X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

NNW pomocne w okresie szkolnych wyjazdów

2014-05-19 12:48 poniedziałek
Do końca roku szkolnego pozostał właściwie tylko miesiąc. Maj i czerwiec to ostatni dzwonek na poprawę ocen szkolnych, lecz również okres częstszych wyjazdów na zielone szkoły i inne szkolne wycieczki. Dla rodziców wiąże się to z dodatkowym stresem, zwłaszcza o mniejsze dzieci i o te, które wyjeżdżają po raz pierwszy. Warto zadbać o dodatkową ochronę naszej pociechy w czasie szkolnego wyjazdu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki wskazuje na obowiązek ubezpieczenia uczestników wycieczek w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, a w przypadku imprezy zagranicznej – również w zakresie kosztów leczenia.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Zazwyczaj już na początku roku szkolnego nauczyciele mówią o konieczności opłacenia składki za ubezpieczenie, przyjęło się bowiem, że przystąpić do tego typu ubezpieczenia można za pośrednictwem szkoły, która w stosunku ubezpieczeniowym jest ubezpieczającym. Z pewnością jest to wygodniejsze – rodzic nie musi na własną rękę poszukiwać odpowiedniego produktu – i tańsze rozwiązanie – forma grupowa ubezpieczenia pozwala wynegocjować atrakcyjniejszą wysokość składki.

W praktyce niestety, rodzice bardzo często opłacają składkę, traktując ją jako obowiązek, lecz nie zawsze posiadają dostateczną wiedzę co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej. Tymczasem samo ubezpieczenie szkolne nie jest obowiązkowe, choć bez wątpienia za raczej nie wygórowaną składkę, może gwarantować realny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Szkolne NNW działa także poza szkołą

Szkolne NNW to ubezpieczenie, które zapewni wypłatę świadczenia w przypadku nieszczęśliwego wypadku osoby ubezpieczonej i powstania w związku z nim uszczerbku na zdrowiu. Zazwyczaj ochrona działa przez 12 miesięcy, zarówno w czasie roku szkolnego jak i w okresie wakacji. Może obejmować wypadki powstałe podczas nauki, w drodze do i ze szkoły, w czasie wycieczek i obozów, jak również w życiu prywatnym.

Dość charakterystyczna jest duża wariantowość tego rodzaju ubezpieczeń. Zakres ochrony może dotyczyć tylko uszczerbku na zdrowiu lub być rozszerzony o dodatkowe świadczenia: pokrycie kosztów leczenia i hospitalizacji, zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wypłatę zasiłku za okres czasowej niezdolności do nauki, a także rozbudowany zakres usług assistance. Szeroka ochrona przekłada się oczywiście na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Szkoły zazwyczaj negocjują ubezpieczenie w taki sposób, aby składka była jak najniższa, tak aby każdy z rodziców mógł pozwolić sobie na jej opłacenie. Ma to niestety wpływ na jakość i kompleksowość polisy. Suma ubezpieczenia nie jest zbyt wysoka, a zakres ochrony często jedynie podstawowy. Wszyscy ci, którym zależy na pełniejszym ubezpieczeniu swoich dzieci mogą poszukać ubezpieczenia we własnym zakresie lub zakupić dodatkową polisę. Z każdej zawartej umowy NNW ubezpieczony ma prawo otrzymać świadczenie niezależnie od tego, czy za tą samą szkodę otrzymał już świadczenie z innego źródła.

Zwróćmy uwagę na zakres ochrony

Zanim wyślemy naszą pociechę na szkolną wycieczkę, sprawdźmy czy na początku roku opłaciliśmy składkę za ubezpieczenie NNW. Szkoła jako organizator wyjazdu, zgodnie z obowiązkiem określonym przez MENiS, powinna zadbać o odpowiednie ubezpieczenie jego uczestników, a rodzice o kompleksowość tej ochrony. Zakres polisy szkolnej wraz z ogólnymi warunkami ubezpieczenia powinien być dostępny w sekretariacie szkoły, a ubezpieczony ma pełne prawo do informacji o zawartych w niej postanowieniach. Jeśli suma ubezpieczenia jest w naszej ocenie zbyt niska lub ochrona obejmuje zbyt wąski zakres zdarzeń, dodatkową umowę możemy zawrzeć tylko na czas wycieczki lub na okres całego roku. I równie dobrze możemy to zrobić przez Internet nawet na dzień przed wyjazdem dziecka.

Dlaczego tak ważna jest suma ubezpieczenia?

Przede wszystkim jest ona podstawą wyliczania przez zakład ubezpieczeń wysokości należnego świadczenia. W zależności od powstałego uszczerbku na zdrowiu wypłata obliczana jest jako procent uszczerbku pomnożony przez wysokość sumy ubezpieczenia. Dla przykładu: jeśli dziecko doznało uszczerbku na zdrowiu szacowanego na poziomie 2%, a suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł, faktyczna wysokość świadczenia będzie wynosiła 200 zł. Taka kwota z pewnością nie będzie rekompensowała w pełnej wysokości doznanych strat oraz nie będzie stanowiła rzeczywistej pomocy finansowej dla osoby ubezpieczonej. Zwróćmy uwagę, że przy sumie ubezpieczenia w wysokości 50 000 zł, 2%-owy uszczerbek na zdrowiu wiąże się z wypłatą świadczenia w wysokości 1 000 zł, co będzie już zdecydowanie bardziej realnym wsparciem. Im zatem suma ta jest określona na wyższym poziomie, tym bardziej rekompensującą rolę będzie miało wypłacone świadczenie ubezpieczeniowe.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

W zakresie postanowień umowy jak zawsze warto zwrócić szczególną uwagę również na katalog wyłączeń oraz obowiązki ubezpieczonego w razie wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Z pewnością wśród obowiązków będzie konieczność łagodzenia skutków wypadku, poddania się opiece lekarskiej, niezwłocznego zgłoszenia zajścia zdarzenia do ubezpieczyciela oraz udostępnienia dokumentacji medycznej związanej z wypadkiem. Wyłączenia będą obejmowały przede wszystkim świadome działanie i rażące niedbalstwo ubezpieczonego, wypadki powstałe w związku ze spożyciem alkoholu czy narkotyków lub na skutek wyczynowego uprawiania sportu, choć to ryzyko może zostać równie dobrze objęte ochroną pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki. Katalog wyłączeń będzie bardziej lub mniej rozbudowany, ochrona będzie bardziej kompleksowa, im wyłączeń odpowiedzialności będzie mniej.

Nie zastanawiajmy się nad potrzebą opłacania ubezpieczenia NNW szkolnego – tego rodzaju ubezpieczenie nie jest drogie, a odpowiednio dobrane będzie stanowiło realną ochronę dla naszej pociechy. I co ważniejsze będzie działało również w czasie zielonej szkoły czy obozu, kiedy dziecko nie jest pod naszą opieką i może być bardziej narażone na nieszczęśliwe zdarzenia.

PORÓWNAJ OFERTY NNW!

Sylwia Krukowska