rozmiarów, niezwłocznego zgłoszenia szkody zarówno do zakładu ubezpieczeń jak i najbliższej jednostki policji, w przypadku podejrzenia przestępstwa lub do administracji budynku w przypadku zalania.

Dodatkowo do obowiązków ubezpieczonego należy czynna współpraca z ubezpieczycielem przy ustalaniu wszelkich okoliczności związanych ze szkodą, a także pozostawienie mienia bez koniecznych zmian do czasu dokonania oględzin przez przedstawiciela towarzystwa ubezpieczeniowego. Ostatni wymóg nie jest obligatoryjny jeśli oględziny nie odbędą się w ciągu 5-7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Brak spełnienia powyższych obowiązków może być dla ubezpieczyciela podstawą do odpowiedniego pomniejszenia wysokości odszkodowania.

Ubezpieczenie mieszkania bardzo często traktujemy jako dodatkowy obowiązek i obciążenie. Tymczasem korzystniej zainwestować w wybór odpowiedniej polisy, niż samemu pokrywać koszty związane na przykład z zalaniem bądź pożarem. Przed wyborem ubezpieczyciela zastanówmy się dokładnie jakimi kosztami wolelibyśmy obarczyć zakład ubezpieczeń, aby tym lepiej dopasować zapisy polisy do naszych wymagań.

Sprawdzam moją składkę!


Sylwia Krukowska