X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku forum pole artyku znajomemu A A A

Legalna praca w Belgii i Danii

2009-06-05 10:20 pitek
Od 1 maj 2009 roku Dania i Belgia otworzyy rynek pracy dla polskich obywateli. Jeszcze tylko w trzech krajach Unii Europejskiej – Niemczech, Austrii i Malcie do pracy potrzebne jest specjalne zezwolenie.

Koniec z prac na czarno

Wedug ostronych szacunkw, ocenia si, e w Belgii mieszka i pracuje na czarno okoo 100 tysicy Polakw. Co 3 miesice wyjedali oni do kraju przeduajc wano wizy turystycznej. Ten fikcyjny proceder sucy przeduaniu pracy na czarno od dawna spotyka si z apelami Komisji Europejskiej, aby otworzy wci zamknite rynki pracy. Wreszcie 1 maj belgijski i duski rynek pracy zosta otwarty, co oznacza znaczne udogodnienia dla wszystkich Polakw chtnych pracowa w tych krajach. Wraz z moliwoci legalnej pracy, Polakom przysuguje take prawo do zasiku dla bezrobotnych ju po pierwszym dniu pracy.

Co zrobi, eby legalnie pracowa w Belgii i Danii?

eby legalnie pracowa w Belgii, zainteresowana osoba musi zalegalizowa swj pobyt dopeniajc obowizku meldunkowego. Podstaw do pobytu w tym kraju jest umowa o prac. Jeeli zatrudniony w Belgii na okres duszy ni trzy miesice pokae umow o prac w urzdzie gminy, to zostanie mu wystawiona uprawniajca do picioletniego pobytu  Karta E.

Jeeli osoba wci poszukuje pracy, lub j stracia, to urzd gminy wystawia jedynie numer indentyfikacyjny przypominajcy polski PESEL i wydaje im tymczasow kart pobytu (bijlage 19 – nl, annexe 19 – fr) uprawniajc do przebywania w Belgii nie duej ni trzy miesice. Po upywie tego czasu, kart pobytu naley przeduy.

Osoby pragnce pracowa w Danii musz wystpi o zezwolenie o pobyt do Duskich Sub Imigracyjnych, na posterunku policji lub (jeli przebywa si za granic) w duskiej ambasadzie, lub konsulacie. aby otrzyma zezwolenie trzeba posiada zawiadczenie od pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Zezwolenie na pobyt jest wydawane na rok, z moliwoci przeduenia na trzy lata.

Poszukiwane zawody


Pomimo rosncego bezrobocia w Danii jest wiele zawodw potrzebujcych natychmiast nowych pracownikw. Wci poszukuje si: lekarzy, pielgniarek, pracownikw sektora budowlano-montaowego (w tym rwnie inynierw), kierowcw autobusw, takswkarzy, mechanikw (maszyn rolniczych, samochodowych), kucharzy, kelnerw, specjalistw systemw informacyjnych (programistw, projektantw baz danych, systemw oraz oprogramowania).

W Belgii aktualnie poszukiwani s przedstawiciele ponad 100 zawodw. Nale do nich m.in. opiekunki do dzieci, osb starszych i przewlekle chorych, pielgniarki i lekarze, sprztaczki, kucharze, ogrodnicy, inynierowie i technicy IT, elektroniki i mechaniki oraz budownictwa, kadra menederska, kierowcy zawodowi, lenicy, krawcowe, spawacze, architekci i ksigowi.

Najczstszymi warunkami zdobycia pracy w wyej wymienionych zawodach jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji, oraz znajomo jzyka. W przypadku Danii – duskiego, lub czasami angielskiego, w przypadku Belgii francuskiego lub holenderskiego, czasami take wystarczy znajomo angielskiego.  

Paca i zasiek

Pracujcy na czarno Polacy najczciej otrzymywali prac minimaln, nieadekwatn do wykonywanej w danym kraju prazy.  Minimalna stawka godzinowa w Belgii dla pracownika budowlanego wynosi obecnie 12,197 euro. Otrzymuj j osoby sprztajce plac budowy i wykonujce lejsze prace. Pracownicy na przykad tynkujcy, remontujcy, czy zakadajcy instalacj elektryczn mog liczy na znacznie wysze pace. Poziomu stawek minimalnych pilnuj w Belgii zwizki zawodowe. Minimalna stawka w Danii to okoo 95 koron duskich (44 zote) za godzin.

Przed otwarciem belgijskiego rynku pracy zasiek dla bezrobotnych  mogy otrzyma jedynie osoby, ktre mogy wylegitymowa si co najmniej 12 miesicami pracy na terenie Belgii, wanym pozwoleniem na prac (karta pracy B lub ew. C) i wanym pozwoleniem na pobyt – dotyczyo to osb do 36 roku ycia. Osoby powyej tego wieku musiay wylegitymowa si 12 miesicami pracy z kart pracy B i okresem ubezpieczenia z poprzednich miesicy z innego kraju europejskiego. Obecnie wystarczy przepracowa w Belgii jeden dzie i przedstawi w zwizku zawodowym lub w specjalnej kasie dla bezrobotnych zawiadczenia na druku unijnym (formularz E-301) o przepracowaniu odpowiednio 311 (do 36 roku ycia), 467 (do 49 roku ycia) i 623 (od 50 roku ycia) dni na terenie jednego z pastw UE.

Wypacane wiadczenie zaley od wieku, dochodw i stau pracy bezrobotnego. W pierwszym roku zasiek wynosi zwykle 60 procent ostatniego wynagrodzenia. Od drugiego roku wiadczenie zaley od sytuacji rodzinnej wiadczeniobiorcy.

W Danii zasiek dla bezrobotnych przysuguje osobom ktre straciy prace i przez co najmniej rok byy czonkami tak zwanego funduszu dla bezrobotnych i opacay skadki na fundusz. Osoba ubiegajca si o zasiek powinna przepracowa w cigu trzech ostatnich lat 52 tygodnie (w penym wymiarze godzin), bdc ubezpieczonym w penym wymiarze, lub 32 tygodnie (rwnie w penym wymiarze czasowym), posiadajc czciowe ubezpieczenie. Do wymaganego rocznego ubezpieczenia w funduszu dla bezrobotnych wliczane s take ubezpieczenia od utraty pracy w innych krajach UE.

Nie mona zarejestrowa si w funduszu dla bezrobotnych nie pracujc w Danii. Mona natomiast wysa aplikacj o czonkostwo przed rozpoczciem pracy. Pracownik ubezpieczony w penym wymiarze musi przepracowa minimum  296 godzin w cigu trzech miesicy. Pracownik ubezpieczony czciowo powinien przepracowa w tym czasie 148 godzin.

Ubezpieczenie zdrowotne


Przepisy UE w zakresie ubezpiecze spoecznych zapewniaj, e pracownik moe korzysta z zabezpieczenia spoecznego w innym pastwie UE oraz e takie same wiadczenia mona eksportowa do innego pastwa UE.

W zalenoci od swojej sytuacji naley poprosi o nastpujce formularze :

•    opieka zdrowotna - formularze, ktre zostay lub wkrtce zostan zastpione przez Europejsk Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego: formularze E111 i E111B stosowane przez turystw; E110 stosowane przy midzynarodowych przewozach drogowych, E128 stosowane przez studentw i osoby oddelegowane do innego Pastwa Czonkowskiego ni ich wasny kraj, E119 stosowany przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne i szukajce pracy w innym Pastwie Czonkowskim; E104 stosowane dla osb zatrudnionych za granica.
•    planowane leczenie w innym pastwie UE - formularz E112;
•    rejestracja emerytw - formularz E121;
•    naliczanie i wypata emerytur - formularze E200;
•    zasiki dla bezrobotnych - formularze E300;
•    zasiki rodzinne - formularze E401;
•    inne formularze (wiadczenia dla inwalidw, etc.).

Poniewa formularze wydawane s indywidualnie, naley wystpi o ich wydanie dla siebie i, w stosownych przypadkach, dla kadego czonka rodziny podrujcego z pracownikiem.
Najlepiej jednak przed wydaniem formularza skonsultowa si z pracownikiem polskiego ZUS, poniewa nie wszystkie wiadczenia s przenoszone do kadego kraju UE.

Jak dziaa ubezpieczenie zdrowotne w Belgii

W momencie zapisu na przykad w ubezpieczeniu Christelijke Mutualiteit, pracownik paci rocznie +/-60 euro i otrzymuje kart SIS oraz te naklejki. Kart SIS pracownik musi si legitymowa u lekarza domowego, w aptece, oraz w szpitalu. Ceny wizyty u lekarza wynosz 20 - 25 euro. Po wizycie lekarz daje pacjentowi rachunek na ktry pacjent musi przyklei t naklejk i wysa w specjalnej kopercie lub zanie do ubezpieczenia. Ubezpieczenie przelewa nastpnie poow kwoty na konto pacjenta. W aptece pacjent dostaje od razu lekarstwa po obnionej cenie po pokazaniu karty SIS.

To ubezpieczenie nie jest wystarczajce aby pokry koszt pobytu w szpitalu. Jeli pracownik bdzie chcia wykupi ubezpieczenie szpitalne to musi si liczy z dodatkowymi kosztami okoo 200-300 euro rocznie.

Opieka zdrowotna w Danii

Ze wzgldu na wysokie koszty opieki medycznej w tym kraju nie istnieje obowizek korzystania z ubezpiecze zdrowotnych. Pracujc w Danii i pacc podatki zatrudniony automatycznie  podlega systemowi ochrony zdrowia. Pracownicy sezonowi, podobnie jak turyci, mog skorzysta z nieodpatnej pomocy medycznej jedynie w nagych wypadkach. Lekarstwa w Danii s w peni patne. Istnieje moliwo dochodzenia w urzdzie gminy zwrotu czci poniesionych wydatkw. Stanie si tak, jeli suma zarejestrowana na karcie przekroczy 520 DKK w jednym roku kalendarzowym.

Gdzie szuka informacji?

Belgia

Informacje o meldunku:
Lokalne biuro w Antwerpii: tel.: 03 2 92 93 94 fax: 03 2 92 93 99
e-mail: inschrijvingen@stad.antwerpen.be

Urzd pracy:
Flandria: VDAB – www.vdab.be
Bruksela: VDAB lub FOREM
Walonia: FOREM – www.leforem.be

Strona informacyjna ADMB po polsku:
www.admb.be – znajduje si tutaj wiele przydatnych informacji na temat formalnoci koniecznych do wypenienia w Belgii, poszukiwania pracy itd.

Dania
Adres duskiej strony Europejskich Sub Zatrudnienia:
www.eures.dk
www.seasonalwork.dk – prace sezonowe
www.jobnet.dk. -  duski Urzd Porednictwa Pracy (Arbejdsformidling - AF)
adres: esterbrogade 123, 1620 Kopenhaga V, tel. +4533551020

Bazy danych o zatrudnieniu w Danii:
www.jobindex.dk
www.job-guide.dk
www.workimport.dk

rda: Bankier.pl, ADMB

Jakub Tabisz

Zobacz take
« powrt do dziau: Dla Polakw za granic
« zapisz si na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Niedoubezpieczenie - sytuacja, w ktrej zgoszona suma ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur.Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.