X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Terminowe ubezpieczenie „Bezpieczny na drodze” w ofercie TU Polisa Życie

2011-01-07 08:06 piątek
W ofercie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie POLISA-ŻYCIE możemy znaleźć terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych „Bezpieczny na drodze”. Jest to przede wszystkim indywidualny pakiet o charakterze ochronnym, w ramach którego ubezpieczyciel gwarantuje wypłatę określonej sumy ubezpieczenia w razie zgonu Ubezpieczonego, zgonu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, orzeczenia u Ubezpieczonego trwałego uszczerbku na zdrowiu, trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku wypadku komunikacyjnego oraz pobytu w szpitalu.

Do ubezpieczenia może przystąpić osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i która nie ukończyła 64 lat. Ubezpieczenie na Życie „Bezpieczny na Drodze” ma charakter terminowy, tzn. zawierane jest na czas określony, nie krótszy niż 1 rok i nie dłuższy niż do końca roku polisowego, w którym Ubezpieczony ukończy 65 lat.

Korzyści dla ubezpieczonego:
  • poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich'
  • poszkodowany w wypadku komunikacyjnym otrzyma świadczenie: z tytułu pobytu w szpitalu, pobytu na oddziale OIOM, z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. Środki niezbędne do rehabilitacji Ubezpieczonego zapewni gwarantowana renta w przypadku orzeczenia trwałej całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego. Renta płatna jest przez okres 120 miesięcy (10 lat). W razie zgonu Ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym jego najbliżsi otrzymają świadczenie w wysokości 100 000 zł;
  • Ubezpieczony ma możliwość wskazania i zmiany Beneficjenta w każdym momencie trwania umowy.

Źródło: TU POLISA-ŻYCIE

OZ