X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Gdzie wykona przegld skutera?

2023-11-14 07:54 wtorek
poduszka finansowa
Skuter jest chtnie wybierany do pokonywania niewielkich odlegoci np. w miecie. Doskonale sprawdza si na zatoczonych ulicach, bo jest w stanie omin nawet najwiksze korki. Posiadacze takich jednoladów ceni sobie zwaszcza moliwo zaparkowania niemal w dowolnym miejscu. Waciciele skuterów musz jednak pamita, aby co jaki czas uda si na stacj diagnostyczn i wykona przegld. Co warto wiedzie o badaniu technicznym skutera? Odpowiadamy.

Jakie pojazdy zaliczaj si do skuterów?

Skuter to zwyczajowa nazwa odnoszca si do pojazdów rozwijajcych niewielkie prdkoci zaliczanych do kategorii motorowerów. S to jednolady zasilane silnikiem spalinowym lub elektrycznym, które wygldem nieco przypominaj motocykl. Charakteryzuj si stosunkowo niewielk cen, niskimi kosztami eksploatacji i kompaktowym rozmiarem. Liczne zalety skuterów przekadaj si na ich popularno. Dane udostpnione przez Centraln Ewidencj Pojazdów i Kierowców (CEPiK) podaj, e tylko w okresie od stycznia do sierpnia 2023 roku zarejestrowano ponad 13 tys. motorowerów. Wród nich znajduj si te skutery, dla których nie przeznaczono osobnej kategorii.

Jak czsto naley wykonywa przegld skutera?

Skuter, podobnie jak kady inny pojazd, wraz z eksploatacj podlega procesowi starzenia i zuycia. Aby maksymalnie spowolni ten proces oraz zapewni bezpieczestwo kierowców, naley systematycznie przeprowadza badania diagnostyczne pozwalajce na wykrycie ewentualnych usterek.
Czstotliwo wykonywania przegldów pojazdów okrela rozdzia 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z prawem motorowery, tak samo jak samochody, motocykle i cigniki rolnicze, musz by regularne sprawdzane pod ktem sprawnoci technicznej. Spenienie tego warunku jest konieczne do legalnego uczestniczenia w ruchu drogowym.
Prawo o ruchu drogowym wyrónia trzy rodzaje bada technicznych:
 • okresowe,
 • dodatkowe,
 • dotyczce zgodnoci z warunkami technicznymi.
Pierwsze z nich, trzeba przeprowadza systematycznie w okrelonych odstpach czasu. Z kolei badania dodatkowe i odnonie do zgodnoci z warunkami technicznymi naley wykonywa tylko w zdefiniowanych przypadkach.

Jak czsto wykonywa badania okresowe skutera?

Co do zasady badania okresowe przeprowadza si raz do roku. Przy skuterach pierwszy przegld naley wykona w cigu 3 lat od dnia pierwszej rejestracji pojazdu. Kolejn wizyt w stacji diagnostycznej trzeba zaplanowa najpóniej po upywie 2 lat od daty badania technicznego. Potem przegldy powinno si przeprowadza regularnie co 12 miesicy.
Uwaga! Wybrane modele skuterów naley podda badaniom technicznym jeszcze przed ich zarejestrowaniem. Dotyczy to jednoladów nowych, nigdy nierejestrowanych w Polsce, które nie maj np. wiadectwa homologacji typu WE, deklaracji zgodnoci, wiadectwa krajowego lub unijnego dopuszczenia pojazdu.
 

Jak czsto wykonywa badania dodatkowe skutera?

Badania dodatkowe przeprowadza si w wyjtkowych sytuacjach, które precyzuje Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z przepisami na ponadprogramowy przegld mona skierowa pojazd, który:
 • stwarza potencjalne zagroenie dla bezpieczestwa ruchu;
 • prawdopodobnie nie spenia wytycznych co do ochrony rodowiska;
 • zosta powanie uszkodzony na skutek kolizji. Mowa tu o zniszczeniu elementów nonych konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy.
W powyszych sytuacjach wykonanie dodatkowych bada technicznych zleca „organ kontroli ruchu drogowego”. W praktyce bdzie to np. funkcjonariusz policji, inspektor ruchu drogowego czy inspektor ochrony rodowiska. Ponadto skuter moe zosta skierowany na przegld przez starost na wniosek waciciela, np. w celu ustalenia danych potrzebnych do rejestracji pojazdu. Dodatkowe badania przeprowadza si równie w jednoladach, w których wykonano naprawy wynikajce ze szkody istotnej.

Jak czsto wykonywa badania skutera co do zgodnoci z warunkami technicznymi?

Badania co do zgodnoci z warunkami technicznymi przeprowadza si wycznie raz, i to w odniesieniu do wyjtkowych modeli jednoladów. Taki przegld dotyczy wycznie skuterów zabytkowych, które zostay po raz pierwszy zarejestrowane poza Polsk.

Gdzie wykona przegld skutera?

Badania techniczne skutera mona przeprowadza wycznie na stacjach kontroli pojazdów (SKP) majcych odpowiednie zezwolenia. Wane, aby diagnosta mia odpowiedni wpis do rejestru przedsibiorców prowadzcych tego rodzaju dziaalno. Na zewntrz budynku legalnie dziaajcej stacji zawsze znajduje si baner z kodem rozpoznawczym, rodzajem stacji i godzinami otwarcia. Taki szyld musi wisie w widocznym miejscu i powinien mie biae litery na niebieskim tle.
Przegld skutera mona przeprowadzi na dowolnej podstawowej stacji kontroli pojazdów. Nie istniej adne wytyczne co do wyboru miejsca realizacji badania technicznego. Oznacza to, e waciciel skutera zarejestrowanego w Kielcach moe uda si do diagnosty dziaajcego np. w Gdasku.
Uwaga! Stacje kontroli pojazdów dziel si na podstawowe i okrgowe. Podstawowe s przeznaczone dla wacicieli pojazdów o dopuszczalnej masie cakowitej poniej 3,5 t. Okrgowe su do sprawdzania stanu technicznego pozostaych typów pojazdów.

Co jest sprawdzane w czasie przegldu skutera?

Kolejno i przebieg dziaa w ramach przegldu technicznego skutera ustalaj przepisy. Oznacza to, e niezalenie od miejsca wykonywania badania powinno ono zosta przeprowadzone w niemal identyczny sposób.
Krok 1. Identyfikacja skutera — polega na porównaniu cech identyfikacyjnych i danych pojazdu z informacjami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i bazie CEPiK. Na tym etapie diagnosta weryfikuje zgodno zapisu numeru identyfikacyjnego (VIN) lub numeru nadwozia ze stanem faktycznym.
Krok 2. Kontrola ukadu hamulcowego — obejmuje m.in. ogldziny stanu zaworów i przewodów oraz weryfikacj sprawnoci hamulców.
Krok 3. Ocena ukadu kierowniczego — polega na sprawdzeniu stopnia zuycia pocze.
Krok 4. Weryfikacja ogumienia, owietlenia i ukadu wydechowego.
W razie wykrycia drobnych usterek pracownik stacji kontroli pojazdów przekae informacje na ich temat wacicielowi i wyda pozytywn opini co do stanu technicznego skutera. Jeli jednak stwierdzi uszkodzenia istotne lub stwarzajce zagroenie, nie moe dopuci pojazdu do ruchu.

Ile kosztuje przegld skutera?

Wysoko opat za wykonanie przegldu skutera reguluj przepisy. Za badanie w punkcie zlokalizowanym w niewielkiej miejscowoci, a take za obowizkow kontrol „kondycji” jednoladu w Warszawie czy w Krakowie, zapacisz tyle samo. Aktualna cena usugi diagnostycznej wynosi 63 z. W tej kwocie mieci si koszt sprawdzenia stanu technicznego (62 z) i wpisania niezbdnych danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (1 z). Diagnosta wprowadza do CEPiK stan licznika skutera i informacj o wyniku przeprowadzonego badania technicznego.

Czy skuter musi mie OC?

Skuter zalicza si do kategorii pojazdów mechanicznych. Z tego powodu, podobnie jak kady samochód czy motocykl, podlega obowizkowi ubezpieczeniowemu. Niezalenie od tego, czy jest uywany, czy nie, kady zarejestrowany motorower powinien mie wane OC. Cena polisy dla skutera to symboliczna kwota wynoszca maksymalnie kilkadziesit zotych. Kady posiadacz jednoladu powinien dba o zachowanie cigoci ubezpieczenia, aby unikn nieprzyjemnych konsekwencji. Najtasze OC znajdziesz w jednej z wielu porównywarek ubezpieczeniowych dostpnych w internecie.

Przegld skutera 2023 — podsumowanie

Jako waciciel skutera masz obowizek wykonywania systematycznych bada technicznych. Pierwszy przegld naley przeprowadzi w cigu 3 lat od dnia rejestracji, nastpny po upywie 2 lat i kolejny — po roku. Póniej stan jednoladu naley sprawdza cyklicznie raz do roku. Badania techniczne mog przeprowadza wycznie stacje kontroli pojazdów (SKP) dysponujce odpowiednim pozwoleniem. W czasie przegldu weryfikacji podlegaj m.in. ukad hamulcowy, ukad kierowniczy i ukad wydechowy. Za badania techniczne zapacisz 63 z niezalenie od lokalizacji SKP.
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.