X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

ABC programu ubezpieczeniowego, czyli co Pan Marek powinien posiadać, prowadząc firmę.

2006-12-29 13:55 piątek
Każda szanująca się firma, która myśli o uzyskaniu lub utrzymaniu ciężko wypracowanej znaczącej na rynku pozycji, niewątpliwie powinna się liczyć z niebezpieczeństwami jakie mogą się pojawić w toku jej działalności.

Kierownictwo nie może pozwolić sobie na ewentualne straty i przestoje w normalnym funkcjonowaniu zakładu. Dlatego firma powinna stworzyć swój indywidualny program ubezpieczeniowy lub też zlecić napisanie go brokerowi.

Artykuł przedstawia ryzyka zagrażające konkretnej firmie i produkty, które w przypadku wystąpienia owych ryzyk, mogą uchronić firmę przed najgorszym.

Sprawdź ofertę polisy


Jakie ubezpieczenia?

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na branżę w jakiej się porusza, musi wziąć pod uwagę następujące ubezpieczenia:

 • Finansowe
 • Mienia
 • Odpowiedzialności cywilnej
 • Transportowe
 • Grupowe ubezpieczenia zdrowotne
 • Grupowe ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Firma Pana Marka

Charakterystyka firmy:

Pan Marek posiada firmę handlową zajmującą się sprzedażą materiałów budowlano- instalacyjnych. Jest to średniej wielkości przedsiębiorstwo. Handluje zarówno z podmiotami gospodarczymi – hurt (przez sieć hurtowni - magazynów) jak i z osobami fizycznymi – detal, a sprzedawane wyroby pochodzą nie tylko z kraju, ale i z zagranicy. Działalność prowadzona jest zarówno w lokalach własnych firmy, jak i w pomieszczeniach wynajmowanych. W razie braku towaru w danym magazynie, zamówienie składane jest za pośrednictwem wewnętrznego systemu komputerowego w magazynie centralnym, a poziom zapasów ze względu na sezonowość jest zmienny w czasie. W systemie tym znajduje się ponadto ewidencja towarów z wszystkich punktów handlowych. Oprócz tego zakład prowadzi doradztwo (w ramach umowy outsourcingowej, by zminimalizować koszty działalności i ewentualnych strat) w zakresie instalacji sprzedawanych towarów. Kadra kierownicza firmy zaopatrzona jest w komputery przenośne (typu laptop) oraz telefony komórkowe. Transport realizowany tylko na terenie RP, przedsiębiorstwo dysponuje własnymi samochodami ciężarowo – dostawczymi i osobowymi. Rozliczenia z dostawcami i odbiorcami mają formę rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.
Ubezpieczenie finansowe

Ryzyka:
 • Całkowita/częściowa utrata zapłaty za produkty/usługi
 • Utrata płynności finansowej i dobrego wizerunku firmy związane z upadłością dostawców/odbiorców, niewywiązywaniem się przez nich z umów
 • Utrata części kontraktów, a więc i przewidywanego zysku możliwego do zrealizowania przy prawidłowej płynności
 • Konieczność poniesienia kosztów dodatkowych (koszty utraconych korzyści)
 • Utrata udziału w rynku
 • Ryzyko walutowe

W powyższych ryzykach wymieniono nie tylko te od których realizacji możemy ubezpieczyć się nabywając poniższy produkt ubezpieczeniowy, ale również finansowe szkody następcze realizacji wielu ryzyk wyliczanych w artykule.

Produkty do zastosowania:
 • Ubezpieczenie krajowego i zagranicznego kredytu kupieckiego
Ubezpieczenie mienia

Ryzyka:
 • Pożar i inne zdarzenia losowe, co może zagrozić i zapasom, i posiadanym przez firmę środkom trwałym
 • Kradzież z włamaniem i rabunkiem – dotyczy to zapasów, gotówki, sprzętu elektronicznego, mienia w transporcie, mienia pracowników, środków transportu
 • Uszkodzenia, ubytki, wady ukryte, zmiana faktury produktów w magazynie
 • Awarie sprzętu i systemu komputerowego (np. w wyniku działania wirusów komputerowych), sprzętu przeciwpożarowego, antywłamaniowego, systemu bankowego
 • Utrata danych, błędna identyfikacja a przez to i brak realizacji zamówień
 • Uszkodzenia, zawalenia, pęknięcia budynków
 • Konieczność wykonywania bardzo kosztownych, ale koniecznych napraw lub tymczasowych instalacji
 • Pękanie szyb w związku z bliskim sąsiedztwem drogi szybkiego ruchu o bardzo dużym natężeniu
Produkty do zastosowania:
 • Ubezpieczenie od ognia innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku mienia jednostek prowadzących działalność gospodarczą (możliwe rozszerzenie o ryzyko wandalizmu)
 • Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (all  risk)
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych – EEI (możliwość rozszerzenia zakresu o sprzęt przenośny np. telefony komórkowe, o ubezpieczenie danych i nośników danych także w transporcie poza obszarem, w którym są ubezpieczone)
 • Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ryzyka:
 • Szkody osobowe pracowników z winy pracodawcy (utrata zdrowia lub życia)
 • Szkody wyrządzone firmie z powództwa cywilnego (w związku z toczonymi sprawami sądowymi, kary pieniężne)
 • Szkody związane z wadliwością produktów
 • Szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych
Produkty do zastosowania:
 • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (może zostać rozszerzone o OC pracodawcy za wypadki przy pracy, chroniące przed skutkami roszczeń pracowników)
 • Ubezpieczenie OC komunikacyjne
Ubezpieczenie transportowe

Ryzyka:
 • Szkody powstałe w wypadkach komunikacyjnych (kategoria ta pojawiła się już przy omawianiu ubezpieczenia OC)
 • Uszkodzenia zdrowia lub życia kierowców lub ich pasażerów
 • Kradzież, a co za tym idzie utrata części lub całości ładunku
 • Kradzież, zniszczenie pojazdów
Produkty do zastosowania:
 • Ubezpieczenie casco pojazdów lądowych
 • Ubezpieczenie cargo – ładunków w transporcie krajowym
 • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych 
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne, na życie i grupowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia te powinny być jednymi z podstawowych świadczeń na rzecz pracowników. Zapewniają np. bezgotówkowe świadczenia medyczne w ramach co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej.
W zależności od płaconej składki, ich zakres może być bardzo różny, programy umożliwiają też wykluczenie z nich pewnych grup pracowników, dla których składka okazałaby się za wysoka, lub takie, dla których, ze względu na charakter wykonywanej pracy należałoby objąć nieco innym, zmodyfikowanym programem.

Sprawdź ofertę polisy


Ryzyka:

 • Uszkodzenia życia lub zdrowia pracowników
 • Śmierć członków rodziny
 • Wypadki przy pracy

Produkty do zastosowania:
 • Ubezpieczenia grupowe (ze względu na swą budowę nazywane „programami”) z wieloma opcjami możliwych rozszerzeń, np. Grupowe ubezpieczenie pracownicze typ P Plus - PZU S.A., Allianz Rodzina, grupowe ubezpieczenie NNW– Allianz, grupowe ubezpieczenie na życie MULTIOCHRONA– Signal Iduna,Dobrym, ale jednocześnie dość kosztownym rozwiązaniem dla analizowanego przedsiębiorstwa, jest zakup ubezpieczenia od utraty zysku na skutek ognia i innych zdarzeń losowych, lub ubezpieczenia zysku od utraty na bazie wszystkich ryzyk (all risk).

Najrozsądniejszym wyjściem jest zakup całego pakietu oferowanego przez ubezpieczycieli. Należy jednak pamiętać o tym, że ważne jest by był on dopasowany do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa.


 

Katarzyna Urbaniak