X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Ile lat jest wane prawo jazdy? Jak wyrobi nowy dokument?

2024-04-23 14:27 wtorek
prawo jazdy
Obecnie wydaje si wycznie terminowe prawa jazdy, ale take ci, którzy maj bezterminowe uprawnienia do prowadzenia pojazdów, bd musieli wkrótce wymieni swój dokument. Co to oznacza w praktyce? Kiedy naley zgosi si do urzdu po nowe prawo jazdy? Wyjaniamy, co powinni zrobi kierowcy, którzy szykuj si na wymian dokumentów.
 

Jak dugo jest wane prawo jazdy?

Do 2013 roku sprawa bya prosta. Ci, którzy zdawali egzamin na kierowc, mogli otrzyma bezterminowe prawo jazdy. Uprawniao ono do prowadzenia pojazdu okrelonej kategorii do koca ycia. Naleao je wymieni tylko w sytuacji zmiany danych osobowych. Dzi kierowcy nie maj tak atwo – ich prawa jazdy s wane maksymalnie kilkanacie lat.
 

Wano prawa jazdy – ile wynosi?

18 stycznia 2013 roku zakoczono wydawanie bezterminowych praw jazdy. Od tego momentu kierowcom wydaje si dokumenty wane przez 15 lat lub krócej. Niektórzy otrzymuj prawo jazdy uprawniajce do kierowania pojazdem zaledwie przez 5 lat, a nawet tylko przez rok. Zgodnie z przepisami okres wanoci dokumentu moe by krótszy (ni 15 lat), o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego . Szybciej bd musieli postara si kolejne nowe prawo jazdy ci, którzy:
 
 • maj problemy ze wzrokiem i suchem,
 • korzystaj z protezy lub szyny ortopedycznej.
 

Gdzie sprawdzi wano prawa jazdy?

Data wydania prawa jazdy oraz informacja o jego wanoci znajduje si:
 
 • na dokumencie – na jego tylnej stronie w rubryce 11,
 • w aplikacji mObywatel – o ile z niej korzystasz. Dat wanoci dokumentu sprawdzisz na jego wersji elektronicznej,
 • na stronie rzdowej – https://www.gov.pl/web/gov/sprawdz-uprawnienia-kierowcy. Znajdziesz tam informacje o tym, ile jest wane prawo jazdy oraz o tym, jakie pojazdy moesz prowadzi. Wystarczy, e klikniesz zakadk „Sprawd uprawnienia kierowcy”, a nastpnie uzupenisz swoje dane osobowe.
 

Jak wymieni prawo jazdy? Kto musi to zrobi?

Prawa jazdy czeka prawdziwa rewolucja. Obecnie musz je wymienia tylko ci, którzy maj dokumenty terminowe. Natomiast w latach 2028-2033 bdzie prowadzona równie wymiana bezterminowych praw jazdy, które wydano przed 2013 rokiem. Oznacza to koniec z „doywotnimi” uprawnieniami. Po 2033 roku wszyscy polscy kierowcy bd mie terminowe (wydawane na maksymalnie 15 lat) prawa jazdy. Obecnie nie wiadomo jeszcze, jak bdzie przebiega procedura wymiany dokumentów bezterminowych.
 

Jak wymieni prawo jazdy, które stracio wano?

Zgodnie z przepisami: Okres wanoci prawa jazdy okrelonej kategorii jest przeduany na wniosek osoby zainteresowanej, za opat, o której mowa w art. 10 ust. 1, w formie wymiany prawa jazdy .

Aby wymieni dokument po upywie jego wanoci, naley przygotowa:
 
 • stare” prawo jazdy – do zoenia wniosku o nowy dokument bdzie potrzebny orygina poprzedniego prawa jazdy;
 • fotografi w odpowiednim formacie – zdjcie zaczone do wniosku powinno mie wymiary 3,5 x 4,5 cm;
 • orzeczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia wzgldem braku przeciwwskaza co do prowadzenia pojazdów mechanicznych – o ile jest potrzebne;
 • wany dokument tosamoci – dowód osobisty lub paszport.

Musisz te wypeni wniosek o wydanie prawa jazdy. Moesz go pobra z sieci (znajdziesz go np. na stronie https://www.gov.pl/web/gov/wymien-prawo-jazdy) lub uzupeni na miejscu w urzdzie. Formularz ten jest czytelny i nie powinien sprawi problemów, jeeli chodzi o wypenienie poszczególnych rubryk. Naley w nich poda swoje dane osobowe oraz uzupeni informacje na temat dotychczasowego prawa jazdy i zacznikach doczonych do wniosku. Skadajc dokumenty, naley mie przygotowane równie potwierdzenie opaty za wyrobienie nowego dokumentu.
 

Gdzie wymieni prawo jazdy?

Typ urzdu, w którym naley zoy wniosek o wymian prawa jazdy, zaley od miejsca zamieszkania kierowcy:
 • w urzdzie miasta (w wydziale komunikacji) dokumenty skadaj wycznie ci, którzy mieszkaj w miastach na prawach powiatu (np. we Wrocawiu, Gdasku, Poznaniu);
 • w starostwie powiatowym skadaj wnioski pozostali – mieszkacy miast i wsi;
 • w urzdzie dzielnicy – dotyczy to wycznie mieszkaców Warszawy.
Wniosek o wymian niewanego prawa jazdy na nowe mona zoy na dwa sposoby:
 
 • osobicie (podczas wizyty w urzdzie) – w takim przypadku najlepiej wczeniej zarezerwowa termin zoenia dokumentów. Mona to zrobi telefonicznie, a w przypadku wielu urzdów take online. W przeciwnym razie kierowca moe czeka w dugiej kolejce, a nawet by odesany „z kwitkiem”, jeli wszystkie terminy w danym dniu zostay ju zarezerwowane;
 • przez Internet – umoliwia to platforma ePUAP.gov.pl. Wybierajc tak form skadania wniosku o prawo jazdy, naley doczy do niego wyrane skany lub zdjcia dokumentów. Pamitaj, e aby korzysta z platformy ePUAP.gov.pl, musisz mie profil zaufany, e-dowód albo by uytkownikiem aplikacji mObywatel lub bankowoci elektronicznej. Twój wniosek bdzie mie form elektronicznego formularza. Jednak jego tre i informacje, które bd musiay si w nim znale, bd analogiczne z dokumentem papierowym.

Ile kosztuje wydanie nowego prawa jazdy?

Opata za wydanie prawa jazdy wynosi 100 z – do kwoty tej naley doliczy 0,50 z z tytuu opaty ewidencyjnej. Niestety s tacy, którzy wnioskujc o nowy dokument, zapac a 300 z. Nale do nich ci, którzy bd musieli doczy do wniosku orzeczenie lekarskie – jego koszt to 200 z.

Za nowe prawo jazdy moesz zapaci w urzdowej kasie lub przez internet – szybkim przelewem. W tym drugim przypadku pamitaj o wydrukowaniu potwierdzenia jego wykonania i o zabraniu go ze sob do urzdu.
 

Ile czeka si na wydanie nowego prawa jazdy?


Dokument ten jest wydawany szybko, bo w cigu maksymalnie 9 dni roboczych od dnia zoenia wniosku. Bywa jednak, e prawo jazdy jest wczeniej gotowe do odbioru. Jego status mona sprawdzi przez internet. Wystarczy zalogowa si na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl, podajc swój numer PESEL oraz imi i nazwisko.
 

Jedzisz bez wanego prawa jazdy? Popeniasz powany bd! 

Od 2020 roku nie musisz mie przy sobie wanego prawa jazdy – przepisy zwalniaj kierowców z tego obowizku. Jednak i tak warto bra ten dokument ze sob, siadajc za kókiem pojazdu. Wynika to z faktu, e w bazie CEK, z której policja korzysta podczas kontroli drogowej, mog zdarzy si bdy. Dobrym pomysem jest korzystanie z aplikacji mObywatel, w której moe by dostpne take prawo jazdy.

Policja podczas kontroli drogowej sprawdzi w CEK, czy dokument, który ma kierowca, jest wany. Jeeli prawo jazdy jest „przeterminowane” oznacza to, e nie ma on uprawnie do kierowania pojazdami. Powoduje to powane konsekwencje finansowe. Za jazd (samochodem, motocyklem) mimo braku stosownych uprawnie grozi kara w wysokoci od 1500 z do nawet 30 000 z (jeli sprawa trafi do sdu).
 

Podsumowanie:

 • W 2013 roku zakoczono wydawanie bezterminowych praw jazdy.
 • Od 18 stycznia 2013 roku prawa jazdy wydaje si w Polsce na maksymalnie 15 lat. Po tym czasie naley przeduy swoje uprawnienia do kierowania pojazdem.
 • Prawo jazdy mona wymieni w urzdzie miasta, starostwie powiatowym, urzdzie dzielnicy lub online.
 • Koszt wymiany prawa jazdy wynosi 100,50 z.
 • Za jazd bez wanego prawa jazdy grozi kara od 1500 z do 30 000 z.

Najczciej zadawane pytania:

Kiedy naley wymieni prawo jazdy?

Prawo jazdy naley wymieni, gdy straci wano, zostanie uszkodzone, skradzione, zgubione i w przypadku zmiany nazwiska.

Czy brak wanego prawa jazdy ma wpyw na odszkodowanie?

Tak. Jeeli jedzisz bez wanego prawa jazdy, to poruszasz si autem mimo braku uprawnie. W takiej sytuacji Twoje OC przestaje dziaa – wystpuje wtedy wyczenie odpowiedzialnoci ubezpieczyciela. Jeli spowodujesz wypadek, to sam zapacisz za wyrzdzone szkody.

Ile jest wane prawo jazdy zawodowego kierowcy?

Zawodowy kierowca musi przedua swoje uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C, CE, D lub DE co 5 lat.  Ma wtedy obowizek wykonania bada lekarskich i psychotechnicznych oraz przejcia szkolenia okresowego.
 

róda:

https://www.gov.pl/web/gov/wymien-prawo-jazdy
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kierujacy-pojazdami-17683547/art-13
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.