X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Przegld motocykla w 2024 - jak wyglda i ile kosztuje?

2024-03-26 13:12 wtorek
Przegld motocykla w 2024 - jak wyglda i ile kosz

Waciciele motocykli nie maj taryfy ulgowej, jeeli chodzi o przegldy swoich dwukoowych maszyn. Cel procedur diagnostycznych jest taki sam jak w podczas badania aut – fachowcy oceniaj sprawno jednoladów. Mimo tego koszt badania technicznego motocykla jest inny ni w przypadku samochodu. Dowiedz si wicej o tym, jak przebiega i ile dokadnie kosztuje ta obowizkowa procedura diagnostyczna.

Co obejmuje badanie techniczne motocykla?

To, w jaki sposób wykonuje si przegld motocykla, wskazano w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie ogoszenia jednolitego tekstu rozporzdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na temat zakresu i sposobu przeprowadzania bada technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Badanie takie ma na celu wykrycie usterek, które utrudniaj prowadzenie pojazdu i s zagroeniem dla bezpieczestwa na drodze. Oprócz tego fachowcy sprawdzaj zgodno stanu faktycznego jednoladu z jego dokumentacj, co ma zapobiega oszustwom.
 

Procedura przegldu motocykla dzieli si na trzy etapy: identyfikacj pojazdu oraz sprawdzenie jego legalnoci, wprowadzenie danych do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) oraz weryfikacj stanu technicznego jednoladu.

Na czym polega identyfikacja motocykla i weryfikacj jego legalnoci?

Badanie techniczne jednoladu rozpoczyna si od ogldzin zewntrznych. Diagnosta, który go przeprowadza, ma obowizek sprawdzi:

 • stan tablic rejestracyjnych – m.in. pod ktem tego, czy znajdujcy si na nich numer jest dobrze widoczny,
 • zgodno numeru rejestracyjnego i numeru ramy z danymi, które znajduj si w dowodzie motocykla,
 • prawidowo naklejek legalizacyjnych, które uatwiaj identyfikacj pojazdu i kierowcy,
 • przebieg motocykla.

Po co wprowadza si dane do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)?

CEPiK to informatyczna baza danych, w której znajduj si szczegóowe informacje o pojazdach poruszajcych si po polskich drogach. Mona si z niej dowiedzie np. kiedy pojazd by zarejestrowany po raz pierwszy lub czy by kiedy skradziony. CEPiK przydaje si m.in. podczas kupowania motocykla. Przyszy kupiec, znajc numer rejestracyjny maszyny i jej VIN oraz dat pierwszej rejestracji jednoladu, moe szybko pozna jego szczegóow histori – i nie wierzy sprzedawcy tylko na sowo.

W CEPiK znajduje si te informacja na temat przebiegu pojazdu. Warto t regularnie, podczas obowizkowych przegldów, aktualizuje diagnosta ze stacji kontroli pojazdów. Ma on prawo wprowadzi do historii motocykla take inne wzmianki – jeeli zajdzie taka potrzeba. Bdzie on zobowizany umieci tam stosown informacj, gdy np. pojazd nie przejdzie pozytywnie badania technicznego.

Weryfikacja stanu technicznego pojazdu – co obejmuje?

Ten etap przegldu wywouje najwicej emocji u wacicieli jednoladów, gdy to wanie od jego pomylnoci zaley, czy maszyna bdzie dopuszczona do ruchu drogowego. Weryfikacja stanu technicznego nie trwa dugo – zwykle od 20 do 30 minut. Wyjtkiem s sytuacje, gdy mechanizm motocykla pozostawia wiele do yczenia.

W czasie badania diagnosta sprawdza:

 • stan ramy motocykla – m.in. pod ktem tego, czy nie ma ona wgniece i czy jest prosta,
 • stan opon – ich zuycie i gboko bienika,
 • ustawienie wiate i to, czy prawidowo dziaaj,
 • dziaanie klaksonu,
 • sprawno ukadu hamulcowego, w tym klocków i tarcz hamulcowych,
 • nacig i stan acucha,
 • gono ukadu wydechowego – moe wynosi ona maksymalnie do 94 dB dla motocykli z silnikami o pojemnoci do 125 cm3 oraz maksymalnie do 96 dB dla motocykli z wikszymi silnikami,
 • poziom emisji spalin.

Uwaga! Przegld gwarancyjny to nie badanie techniczne

Jeeli masz nowy motocykl i jeszcze obejmuje go gwarancja, to moesz sprawdza stan swojego pojazdu w ASO – w Autoryzowanej Stacji Obsugi. Pracujcy tam mechanicy weryfikuj poprawno dziaania ukadów jednoladu oraz, gdy zajdzie taka potrzeba, naprawiaj ich usterki.

Kiedy wyjedasz z ASO, wiesz, e twój motocykl jest w peni sprawny. Nie oznacza to jednak, e nie musisz stawi si na stacji kontroli pojazdów w celu przeprowadzenia badania technicznego. Wizyta w ASO i wiadomo tego, e m.in. ukad hamulcowy i wiata jednoladu dziaaj prawidowo, nie zwalniaj ci z obowizku terminowego przegldu na SKP.

Przegld motocykla – co ile czasu trzeba go wykonywa?

Jeeli wanie zarejestrowae nowy motocykl z salonu, to z pierwszym badaniem technicznym moesz poczeka a 3 lata. Nastpny raz na stacji diagnostycznej naley pojawi si dwa lata póniej. Natomiast potem badanie trzeba powtarza co roku.

Wyjtkiem jest sytuacja, kiedy podczas kontroli drogowej funkcjonariusza policji zaniepokoi stan techniczny pojazdu. Wtedy ma on prawo skierowa go na dodatkowy przegld – mimo e badanie jednoladu miao odby si dopiero za kilka miesicy.

Ile kosztuje badanie techniczne motocykla?

Pod tym wzgldem motocyklici s w lepszej sytuacji ni waciciele samochodów. Koszt przegldu motocykla to zaledwie 63 z. Na t kwot skadaj si opaty za badanie jednoladu (62 z) oraz za wpis do CEPiK (1 z). Tak niskie koszty powinny dodatkowo zachca do wykonywania regularnych przegldów jednoladów. Konsekwencje zapominalstwa i uchylania si od obowizku stawienia z pojazdem w punkcie diagnostycznym mog mie wysok cen.

Konsekwencje braku wanego przegldu technicznego

O tym, e unikanie przegldu motocykla si nie opaca, kierowca moe przekona si:

 •  podczas kontroli drogowej

Funkcjonariusz, który odkryje, e pojazd nie ma wanych bada technicznych, moe wystawi jego wacicielowi mandat w wysokoci od 1500 do 3000 z. Stanie si tak, gdy motocyklista bdzie jedzi na jednoladzie mimo tego e mechanizm pojazdu ju na pierwszy rzut oka nie jest do koca sprawny (np. gdy jego owietlenie nie dziaa prawidowo). Funkcjonariusz ma równie prawo skonfiskowa dowód rejestracyjny motocykla w zym stanie technicznym, jeeli uwaa, e jednolad zagraa bezpieczestwu ruchu drogowego.

 • po wypadku

Ubezpieczenie autocasco zapewnia wacicielowi motocykla wypat odszkodowania nawet na skutek spowodowanego przez siebie wypadku. Ubezpieczyciele w ogólnych warunkach umów zawieranych z klientami zaznaczaj jednak, e aby ubezpieczony móg w tej sytuacji otrzyma pienidze, jednolad musi mie wane badania techniczne. Firma ubezpieczeniowa odmówi wypaty odszkodowania, jeeli uzna, e do spowodowania wypadku doszo przez zy stan techniczny motocykla.

Przegld jednoladu kosztuje niewiele i trwa krótko, dlatego nie warto go unika. W przeciwnym razie mona narazi si na dodatkowe koszty, utrat odszkodowania, a nawet stwarza zagroenie na drodze – jeli stan techniczny pojazdu pozostawia wiele do yczenia.

Podsumowanie

 • Podczas badania technicznego motocykla sprawdzane s jego legalno i stan techniczny.
 • Diagnosta w czasie przegldu aktualizuje dane na temat jednoladu w bazie CEPiK.
 • Koszt badania technicznego motocykla wynosi 63 z.
 • Brak wanego badania moe grozi mandatem dla waciciela jednoladu lub – w niektórych sytuacjach – utrat odszkodowania z polisy AC.

Najczciej zadawane pytania

Co w sytuacji, gdy motocykl nie przejdzie przegldu technicznego?

Diagnosta, który odkry usterki, dokonuje stosownego wpisu w bazie CEPiK. Od tego momentu waciciel niesprawnego pojazdu ma 14 dni, aby naprawi motocykl. Po tym czasie musi wróci na Stacj Kontroli Pojazdów, aby diagnosta sprawdzi, czy usterki zostay usunite. Jeeli tak bdzie, to tym razem motocykl pozytywnie przejdzie przegld techniczny.

Czy kady motocykl musi przechodzi przegldy techniczne?

Nie. Nie ma takiego obowizku w przypadku motocykli zabytkowych. Takie pojazdy (o ile nie s wykorzystywane do zarobkowego transportu drogowego) przechodz jeden przegld techniczny – przed rejestracj.

Czy na kadej stacji kontroli pojazdów mona wykona przegld techniczny motocykla?

Niestety nie. Do przeprowadzania bada motocykli s upowanione tylko te SKP, które maj zezwolenie z wpisem „A”.

« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Spoeczne ubezpieczenie - ubezpieczenia prowadzone przez publiczne zakady ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.