X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenie OC za produkt – odpowiedzialność cywilna producenta

2008-05-05 14:33 poniedziałek

Ubezpieczenie OC za produkt jest zwykle rozszerzeniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej klienta korporacyjnego – OC deliktowej. Zazwyczaj ubezpieczenie to sprzedawane jest w pakiecie, nie ma możliwości kupienia go osobno. Skierowane jest do osób, które zajmują się produkcją, wprowadzaniem do obrotu produktów, jak też dla importerów. Ubezpieczenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej producenta w razie wprowadzenia na rynek produktu, który stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia osób z niego korzystających, otoczenia i innych przedmiotów.

UBEZPIECZ SWOJĄ FIRMĘ!


Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Polisę wykupić mogą osoby związane z produkcją jakichkolwiek dóbr. Dotyczy to osób, które umieszczają na produkcie swoje nazwisko, logo, nazwę firmy lub adres. W szczególności ubezpieczenie kierowane jest do:

•    Wytwórców produktu,
•    Osób wprowadzających dobro do obrotu,
•    Osób zajmujących się naprawą,
•    Importerów

Odpowiedzialność producenta za produkt

Producent ponosi odpowiedzialność za wypuszczone na rynek dobro, udziela gwarancji za produkt. W razie wystąpienia wad konstrukcyjnych, czy w przypadku wykrycia zagrożenia dla życia nabywcy, producent musi wymienić dobro, lub zwrócić za nie pieniądze. W przypadku pojawienia się obrażeń ciała spowodowanych przez zakupiony produkt nabywca ma prawo do domagania się od producenta odszkodowania.
Wspomniane wyżej przypadki mają częste zastosowanie: co jakiś czas media informują np. o wymianie przez producenta sprzętu AGD wadliwych części (ogłoszenia najczęściej ukazują się w prasie i dotyczą określonej partii produktu), lub o wygranych sprawach sądowych wytoczonych producentom samochodów, papierosów. Swój proces wygrała choćby klientka, która oblała się gorącą kawą w jednym z fast foodów – urwała się rączka w tekturowym kubeczku.

UBEZPIECZ SWOJĄ FIRMĘ!

Przedmiot ubezpieczenia

Jest nim odpowiedzialność cywilna producenta. Jednak za szkody odpowiada nie on, lecz towarzystwo ubezpieczeniowe. Szkody mogą dotyczyć:

•    Osób – śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej,
•    Rzeczy – utrata, uszkodzenie, zniszczenie

Powstają one po wprowadzeniu produktu do obrotu. Zakład ubezpieczeń wypłaca świadczenie, jakie należy się osobie poszkodowanej w granicach odpowiedzialności cywilnej producenta.

Zakres ochrony

Szkody wyrządzone przez ubezpieczony produkt mogą wynikać z wad:

•    konstrukcyjnych,
•    materiałowych,
•    produkcyjnych

Wadą jest również zaniedbanie, np., gdy producent nie zamieścił w instrukcji obsługi informacji o skutkach użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Ubezpieczenie dotyczy szkód faktycznych, lub utraconych korzyści, (co moglibyśmy uzyskać, gdyby nie szkoda związana z produktem) jakie dotyczą poszkodowanej osoby
Towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność dotyczącą:

•    Wypłaty odszkodowania, gdy roszczenia poszkodowanego klienta zostały uznane, są przedmiotem ugody lub zostały orzeczone na drodze postępowania sadowego,
•    Kosztów pracy rzeczoznawców, których zadaniem jest ustalenie rozmiaru szkody,
•    Pokrycia kosztów działań mających na celu zmniejszenie rozmiaru szkody,
 

Zasięg terytorialny ubezpieczenia

Podstawowy wariant dotyczy ochrony ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ale to ochrona zbyt mała. Po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej dynamicznie rozwija się nasz export do krajów Europy, a przynależność do Światowej Organizacji Handlu spowodowała, że nasi producenci mogą z łatwością handlować praktycznie na całym świecie. A tam również mogą dotrzeć wadliwe produkty, dlatego też w większości towarzystw ubezpieczeniowych jest możliwość rozszerzenie odpowiedzialności na cały świat.

Wyłączenia odpowiedzialności

Większość towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z:

•    Wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu,
•    Uszkodzeniem lub zniszczeniem produktu,
•    Produktami genetycznie zmodyfikowanymi,
•    Produktem, który ubezpieczony musi naprawić z tytułu gwarancji lub rękojmi,
•    Użytkowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, oraz wbrew radom zawartym w instrukcji obsługi,
•    Wadą produktu, którą producent wcześniej sygnalizował,
•    Utraconymi zyskami,
•    Produktami, które pojawiły się przed zawarciem umowy z towarzystwem,
•    Wprowadzającą w błąd reklamą,
•    Zmieszaniem ubezpieczonego produktu z innym produktem,
•    Produktem, który nie miał ważnego atestu dopuszczającego go do obrotu,
•    Działaniem energii jądrowej i promieniowanie jądrowego.

Piotr Puczek

UBEZPIECZ SWOJĄ FIRMĘ!