X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Pytanie Czytelnika: Odszkodowanie dla emeryta

2011-02-18 08:55 pitek
Przemysaw Gogojewicz
Czy emeryt moe ubiega si o odszkodowanie za zamanie nogi? Jeli tak, to do kogo powinien si zwróci i z jakimi dokumentami?

Emerytowi z racji pobierania wiadczenia nie przysuguje odszkodowanie z ZUS za zaman nog. Jeeli emeryt byby zatrudniony bd wykupi dodatkowe ubezpieczenie w jednej z prywatnych instytucji ubezpieczeniowych, wówczas mogoby przysugiwa mu odszkodowanie z tytuu nastpstw nieszczliwych wypadków.

ZUS nie wypaca emerytowi adnego odszkodowania z racji jego ubezpieczenia. Odszkodowanie dla emeryta przysugiwaoby, jeeli przykadowo byby on zatrudniony.

W zwizku z wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow, ubezpieczonemu przysuguj, na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spoecznym z tytuu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2009 r. Nr 167 poz. 1322 ze zm.), nastpujce wiadczenia:
  1. jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który dozna staego lub dugotrwaego uszczerbku na zdrowiu,
  2. renta z tytuu niezdolnoci do pracy - dla ubezpieczonego, który sta si niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (tzw. „renta wypadkowa”),
  3. renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowo przekwalifikowania zawodowego ze wzgldu na niezdolno do pracy w dotychczasowym zawodzie, spowodowan wypadkiem przy pracy lub chorob zawodow,
  4. pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepie ochronnych oraz zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne w zakresie okrelonym ustaw,
  5. zasiek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolno do pracy spowodowana zostaa wypadkiem przy pracy,
  6. wiadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokuj odzyskanie zdolnoci do pracy,
  7. dodatek pielgnacyjny,
  8. odszkodowanie za utrat lub uszkodzenie w zwizku z wypadkiem przedmiotów osobistego uytku oraz przedmiotów niezbdnych do wykonywania pracy, z wyjtkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartoci pieninych (art. 237[1] § 2 kodeksu pracy).
Podstawa prawna:

Ustawa o systemie ubezpiecze spoecznych (Dz.U z 2009 Nr 205 poz. 1585 ze zm.)

Kodeks pracy (Dz. U z 1998 nr 21 poz 94 ze zm.)


Przemysaw Gogojewicz

Specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpiecze spoecznych
www.gogojewicz.com
Zobacz take
« powrt do dziau: Pytania Czytelnikw
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Wskanik alokacji - okrela cz skadki inwestowanej w ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.