X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Rodzaje wiate w samochodzie – opis i funkcje

2023-09-13 15:09 roda
Na majwk po Europie
Wszystkie elementy wchodzce w skad instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej maj zapewni bezpieczestwo ruchu, umoliwi odpowiedni obsug pojazdu oraz gwarantowa komfort podróy kierowcy i jego pasaerom. Aby byo to moliwe, kierowca musi zadba o ich odpowiedni sprawno techniczn i poprawne wykorzystanie. Sprawd, jakie wiata wystpuj w samochodzie osobowym i jakie peni funkcje.

Jakie s rodzaje wiate w samochodzie?

wiata samochodowe to bardzo szeroka kategoria, która dzieli si na wiata wewntrzne (owietlenie kabiny, przedziau silnika i przestrzeni bagaowej) i zewntrzne. Kwesti zastosowania owietlenia samochodowego reguluj unijne i krajowe akty prawne. Zgodnie z ich treci auto powinno by wyposaone w zewntrzne:
 • wiata owietleniowe (drogowe, mijania, przeciwmgowe przednie, cofania) suce owietlaniu drogi przed i za pojazdem;
 • wiata sygnaowe (pozycyjne, hamowania, kierunku jazdy, awaryjne, przeciwmgowe tylne, postojowe) odpowiadajce za ostrzeganie innych kierowców, rowerzystów i pieszych o pooeniu pojazdu na drodze;
 • wiata rozpoznawcze (tablicy rejestracyjnej, uprzywilejowania) pozwalajce na identyfikacj pojazdu;
 • wiata odblaskowe informujce innych uczestników ruchu o pooeniu pojazdu, gdy nie dziaa silnik.
Przepisy prawa dokadnie okrelaj rodzaj, liczb, barw, widoczno, zasig i rozmieszczenie poszczególnych rodzajów wiate.

wiata drogowe

wiata drogowe (barwa biaa lub óta selektywna) s powszechnie okrelane mianem dugich. Taki przydomek zyskay nie bez przyczyny, bo owietlaj drog w odlegoci co najmniej 100 m przed pojazdem. Cechuj si symetrycznoci co oznacza, e owietlaj w jednakowy sposób praw i lew stron jezdni. Ich stosowanie dopuszcza si od zmierzchu do witu na nieowietlonych drogach biegncych np. przez las czy teren niezabudowany. Na wykorzystanie wiate drogowych zezwala si tylko wtedy, gdy nie powoduj one olepiania innych uczestników ruchu. Co wane, nie powinny by uywane w czasie mijania si z innymi kierowcami.
wiata drogowe:
 • owietlaj drog w bardzo dalekiej odlegoci;
 • mog by uywane do dawania sygnaów informujcych o niebezpieczestwie, o ilenie olepiaj przy tym pozostaych kierowców, rowerzystów czy pieszych.

wiata mijania

wiata mijania (barwa biaa lub óta selektywna) owietlaj drog przed pojazdem na dystansie co najmniej 40 m. Charakteryzuje je asymetria, bo bardziej owietlaj praw stron jezdni. Dziki temu w mniejszym stopniu olepiaj kierowców nadjedajcych z naprzeciwka, a take poprawiaj widoczno pieszych i rowerzystów przemieszczajcych si poboczem.
wiata mijania:
 • owietlaj drog przed pojazdem na niewielk odlego;
 • musz by uywane w tunelach, w czasie holowania i przy pogorszonej widocznoci spowodowanej np. mg, opadami atmosferycznymi czy zadymieniem.
Krajowe przepisy narzucaj konieczno jazdy z wczonymi wiatami mijania przez ca dob, chyba e auto wyposaono w wiata do jazdy dziennej.

wiata do jazdy dziennej

wiata do jazdy dziennej (barwa biaa) s nieobowizkowe i stanowi bardziej ekonomiczn alternatyw dla klasycznych wiate mijania. Powinny znajdowa si nie dalej, ni 40 cm od bocznego obrysu pojazdy. Ponadto musz by oddalone od siebie o co najmniej 60 cm. Mona je wykorzystywa w cigu dnia przy odpowiedniej przejrzystoci powietrza jako legalny zamiennik wiate mijania.
wiata do jazdy dziennej:
 • pomagaj zmniejszy zuycie wiate mijania, których wymiana jest przewanie drosza;
 • korzystnie wpywaj na wygld samochodu.

wiata przeciwmgowe przednie

wiata przeciwmgowe przednie (barwa biaa lub óta selektywna) okrela si te potocznie jako przeciwmgielne. Maj posta 2 symetrycznie ulokowanych reflektorów o specjalnej budowie przesonitych przeson, która zapobiega kierowaniu wizki wiata do góry. Mog by stosowane niezalenie przy wczonych wiatach mijania i drogowych. Co do zasady, daj mao intensywne wiato i nie mog olepia innych kierowców czy pieszych.
wiata przeciwmgowe przednie:
 • owietlaj drog w czasie pogorszonej widocznoci;
 • s stosowane na specjalnie oznaczonych drogach krtych od zmierzchu do witu.

wiata cofania

wiata cofania (barwa biaa) to w zalenoci od modelu 1 lub 2 lampy umieszczone z tyu pojazdu. Zapalaj si po wczeniu wstecznego biegu przy wczonym silniku. Nie powinny olepia innych uczestników ruchu drogowego.
wiata cofania:
 • owietlaj drog za samochodem w czasie cofania;
 • informuj innych uczestników ruchu o wykonywanym manewrze.

wiata pozycyjne

wiata pozycyjne przednie (barwa biaa, rzadziej óta selektywna) i tylne (barwa czerwona) stanowi podstawowe wyposaenie samochodów osobowych. W pojazdach i przyczepach, których dugo przekracza 6 m stosuje si równie wiata pozycyjne boczne (barwa óta).
wiata pozycyjne:
 • informuj innych uczestników ruchu o pooeniu pojazdu w czasie jazdy i postoju;
 • musz by widoczne na odlego co najmniej 300 m przy dobrej przejrzystoci powietrza.

wiata hamowania

wiata hamowania (barwa czerwona) umieszcza si symetrycznie z tyu pojazdu. Licz od 2 do 4 i zapalaj si w momencie nacinicia hamulca roboczego. Dlatego potocznie okrela si je równie jako wiata stopu. Co do zasady powinny by widoczne w penym socu z dystansu co najmniej 30 m.
wiata hamowania:
 • informuj innych kierowców o hamowaniu;
 • s znacznie lepiej widoczne, ni wiata pozycyjne tylne.

Kierunkowskazy

wiata kierunku jazdy (barwa óta selektywna), tzw. kierunkowskazy, zapalaj si i gasn z okrelon czstotliwoci. S umiejscowione parami z przodu, z tyu i z boku pojazdu. Przekazuj informacj o wykonywanym manewrze.
Kierunkowskazy:
 • komunikuj zamiar wyprzedzania;
 • informuj o zmianie pasa ruchu;
 • sygnalizuj zmian kierunku jazdy.

wiata awaryjne

wiata awaryjne (barwa óta), w przeciwiestwie do innych typów owietlenia, dziaaj przy unieruchomionym silniku. Po ich wczeniu nastpuje równoczesne pulsowanie wszystkich kierunkowskazów.
wiata awaryjne:
 • ostrzegaj innych kierowców o niebezpieczestwie, np. o wypadku drogowym;
 • informuj o postoju spowodowanym uszkodzeniem pojazdu.

wiata przeciwmgowe tylne

wiata przeciwmgowe tylne (barwa czerwona) to 1 lub 2 lampy znajdujce si z tyu samochodu co najmniej 10 cm od wiata stop. Wyróniaj si znacznie silniejszym nateniem, ni wiata pozycyjne. Mog by uywane przy widocznoci poniej 50 m, a przy nieuzasadnionym zastosowaniu czsto olepiaj kierowców jadcych za pojazdem.

wiata postojowe

wiata postojowe przednie (barwa biaa) i tylne (barwa czerwona) stanowi nieobowizkowe wyposaenie samochodów osobowych. Przewanie montuje si je w pojazdach, których dugo przekracza 6 m, a szeroko — 2 m. Wcza si je przy pogorszonej widocznoci wycznie w czasie postoju.

wiata tablicy rejestracyjnej

wiato tablicy rejestracyjnej (barwa biaa) wcza si synchronicznie z owietleniem pozycyjnym. Ma owietla rejestracj w taki sposób, aby dao si odczyta jej numer. Co wane, wiato nie moe by widoczne bezporednio z tyu pojazdu.

wiata odblaskowe

W samochodach wyrónia si wiata odblaskowe tylne (barwa czerwona), boczne (barwa óta) i przednie (barwa biaa). Musz by dobrze widoczne przy owietleniu wiatami innych pojazdów znajdujcych si co najmniej 150 m od auta.

Podsumowanie

 • Owietlenie samochodu w bezporedni sposób wpywa na bezpieczestwo i komfort jazdy.
 • wiata zewntrzne dziel si na owietleniowe, sygnaowe, rozpoznawcze i odblaskowe. Zapewniaj odpowiedni widoczno z przodu i z tyu pojazdu oraz informuj innych uczestników ruchu o pooeniu samochodu w czasie jazdy i postoju.
 • wiata mijania zaliczaj si do kategorii wiate owietleniowych i powinny by wczone przez ca dob. Zasada ta nie dotyczy pojazdów wyposaonych w wiata do jazdy dziennej, które mona stosowa od witu do zmierzchu jako zamiennik wiate mijania.
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Filar I - to emerytura ze zreformowanego ZUS. ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.