X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Jak zarejestrowa auto z zagranicy? Sprawd wytyczne krok po kroku

2024-05-27 14:08 poniedziaek
Jak zarejestrowa auto z zagranicy
Kupowanie pojazdów za granic stanowi popularny trend. Samochody s sprowadzane najczciej zza naszej zachodniej granicy, a wikszo z nich pochodzi z Niemiec. Kady samochód kupiony poza w Polsk oznacza konieczno dopeniania pewnych formalnoci. Jakich dokadnie? Wyjaniamy, co musi zrobi waciciel pojazdu kupionego za granic.
 

Rejestracja samochodu kupionego za granic - ogólne wytyczne


Proces rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy róni si od formalnoci dopenianych po zakupie auta w Polsce. Jest nieco bardziej skomplikowany, a to oznacza, e warto przygotowa si do niego jeszcze przed sfinalizowaniem transakcji. Co zatem warto wiedzie o rejestracji takiego pojazdu?

Jak wskazuje Art.71 ust. 1. ustawy Prawo o ruchu drogowym — „dokumentem stwierdzajcym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe”. Zgodnie z tym zapisem kady samochód, który do tej pory nie by rejestrowany w Polsce, naley zgosi do wydziau komunikacji. Natomiast zgodnie z art. 71 ust. 7 tej samej ustawy, w przypadku pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej (do 31 grudnia 2019 kadego, po tej dacie tylko uywanego) istnieje obowizek jego rejestracji w Polsce w cigu 30 dni od jego sprowadzenia.
 

Na co zwróci uwag jeszcze przed rejestracj i samym zakupem pojazdu?


Do zakupu auta z zagranicy warto si wczeniej przygotowa. Bariera jzykowa, rónice kulturowe czy problemy komunikacyjne mog niekiedy wprowadzi w bd zarówno kupujcego, jak i sprzedajcego. Jak postpowa, aby mie pewno, e podejmujesz dobr decyzj?
 
 • Sprawd stan techniczny pojazdu — w tym celu warto skorzysta z pomocy specjalisty. Kupujc auto za granic, moesz poprosi zaprzyjanionego mechanika, aby wybra si po samochód razem z Tob. Dziki temu na miejscu oceni ogólny stan auta i sprawdzi jego najwaniejsze cechy. 
 • Zapoznaj si z histori auta, które masz na oku — wchodzc na stron historiapojazdu.gov.pl sprawdzisz, czy pojazd, który chcesz kupi, nie zosta wczeniej skradziony, nie uczestniczy w kolizjach, a historia, któr opowiada sprzedawca, jest prawdziwa. Dziki temu ryzykujesz znacznie mniej ni kupujc samochód z nieznanego róda bez weryfikacji. 
 

Rejestracja auta kupionego za granic — jakich formalnoci musisz dopilnowa przed wizyt w urzdzie?


Mówic o tym, e rejestracja auta kupionego za granic jest bardziej skomplikowana, specjalici maj na myli szereg dziaa, które trzeba podj. Jeszcze zanim udasz si wydziau komunikacji w starostwie powiatowym, musisz zaatwi komplet dokumentów. Jakie kroki po kolei musisz wykona?
 
 1. Przetumacz dowód rejestracyjny pojazdu — przekad dokumentu nie jest wymagany w przypadku, gdy oryginalny zosta wydany w kraju czonkowskim Unii Europejskiej, w Szwajcarii, Islandii, Norwegii lub Liechtensteinie. W innym razie do przetumaczenia naley przekaza dowód rejestracyjny, kart pojazdu, umowy kupna-sprzeday. Dokumenty po polsku musz zosta potwierdzone pieczci tumacza przysigego.
 2. Sprawd stan techniczny pojazdu w stacji diagnostycznej w Polsce — przegld techniczny wykonany za granic moe zosta podwaony przez urzdników. Z tego wzgldu najlepiej wykona je dodatkowo równie w Polsce.
 3. Opa podatek akcyzowy — w cigu 14 dni od zakupu samochodu naley zoy deklaracj we waciwym urzdzie skarbowym. Okrelon kwot trzeba wpaci do urzdu w cigu 30 dni od kupna auta, zanim zostanie zarejestrowane. Na tym etapie warto pamita równie o pozyskaniu zawiadczenia o wniesionej opacie.  
 4. Wypenij formularz rejestracyjny, który dostpny jest w sieci.
 

Zakup auta za granic i formalnoci do dopenienia w urzdzie

Dopeniajc wspomnianych wyej formalnoci, masz za sob kilka wanych kroków zmierzajcych do rejestracji pojazdu. To jednak jeszcze nie koniec. Na tym etapie musisz dokona prawidowej rejestracji auta w wydziale komunikacji waciwym dla Twojego miejsca zamieszkania. Do urzdu musisz dostarczy odpowiednie dokumenty:
 • formularz rejestracyjny,
 • w przypadku samochodów kupowanych poza Uni Europejsk, dowód odprawy celnej przywozowej,
 • potwierdzeniem nabycia samochodu — umowa kupna, faktura lub rachunek,
 • dowód rejestracyjny,
 • kart pojazdu — jeli bya wydana,
 • tablice rejestracyjne,
 • potwierdzenie opacenia podatku akcyzowego lub dokument potwierdzajcy zwolnienie z akcyzy,
 • tumaczenia dokumentów sporzdzonych w jzyku obcym, z pieczci tumacza przysigego,
 • zawiadczeniem o pozytywnym przebiegu badania technicznego,
 • dowodem tosamoci waciciela pojazdu.

Zoenie odpowiednich dokumentów do rejestracji pojazdu z zagranicy i co dalej?

Czy na tym koczy si proces rejestracji i moesz ju porusza si kupionym pojazdem? Po zoeniu w urzdzie kompletu dokumentów organ wydaje pozwolenie czasowe, na okres 30 dni. To moment, w którym naley wykupi obowizkowe ubezpieczenie pojazdu. Po wykonaniu tego kroku moesz ju oczekiwa wiadomoci z urzdu o wydaniu staego dowodu rejestracyjnego. W celu odebrania dokumentu zabierz ze sob wan polis OC i tymczasowe pozwolenie.
 

Z jakimi kosztami wie si rejestracja pojazdu kupionego za granic?

Zakup auta za granic oznacza nie tylko wicej formalnoci, ale równie wysze koszty zwizane z sam rejestracj i poprzedzajcymi j formalnociami. Jak ksztatuj si przewidywane koszty za poszczególne czynnoci?
 
 • Opata za dowód rejestracyjny – 54 z 
 • Opata za samochodowe tablice rejestracyjne – 80 z
 • Opata za nalepki legalizacyjne na tablice – 12,50 z
 • Opata za pozwolenie czasowe – 13,50 z
 • Opata ewidencyjna – 1,50 z

Rónice w patnociach mog wynika z wysokoci akcyzy. Kwota podatku akcyzowego zalena jest od pojemnoci silnika i samej wartoci samochodu. Aktualnie stawki akcyzy na samochody osobowe wynosz odpowiednio:
 
 • 18,6% wartoci samochodu dla auta osobowego o pojemnoci silnika wikszej ni 2000 cm3,
 • 3,1% wartoci pojazdu dla pozostaych samochodów. 

Kto moe liczy na nisze stawki? Waciciele samochodów hybrydowych zapac odpowiednio 9,3% oraz 1,55% wartoci kupowanych pojazdów. Z kolei zwolnione z akcyzy s auta typu Plug-in (PHEV) z silnikiem do 2000 cm3, a take samochody elektryczne typu REX.

Decydujesz si na zakup pojazdu za granic? Sprowadzasz auto z Niemiec, Francji, a moe spoza Unii Europejskiej. Warto wczeniej pozna obowizujce przepisy i dopeni formalnoci. Rejestracja takiego pojazdu to wicej dokumentów i opat, ale ca transakcja nadal moe by opacalna. 
 

Podsumowanie

 1. Zanim zdecydujesz si na zakup auta za granic, sprawd jego histori i stan techniczny. Skorzystaj z pomocy mechanika i porednika, aby mie pewno, e zostajesz wacicielem sprawnego, niekradzionego pojazdu.
 2. Zakup auta za granic wie si z poniesieniem konkretnych kosztów. Nale do nich m.in. opata za wydanie dowodu rejestracyjnego, koszt wydania tablic rejestracyjnych czy opata ewidencyjna.
 3. Zakupionym za granic samochodem moesz porusza si ju po uzyskaniu tymczasowego dowodu rejestracyjnego. Jest wydawany na okres 30 dni. Na ten czas wykup tymczasowe OC.

Najczciej zadawane pytania

Ile mam czasu na zarejestrowanie samochodu kupionego za granic?

Samochód kupiony i sprowadzony z zagranicy naley zarejestrowa w cigu 30 dni od momentu cignicia go do Polski. Moesz zrobi to w wydziale komunikacji odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania. 
 
Czy krótkoterminowe OC moe zosta automatycznie przeduone na duszy okres uytkowania pojazdu?
 
Nie. Krótkoterminowe OC wykupione na samochód sprowadzony z zagranicy nie przeduy si automatycznie. Zanim wyganie, naley wykupi kolejn polis, która bdzie obowizywa ju przez cay rok. 
 
Czy dokumenty potrzebne do rejestracji auta kupionego za granic musz by przetumaczone u tumacza przysigego?
 
Tak. Dokumenty pojazdu wymagaj przetumaczenia przez tumacza przysigego. Warto jednak podkreli, e jeeli zakupiony samochód ma dowód rejestracyjny wydany w kraju nalecym do Unii Europejskiej, przekad nie jest potrzebny.
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Business interruption - ubezpieczenie gwarantujce firmie zwrot utraconych ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.