X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Czy karta pojazdu jest obowizkowa przy rejestracji?

2024-04-24 10:03 roda
Karta pojazdu trzymana w rku
Karta pojazdu to jego „kartoteka”. Znajduj si tam m.in. wszystkie informacje o zmianie parametrów technicznych auta od dnia jego pierwszej rejestracji. Do niedawna dokument ten zabierali ze sob do urzdu ci, którzy chcieli zarejestrowa samochód. A jak jest teraz? Wyjaniamy, czy karta pojazdu jest nadal potrzebna kierowcom.
 

Karta pojazdu – co to takiego?

Karta pojazdu to dokument, który zacz obowizywa wacicieli aut (a take motocykli i motorowerów) 1 lipca 1999 roku. Ma ona form ksiki, na której stronach znajduj si rubryki do uzupeniania informacji o samochodzie. Karty pojazdu od 1999 roku wydawaa Polska Wytwórnia Papierów Wartociowych. 

Dokument ten zawiera informacje na temat:
 
 • samego pojazdu – w odpowiednich rubrykach uzupeniano informacje dotyczce marki auta, jego roku produkcji i numeru VIN, daty rejestracji samochodu czy dokonywanych w nim zmian – np. montau haka lub wykonania instalacji LPG;
 • wacicieli pojazdu – na karcie pojazdów znajduj si dane wszystkich poprzednich wacicieli auta.
 

Dowód rejestracyjny a karta pojazdu – czym si róni?

W dowodzie rejestracyjnym równie znajduj si dane na temat auta i waciciela. Dokument ten naley jednak zawsze do jednej osoby. Po sprzeday samochodu jego kolejny waciciel dostanie nowy dowód rejestracyjny. Dokument ten potwierdza, e dane auto jest obecnie wasnoci konkretnej osoby.

Natomiast karta pojazdu jest przekazywana z rk do rk – podczas transakcji kupna-sprzeday. Znajduje si w niej pena historia samochodu, jego modernizacji (np. montau wikszego silnika). Dokument ten jest przypisany do auta, a nie do osoby – jak w przypadku dowodu rejestracyjnego.
 

Czy karta pojazdu jest potrzebna?

I tak, i nie. Karta pojazdu to cenne ródo informacji o pojedzie. Niektórzy kierowcy s do niej przywizani, a niektórzy kupcy chc otrzyma j podczas podpisywania umowy kupna-sprzeday. Jednak na mocy wprowadzonych zmian karta pojazdu bdzie powoli znika.

Przesdzia o tym nowelizacja ustawy Prawo u ruchu drogowym – wprowadzona ustaw z dnia 14 sierpnia 2020 roku o zmianie ustawy. Wesza ona w ycie 4 wrzenia 2022 roku, znoszc obowizek wydawania kart pojazdu do nowych aut. Zmiana ta uatwia dopenianie formalnoci zwizanych z samochodem.
 

Czy karta pojazdu jest obowizkowa przy rejestracji?

Dokument ten by obowizkowy do wrzenia 2022 roku. Wtedy kady nowy waciciel, który chcia zarejestrowa samochód, musia mie j przy sobie. Natomiast jeli okazywao si, e dane auto nigdy nie miao karty pojazdu, naleao wnioskowa o jej wydanie. Wizao si to oczywicie z dodatkowymi formalnociami i kosztami. Dzi wieo upieczeni waciciele samochodów nie maj ju tego problemu.
 

Czy mona zarejestrowa samochód bez karty pojazdu?

Jest to moliwe od wrzenia 2022 roku. Karta pojazdu, w której znajdowaa si jego pena historia, z biegiem lat okazaa si zbdna. Ten papierowy dokument zosta zastpiony przez cyfrowe bazy danych, do których maj dostp zarówno instytucje, jak i organy nadzoru drogowego. Zamiast ksieczki mona szybko przeczyta szczegóowy raport dotyczcy samochodu.

Dostp do wielu informacji z takich baz danych mog mie te potencjalni kupcy aut. Dane o parametrach technicznych oraz np. o tym, czy auto byo kiedykolwiek skradzione, mona znale, wchodzc np. na https://historiapojazdu.gov.pl/ lub  http://www.cepik.gov.pl/.
 

Jakie dokumenty s nadal potrzebne do rejestracji pojazdu?

Koniec z kartami pojazdu oznacza jeden problem mniej dla kupujcych auta. Jednak chcc zarejestrowa pojazd, i tak trzeba zabra ze sob wiele dokumentów. 
 
 • Dokument tosamoci waciciela – dowód osobisty albo paszport
Pamitaj, e jeli kupujesz samochód wraz z partnerem czy z on, to równie drugi wspówaciciel auta musi wnioskowa o jego rejestracj. Aby nie musia on stawia si w urzdzie, moe udzieli ci penomocnictwa – na specjalnym urzdowym formularzu.
 • Akt wasnoci auta
Jest to zwykle umowa kupna-sprzeday lub faktura. Zdarza si te, e pojazd zosta odziedziczony – wtedy w urzdzie naley przedoy prawnomocne postawienie sdu w sprawie spadkobrania lub Akt Powiadczenia Dziedziczenia (wydawany przez notariusza). Podstaw nabycia auta moe by równie umowa darowizny lub o podzia majtku maonków.
 
 • Dowód i tablice rejestracyjne
Na czas wydawania dla ciebie nowych dokumentów, otrzymasz tzw. mikki dowód i tymczasowe tablice rejestracyjne. Wrczy ci je urzdnik, u którego bdziesz skada wniosek.
Zaatwiajc formalnoci w urzdzie, musisz mie te ze sob potwierdzenie dokonania opat za rejestracj. Pamitaj równie o kwestii OC. Urzdnik bdzie chcia zobaczy polis, ale jeli nie bdziesz jej mie, nie odmówi ci rejestracji auta. Jednak to w twoim interesie jest, aby samochód by ubezpieczony ju tego samego dnia, kiedy go rejestrujesz. W przeciwnym razie czekaj ci kary pienine, a gdy spowodujesz wypadek – take inne, powane problemy. Jazda bez OC grozi wysokim mandatem i poniesieniem kosztów naprawy auta, które uszkodzisz podczas kolizji drogowej.
 

Zniesienie kart pojazdów – korzyci dla kierowców

Zdecydowana wikszo kierowców jest zadowolona ze zniesienia kart pojazdu. Dlaczego?
 
 • Karta pojazdu bya kolejnym „papierkiem” z listy dokumentów potrzebnych do rejestracji auta. Jej brak oznacza sprawniejsze zaatwianie formalnoci po zakupie samochodu.
 • Gdy okazywao si, e samochód nie mia wczeniej wydanej karty pojazdu, to podczas rejestracji konieczne byo poniesienie dodatkowych kosztów.  Za dokument ten naleao zapaci 75 z.
 • Problemem dla kierowcy byo zgubienie karty pojazdu. Wtedy, chcc sprzeda samochód, waciciel musia przej przepraw urzdow. Czekaa go wizyta w dziale komunikacji oraz zoenie owiadczenia o zgubieniu dokumentu oraz wniosku o wydanie jego wtórnika. Oznaczao to take dodatkowe wydatki – koszt wyrobienia nowej karty pojazdu wynosi 75 z. Zdarzao si te, e sprzedajcy nie przekazywa kupujcemu karty pojazdu – poniewa jej nie mia lub j zgubi. Wtedy nowy waciciel mia problemy podczas rejestracji auta. To on musia wnioskowa o wyrobienie wtórnika i ponosi dodatkowe koszty.

Karta pojazdu staa si przeytkiem. Informacje, które znajdoway si na papierowych stronach, przeniesiono do cyfrowych baz danych. Oznacza to mniej formalnoci przy rejestracji auta, a w niektórych przypadkach take mniejsze koszty.
 

Podsumowanie:

 • Karta pojazdu to dokument, który wprowadzono 1 lipca 1999 roku – by obowizkowy dla kadego samochodu i motocykla.
 • W karcie pojazdu umieszczano wszystkie najwaniejsze informacje o parametrach technicznych auta czy motocykla oraz wprowadzanych w nich zmianach.
 • Od 4 wrzenia 2022 roku nie ma obowizku okazywania karty pojazdu podczas jego rejestracji.
 • Zniesienie kart pojazdów oznacza mniej formalnoci podczas rejestracji w urzdzie.
 

Najczciej zadawane pytania:

Czy karta pojazdu jest potrzebna podczas sprzeday samochodu?

W zwizku z tym, e obowizek wyrabiania kart dla pojazdów zosta zniesiony, mona je sprzedawa bez tego dokumentu. Jednak dobr i uczciw praktyk jest, e sprzedajcy przekazuje stronie kupujcej kompletn dokumentacj auta. Jeli znajduje si w niej karta pojazdu, to take ona trafia do rk kupca.

Czy karta pojazdu jest potrzebna do zezomowania auta?

Punkty zomowania zwykle wymagaj okazania karty pojazdu, który ma zosta zezomowany. Nie jest to jednak konieczne, jeeli nigdy nie zostaa ona wydana. Natomiast jeli waciciel auta zgubi j, to niekiedy dopuszcza si moliwo zoenia przez niego pisemnego owiadczenia o utracie dokumentu.

Jak sprawdzi, czy karta pojazdu bya wydana dla samochodu lub motocykla?

S na to dwa sposoby. Po pierwsze, mona sprawdzi to w dowodzie rejestracyjnym – umieszcza si w nim numer karty pojazdu. Po drugie, informacja o tym dokumencie bdzie znajdowa si w bazie dostpnej na historiapojazdu.gov.pl. Podajc numer rejestracyjny, VIN oraz dat pierwszej rejestracji auta, dowiesz si, czy zostaa wyrobiona karta pojazdu i kiedy miao to miejsce.

róda:

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/od-4-wrzesnia-2022-r-nie-beda-juz-wydawane-karty-pojazdu-i-nalepki-kontrolne. 

 
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.