X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

AXA Assistance z nielimitowanymi kosztami leczenia w ofercie ubezpiecze turystycznych

2016-12-19 11:28 poniedziaek
W ofercie polis turystycznych, które mona porówna i kupi przez nasz serwis, pojawi si nowy produkt stworzony przez towarzystwo AXA Assistance. Z pewnoci zainteresuj on niejedn osob, ze wzgldu na moliwo zakupu ubezpieczenia z nielimitowan sum ubezpieczenia kosztów leczenia.

Coraz szersza oferta ubezpiecze w naszej porównywarce polisaturystyczna.pl sprawia, e kady moe w jednym miejscu znale najlepsze oferty polis podrónych i zdecydowa, która bdzie dla niego najlepsza, zarówno pod wzgldem jakociowym, jak i cenowym.

    Sprawd ceny polis turystycznych!

Nielimitowane koszty leczenia w ubezpieczeniu turystycznym?

AXA Assistance z ubezpieczeniem Daleko od Domu pozwala sprosta wymaganiom najbardziej wymagajcych klientów, ze wzgldu na dostpno pakietu Zdobywca, w którym nie wprowadzono limitu kosztów leczenia pokrywanych przez towarzystwo w trakcie zagranicznego wyjazdu. Do tej pory jedynym takim ubezpieczeniem by produkt IHI Bupa, w którym jednak zakupiona polisa nie bya wystawiana w jzyku polskim i konieczna bya znajomo jzyka angielskiego (bd innego obsugiwanego przez duskiego ubezpieczyciela).

kup ubezpieczenie

Warianty ubezpieczenia AXA Assistance

Daleko od Domu mona kupi w trzech pakietach, które posiadaj z góry okrelony zakres oraz sumy ubezpieczenia. Dodatkowo klienci mog rozszerzy ochron o ryzyka zwizane uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyjazdem do pracy fizycznej oraz chorobami przewlekymi.

Pakiet Urlopowicz obejmuje:
 1. Koszty leczenia – 200 000 z
 2. Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków – 10 000 z (mier); 20 000 z (trway uszczerbek na zdrowiu)
 3. Pomoc Telefoniczn
Pakiet Podrónik obejmuje:
 1. Koszty leczenia – 600 000 z
 2. Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków – 25 000 z (mier); 50 000 z (trway uszczerbek na zdrowiu)
 3. Odpowiedzialno Cywiln – 150 000 z (szkody osobowe); 75 000 z (szkody materialne)
 4. Baga Podróny - 3 000 z
 5. Pomoc Telefoniczn
Pakiet Zdobywca obejmuje:
 1. Koszty leczenia – bez limitu
 2. Nastpstwa Nieszczliwych Wypadków – 75 000 z (mier); 150 000 z (trway uszczerbek na zdrowiu)
 3. Odpowiedzialno Cywiln – 1 500 000 z (szkody osobowe); 750 000 z (szkody materialne)
 4. Baga Podróny - 6 000 z
 5. Ubezpieczenie Podróy samolotem – 750 z (opónienie bagau); 1 500 z (opónienie i odwoanie lotu)
 6. Pomoc Telefoniczn

Dodatkowe zalety polisy Daleko od Domu

Nielimitowane koszty leczenia nie s jedyna zalet i wyrónikiem ubezpieczenia AXA Assistance. Ubezpieczyciel w ramach kosztów leczenia zapewnia pomoc dla ofiar ataków terrorystycznych do sum 200 000 z w pakiecie Podrónik oraz 600 000 z w pakiecie Zdobywca. Posiada równie wysok sum ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej dla szkód osobowych, wynoszc 1 500 000 z.

Najbogatszy pakiet ubezpieczenia jest wic idealnym rozwizaniem dla osób wybierajcych si m.in. do USA oraz pozostaych pastw, które stwarzaj najwiksze zagroenie dla ubezpieczycieli, ze wzgldu na bardzo wysokie koszty zwizane z leczeniem czy ewentualnymi sporami.

Jak kupi AXA Assistance Daleko od Domu?

Wystarczy, e odwiedzisz porównywark ubezpiecze na polisaturystyczna.pl i uzupenisz zawarty w niej formularz, dotyczcy Twojego wyjazdu. Po poprawnym przejciu przez ten krok, wystarczy, e odczekasz kilka sekund i wywietl Ci si proponowane oferty ubezpiecze na wyjazd. Znajdzie si tam równie AXA Assistance. Na tym etapie moesz jeszcze zmieni wybrane sumy ubezpieczenia przesuwajc suwak.

Kup ubezpieczenie

 

Po zdecydowaniu si na konkretny pakiet, klikasz „Kup polis” i dopeniasz pozostaych formalnoci, czyli uzupeniasz dane potrzebne do wystawienia polisy oraz dokonujesz patnoci w wybrany przez Ciebie sposób. Po chwili otrzymasz na maila polis i moesz by spokojny o Twój wyjazd. Pamitaj, aby w telefonie zapisa numer Twojej polisy oraz kontakt do Centrum Alarmowego!

Julietta Pawlak