X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Produkt strukturyzowany db Gwarancja – Strategia Roku

2010-04-02 08:42 piątek
Deutsche Bank PBC wraz z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Europa wprowadził do oferty roczny produkt strukturyzowany db Gwarancja – Strategia Roku, który zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanego kapitału i możliwość osiągnięcia zysku z wielu kategorii aktywów i globalnych rynków. Pierwsza subskrypcja produktu w oddziałach Deutsche Bank PBC potrwa do 23 kwietnia 2010 r.

Produkt db Gwarancja – Strategia Roku oferowany jest we współpracy z TUnŻ Europa w postaci grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie. Rozwiązanie zapewnia 100-procentową ochronę zainwestowanej składki, (czyli składki pomniejszonej o opłatę wstępną) na koniec okresu odpowiedzialności.

Nieograniczony z góry potencjał zysku z inwestycji uzależniony jest od wyników indeksu J.P. Morgan Alternative Multi-Strategy 5 Index – Excess Return (EUR) wykorzystującego instrumenty zgrupowane w trzech typach strategii: Momentum, Carry i Satellite. Strategie te obejmują różne style inwestycyjne (wykorzystanie pozycji długich i krótkich), charakteryzują się zróżnicowanym poziomem ryzyka i realizowane są w ramach różnorodnych kategorii aktywów i rynków (akcje, stopy procentowe, waluty, surowce i towary). Tak zdywersyfikowany indeks ma na celu generowanie stabilnych, dodatnich wyników niezależnie od sytuacji na rynku. Pozwala też na maksymalizację zysku opartego o inwestycję w zróżnicowane spektrum instrumentów.

Udział inwestora w zysku po zakończeniu okresu odpowiedzialności wyniesie od 60 do 80 procent.

– db Gwarancja – Strategia Roku to produkt przygotowany dla inwestorów oczekujących bezpieczeństwa inwestycji oraz zysku o potencjale wyższym od średniego oprocentowania rocznych depozytów bankowych – mówi Konrad Wąsiel z Departamentu Centrum Inwestycyjne Deutsche Bank PBC. Na koniec rocznej inwestycji klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o premię w wysokości od 60 do 80 procent dodatniej stopy zwrotu wypracowanej przez indeks. W przypadku ujemnej stopy zwrotu, wypłata z db Gwarancji – Strategia Roku na koniec okresu odpowiedzialności wyniesie 100 proc. zainwestowanej składki.

Opłata wstępna wynosi do 0,5 proc. od wpłacanej składki. Minimalna składka to 2000 zł. W przypadku wcześniejszej rezygnacji wypłacana jest wartość wykupu, której wysokość uzależniona jest od liczby miesięcy pozostałych do końca okresu odpowiedzialności.

Klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową i może wskazać jednego lub więcej uprawnionych do otrzymania świadczenia w razie jego zgonu. Forma ubezpieczenia na życie zakłada wypłatę zysku z inwestycji bez obciążania go podatkiem od zysków kapitałowych.

Parametry produktu db Gwarancja – Strategia Roku:
 • Forma prawna: grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie
 • Ubezpieczyciel: TUnŻ Europa
 • Okres odpowiedzialności: 1 rok
 • Instrument bazowy: J.P. Morgan Alternative Multi-Strategy 5 Index – Excess Return (EUR) – indeks wykorzystujący instrumenty zgrupowane w trzech typach strategii: Momentum, Carry i Satellite
 • Początek ochrony ubezpieczeniowej: 28.04.2010 r.
 • Data obserwacji końcowej: 28.04.2011 r.
 • Brak ryzyka walutowego: inwestycja jest zabezpieczona przed zmianami kursów walut
 • Minimalna składka: 2 000 zł
 • Współczynnik udziału: ustalony zostanie 22.04.2010 r. i będzie mieścić się w przedziale od 60% do 80%
 • Ochrona kapitału: 100% zainwestowanej składki na koniec okresu odpowiedzialności
 • Opłata wstępna: do 0,5%, pobierana od wpłaconej składki
 • Zysk z inwestycji nie jest opodatkowany od zysków kapitałowych.
Kontakt:

Sabina Salamon
Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce
Tel.: + 48 22 339 95 05
+ 48 510 001 100
E-mail: sabina.salamon@db.com

Informacja prasowa Deutsche Banku z dnia 01.04.2010 r.