X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.
Poleć znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artykuďż˝ forum poleďż˝ artykuďż˝ znajomemu A A A

Karta Produktu - czym jest i co klienci powinni o niej wiedzieć?

2014-10-22 17:16 środa
Maciej Lichoński
Niezwykle trudno jest przeciętnemu człowiekowi, nawet znającemu się trochę na matematyce finansowej, któremu nieobce są metody jakimi firmy ubezpieczeniowe i finansowe chcą zwabić potencjalnych klientów, w pełni móc porównać ze sobą jakiekolwiek produkty ubezpieczeniowe czy finansowe nie mówiąc o produktach, które zawierają w sobie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Produkty te są bowiem z natury tak skomplikowane, że tak naprawdę jedyne co klienci biorą pod uwagę przy wyborze ofert, to jest wysokość składki.

Kilka miesięcy temu Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowywała i wdrożyła rekomendację dobrych praktyk informacyjnych, odnoszącą się do polis z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi (UFK). Cytując dokument PIU: "Celem niniejszej Rekomendacji, do której przystąpienie opiera sie na zasadzie dobrowolności jest upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przejrzystego informowania Klientów o ubezpieczeniu na życie związanym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, wskazanym w dziale I gr. 3 Załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 11 poz. 66 z późniejszymi zmianami), poprzez określenie zaleceń dotyczących standardowej Karty Produktu, stanowiącej dodatkową informację dostarczaną Klientowi przed zawarciem Ubezpieczenia lub przystąpieniem do Ubezpieczenia Grupowego. Celem opracowania standardowej Karty Produktu jest także zapewnienie Klientowi porównywalnej informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez różnych Ubezpieczycieli".

Głównym dokumentem rekomendacji jest Karta Produktu. Reguluje ona obowiązki informacyjne wobec klientów i formę przekazywanych informacji, dając możliwość porównania kosztów każdego ubezpieczenia z UFK.
Jest to więc rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych, dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi.

W chwili obecnej zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych wdrożyła już to rozwiązanie ułatwiając, mam taką nadzieję, wybór produktu ubezpieczeniowego bądź inwestycyjnego klientom.

Jak powiedział onegdaj Pan Prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń: nasi Klienci teraz "mają gwarancję, że bez trudu, nie dysponując specjalistyczną wiedzą, porównają koszty i korzyści, związane z ubezpieczeniem", jako że Klienci poszukują jasnych i prostych informacji podanych w sposób zrozumiały dla wszystkich, niezafałszowany ukrytymi kosztami.

Pan Prezes zaznaczył też, że Karta Produktu to ma być krótki i zwięzły dokument, opisujący ryzyka, charakter ubezpieczenia oraz wszelkie opłaty z nim związane. Karta obowiązkowo będzie przekazywana klientowi przed podpisaniem umowy. Systematyzuje ona nazewnictwo opłat, dzięki czemu klient otrzyma wygodne narzędzie do porównywania produktów różnych firm i wyboru odpowiedniej oferty.

Wszelkie opłaty i ryzyka muszą być w Karcie przedstawiane jednoznacznie. Niedopuszczalne jest używanie języka marketingowego oraz slangu ubezpieczeniowego.

No to pięknie! Mamy problem rozwiązany?!

Jako agent ubezpieczeniowy mam do dyspozycji w pełni zestandaryzowany dokument, zawsze przygotowywany przez system komputerowy, a więc nie mogę w nim zmienić ani jednej literki, który przedstawiam Klientowi na piśmie na podstawie jego potrzeb (każdy Klient otrzymuje kartę produktu opracowaną indywidualnie dla siebie - podobnie jak ofertę).
Klient zbiera takie Karty Produktów od konkurencji, zaparza sobie kawę i w zaciszu domowego ogniska porównuje różne produkty ubezpieczeniowe.

Taka jest idea. Zbyt piękna jednak, aby mogła być prawdziwa.

Każda Karta Produktu, opracowana niezależnie od firmy ubezpieczeniowej składa się z trzech głównych części:

część ogólna – zawiera podstawowe informacje dotyczące produktu, w tym jego główne cechy, cel, zakres świadczenia, czas trwania, sposób opłacenia składki czy opis ryzyk;

informacja o opłatach – szczegółowo rozpisane i dokładnie dopasowane do określonych kategorii opłaty; w tej części znajdą się również informacje o ewentualnych premiach
i rabatach;

symulacja ryzyka – ubezpieczyciel będzie musiał przedstawić klientowi symulację przebiegu ubezpieczenia w trzech wariantach – z obniżoną, neutralną i podwyższoną rentownością produktu; każda symulacja będzie oparta o faktycznie płaconą przez klienta składkę bądź rzeczywiste świadczenia, niosąc użyteczną informację.

Symulacje wartości prezentowane w Karcie Produktu podawane są z uwzględnieniem następujących założeń:

1. symulacje opierają się na świadczeniach i łącznej wysokości składki wybranych przez Klienta (umowa główna + umowy dodatkowe),
2. symulacje są prezentowane w 3 scenariuszach: bazowym, o obniżonej rentowności, o podwyższonej rentowności,
3. wartości prezentowane w symulacji są przedstawiane z pominięciem podatku od zysków kapitałowych,
4. obowiązuje wersja tabelaryczna (i/lub graficzna) prezentacji,
5. symulacje zawierają następujące informacje kwotowe:
• narastająca wartość wpłaconych składek,
• wartość wykupu (bez podatku od zysków, po potrąceniu opłaty za likwidację),
• świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego.

Cechy Karty Produktu:

• Musi być napisana prosto i zwięźle, bez użycia terminologii ubezpieczeniowej,
• Nie może być elementem marketingu ani reklamy!
• Stanowi minimum informacyjne przekazywane klientowi, niezależnie od innych materiałów typu OWU, ulotki, obliczenia, gadżety,
• Zawiera koniecznie: nazwę ubezpieczenia, oznaczenie ubezpieczyciela, ubezpieczającego, ubezpieczonego i pośrednika ubezpieczeniowego.

Przed zawarciem Ubezpieczenia klient ma możliwość zapoznania się z Kartą Produktu, indywidualnie dla niego przygotowaną. Karta Produktu zawiera też zawsze jeszcze następujące informacje: cel ubezpieczenia i opis świadczeń, horyzont czasowy (na czas określony/nieokreślony) i sposób opłacania składek, główne cechy ubezpieczenia (max 8 cech), w tym ryzyka związane z ubezpieczeniem (inwestycyjne, walutowe, ograniczonego dostępu, utraty części dochodu w związku z wycofaniem przed terminem).
 • Należy pamiętać, że Karta Produktu uwzględnia stopę zwrotu brutto (zgodnie z rekomendacją); oferta zakłada zazwyczaj stopę zwrotu netto,
 • Karta Produktu nie uwzględnia inflacji i indeksacji składek,
 • W symulacji w Karcie Produktu pokazujemy szczegółowo wszystkie opłaty ponoszone przez klienta.
Porównując specjalnie opracowane dla siebie karty produktów Klient może porównać je w dowolnym zakresie, a więc np. wyłącznie zakres ubezpieczenia w firmie X,Y i Z.

I dojdzie do wniosku, że najszerszy zakres mają firmy X i Y. No to na następnym etapie porówna wysokość opłat (dotychczas dość niejasno podawaną w OWU lub specjalnych załącznikach). I wyjdzie mu, że firma X ma najniższe opłaty.
No to jeszcze porówna sobie symulację ryzyka, a więc jaka suma odłoży mu się np. po 20 latach w firmach X,Y i Z. I wyjdzie mu, że najwięcej odłoży mu się w firmie Z. I wówczas klient ma dylemat: czy ważniejsze są dla niego pieniądze jakie zgromadzi po 20 latach, czy szeroki zakres ubezpieczenia (np. firma X ma 20 poważnych zachorowań a firma Y 40 poważnych zachorowań, za które wypłaca świadczenia).

Decyzję każdy musi podjąć sam, chociaż nie wyobrażam sobie, aby bez dobrego doradcy wiele osób potrafiło sobie z tym tematem poradzić.

Po pierwsze, doradca ubezpieczeniowy musi już na pierwszym spotkaniu zrobić analizę finansową dla Klienta, czyli przedyskutować z potencjalnym Klientem, jakich zabezpieczeń i jakiego wyniku finansowego on oczekuje, wyjaśnić mu jak działa polisa itp. itd. = minimum 2 godziny rozmowy.

Kiedy zostały już sprecyzowane przez Klienta warunki ubezpieczenia, wtedy może on złożyć zapytanie do 2 -32 firm, aby przygotowały dla niego oferty ubezpieczeń i indywidualne karty produktów. Jak dostanie piękne oferty najpierw będzie musiał je przeanalizować w połączeniu zawsze z Ogólnymi Warunki Ubezpieczenia. Oczywiście niezależnie od tego, Karty Produktów. Ile to zajmuje czasu np. mnie, osobie z ponad 20 letnim doświadczeniem w sprzedaży ubezpieczeń życiowych? Minimum 4 - 8 godzin.Ile Klientowi? Trudno mi oszacować.Ale każdemu dano taką możliwość, z której może skorzystać.

Ubezpieczenia ochronno-inwestycyjne czyli "dwa w jednym", a więc polisa wraz z funduszem w jednym produkcie, to są niezwykle skomplikowane umowy, różne wzorce oparte na różnych założeniach, a pobieżne informowanie klientów o tym, jak działa ten produkt, to tylko jeden z częstych przykładów praktyk firm sprzedających ubezpieczenia z funduszem kapitałowym. Dlatego w ostatnich latach lawinowo wzrosła liczba zażaleń dotyczących polis inwestycyjnych.
Umowy te zawierają niejednokrotnie niekorzystne rozwiązania finansowo-prawne, o czym zdawkowo, bądź wcale nie informują agenci: np. o niemożliwości wycofanie wpłaconych środków finansowych przed określonym terminem, czy też o możliwości poniesienia strat przy inwestowaniu w fundusze.

Nowe dobre praktyki mają się przyczynić do bardziej przejrzystego informowania klienta i zapewnić mu porównywalną informację na temat ubezpieczeń oferowanych przez różne firmy. Według mnie w najbliższym czasie Karta Produktu zostanie poprawiona tak, aby była jeszcze bardziej zrozumiała dla przeciętnego człowieka. Dzisiaj, nawet agenci ubezpieczeniowi mają problemy z interpretacją podanych w niej wyliczeń, a wielu obliczeń w ogóle nie da się wykonać.
Tym niemniej krok we właściwym kierunku został zrobiony i dobre firmy finansowe nie boją się tego rodzaju porównań.
Niestety ja jeszcze nie spotkałem na swojej drodze klienta, który by cokolwiek wiedział na ten temat (a Karta Produktu działa już kilka miesięcy), albo chciał wykorzystać to narzędzie dla siebie.

Z reguły oferta zakładająca bardzo wysokie zyski, nie uwzględniająca inflacji ani pracy pieniądza w czasie zupełnie klientowi wystarcza.
Z Kartą Produktu to przynajmniej ładniej wygląda.
   
Maciej Lichoński 

Skontaktuj się z Autorem, który może zostać również Twoim doradcą ubezpieczeniowym, przez stronę: Ubezpieczenia na życie
Zobacz tak�e
« powrďż˝t do dziaďż˝u: Porady eksperta
« zapisz siďż˝ na Newsletter
 • 2015-07-24 18:37 piątek ~Marian Bułecki | [+] odpowiedz
  Jako agent ubezpieczeniowy gratuluję Panu dobrego tekstu. Ciekaw jestem dalszej części, odnoszącej się do kart produktów majątkowych.
 • 2015-05-12 16:28 wtorek ~MichalD | [+] odpowiedz
  Pomogę odzyskać pieniądze zabrane przez ubezpieczyciela w ramach opłat likwidacyjnych: 533 121 778. Gwarancja odzyskania środków i braku jakichkolwiek opłat, jedynie premia od sukcesu po odzyskaniu pi... czytaj dalej »
 • 2014-12-03 11:30 środa ~Artur | [+] odpowiedz
  W żadnej z trzech agencji jakie działają w mojej miejscowości nikt nie słyszał o żadnych kartach produktów anie nie dostali w żadnych materiałach reklamowych niczego takiego. Powiedzieli że się dowied... czytaj dalej »
 • 2014-11-13 17:11 czwartek ~Żaneta | [+] odpowiedz
  Zebrałam za pana radą 4 karty produktu i ani jednej nie rozumiem co tam jest napisane. Jak się umówię z agentem to będzie mnie przekonywał że jego jest najlepsza. Co to więc zmieniło? NIC. Jak byłam g... czytaj dalej »
 • 2014-11-03 21:07 poniedziałek ~Mirek | [+] odpowiedz
  A może Pan pokazać przykładowo taką kartę? Byłoby prościej dyskutować to tak nie wiem o czym mowa i przykładowo czym to się je?
 • 2014-10-30 14:07 czwartek ~Marcin | [+] odpowiedz
  Na żadnej stronie internetowej nawet Pana towarzystwa nie znalazłem żadnych kart produktów a można byłoby to upowszechnić prawda? Widać wszyscy coś ukrywają jak zwykle
 • 2014-10-28 09:39 wtorek ~Robert | [+] odpowiedz
  A ja już skorzystałem z Pana tekstu. W jednej firmie dostałem kartę od ręki widać fachowcy, w drugiej szukali ale wydrukowali mi a w trzeciej nie bardzo agent dyżurny wiedział o co mi chodzi i wciskał... czytaj dalej »
 • 2014-10-27 09:14 poniedziałek ~Mariolka | [+] odpowiedz
  Przeczytałam dwukrotnie tekst i nie wiem po co to Pan napisał. Zawsze z Pana artykułów coś się dowiaduję ciekawego, a dzisiaj nie zrozumiałam dosłownie nic. Jeżeli to tekst napisany do agentów to ok, ... czytaj dalej »
 • 2014-10-27 09:14 poniedziałek ~Mariolka | [+] odpowiedz
  Przeczytałam dwukrotnie tekst i nie wiem po co to Pan napisał. Zawsze z Pana artykułów coś się dowiaduję ciekawego, a dzisiaj nie zrozumiałam dosłownie nic. Jeżeli to tekst napisany do agentów to ok, ... czytaj dalej »
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na życie, zdrowotne, nieruchomości, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsiębiorców, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na życie. Zamów ubezpieczenie na życie, Korzyści z ubezpieczenia na życie, Ceny ubezpieczeń na życie, Czym jest ubezpieczenie na życie? Oblicz składką ubezpieczenia na życie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpieczeń Ochronnych - zabezpiecz Twoje życie i zdrowie. Ranking Ubezpieczeń Oszczędnościowych - oszczędzaj na emeryturę. Na co zwrócić uwagę wybierając polisę na życie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamów ubezpieczenie nieruchomości u 5 agentów lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypełnij formularz, oblicz składkę i kup polisę. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz składkę ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porównaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daję Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojaży po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porównaj ubezpieczenia podróży online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - podróżne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porównaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polisę turystyczną online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porównaj produkty bankowe i sprawdź ranking kredytów gotówkowych oraz ranking kredytów hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.