X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku� forum pole� artyku� znajomemu A A A

Rynek ubezpiecze rolnych

2009-11-18 08:49 roda
Bielaczyk Jacek
Rozmowa z Jackiem Bielaczykiem, Dyrektorem Oddziau Wrocaw Grupy Concordia, na temat rynku ubezpiecze rolnych w Polsce, stanu obecnego i perspektywach rozwoju oraz ofercie Grupy Concordia dla rolnikw.

Ubezpieczenia dla rolnikw to szerokie zagadnienie. Prosz wyjani, jak ofert dla rolnikw ma Grupa Concordia?

Grupa Concordia specjalizuje si w ubezpieczeniach dla brany rolniczej. Postawilimy na wiedz i dowiadczenie w okrelonych obszarach. Czerpiemy je od naszego  udziaowca, ktry jest czoowym ubezpieczycielem upraw rolnych u naszych zachodnich ssiadw - Vereinigte Hagel Versicherung VvaG. Ju od dwunastu lat ubezpieczamy rolnikw i ich majtek w Polsce.

Rolnik moe si u nas ubezpieczy kompleksowo i skorzysta z  ubezpiecze obowizkowych, do ktrych nale ubezpieczenia budynkw w gospodarstwie od ognia i innych ywiow, ubezpieczenie odpowiedzialnoci cywilnej z tytuu posiadania gospodarstwa rolnego oraz ubezpieczenie OC komunikacyjne dotyczce pojazdw rolniczych.

Aby jednak w peni zabezpieczy si przed skutkami nieprzewidzianych zdarze, gospodarstwo rolne powinno korzysta z ubezpiecze dobrowolnych, ktre stanowi dopenienie ubezpiecze wymaganych przez ustaw. Ze wzgldu na swj obowizkowy charakter i nisk z koniecznoci skadk, ubezpieczenia obowizkowe maj do okrojony zakres i nie odnosz si do kadego rodzaju mienia.

Wrd ubezpiecze dobrowolnych na szczegln uwag zasuguj ubezpieczenia maszyn i sprztu rolniczego od ognia oraz innych zdarze losowych oraz od kradziey – tzw. Agro Casco, ktre jest odpowiednikiem Auto Casco z tym, e dotyczy pojazdw rolniczych. 
 
Wane miejsce w strukturze portfela ubezpiecze sprzedawanych przez Grup Concordi zajmuj ubezpieczenia upraw. Najwiksz popularnoci wrd rolnikw ciesz si ubezpieczenia upraw rolnych z dopat z budetu Pastwa.

W jaki sposb funkcjonuj dotowane ubezpieczenia dla rolnikw?

Od 2008 roku kady rolnik, ktry otrzymuje dopaty bezporednie, ma obowizek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw od jednego z 5 ryzyk obowizkowych. S to: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powd lub susza.

Najczciej kupowane s ubezpieczenia chronice uprawy od ryzyka ujemnych skutkw przezimowania, wiosennych przymrozkw i gradobicia. Tak ochron wykupuj przede wszystkim producenci zb i rzepaku.

Ubezpieczeniem naley obj nie mniej ni 50 procent powierzchni upraw rolnych. Ubezpieczenie z dopat budetu pastwa moe zawrze producent rolny, czyli rolnik (osoba fizyczna) lub przedsibiorstwo, ktre spenia wymogi okrelone dla maych i rednich przedsibiorstw. Wwczas obejmuje go dopata w wysokoci 50 procent skadki za ubezpieczenie w zakresie ustawowym. Dopata z budetu pastwa jest przekazywana bezporednio do towarzystwa ubezpiecze cznie za wszystkie zawarte w danym roku umowy ubezpieczenia. Rolnik paci poow skadki i otrzymuje polis.

Grupa Concordia posiada ofert ubezpiecze dla rolnikw. Czy planuj Pastwo wprowadzenie jeszcze innych, dodatkowych produktw skierowanych dla tej grupy Klientw?

Nasza oferta ubezpiecze dla brany rolnej ju jest bardzo szeroka. Rolnik moe wykupi u nas kompleksowe ubezpieczenia chronice jego gospodarstwo przed szkodami masowymi, majcymi charakter klsk ywioowych (np. huragany, powodzie, gradobicia oraz poary), jak rwnie jednostkowymi - takimi, jak np. kradzie i uszkodzenia maszyn rolniczych.

Cay czas monitorujemy rynek i reagujemy na pojawiajce si w sektorze rolnym potrzeby ubezpieczeniowe. Nowoci w naszej ofercie jest moliwo ubezpieczenia maszyn rolniczych od zniszcze i kradziey poza miejscem postoju czy garaowania. Obecnie cignik, kombajn czy inna maszyna rolnicza jest chroniona bez wzgldu na to, czy do szkody doszo na ogrodzonym terenie w obrbie gospodarstwa, czy te na polu podczas pracy maszyny.

Jeeli chodzi o nowe produkty dla rolnikw, to wymienibym tu przede wszystkim ubezpieczenia na ycie oraz NNW skierowane do rolnikw i ich rodzin. Oczywicie musz by to produkty o stosunkowo preferencyjnych skadkach ubezpieczeniowych, poniewa trzeba wzi pod uwag trudn sytuacj materialn wielu rolnikw. Taki program ubezpiecze skierowanych do brany rolniczej chcemy rozpropagowa na szerok skal.

Jak ocenia Pan rozwj segmentu ubezpiecze rolniczych w Polsce?

Segment dynamicznie si rozwijajcy z duym potencjaem. Za przykad moe posuy nam rynek ubezpiecze upraw.
Szacunkowa powierzchnia gruntw ornych w Polsce to ok. 11,5 mln ha. Liczba zarejestrowanych gospodarstw rolnych ksztatuje si na poziomie okoo 1,4 miliona, z ktrych 13 procent si ubezpiecza.

Naley jednak podkreli, e sytuacja zmienia si z roku na rok. Wedug danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2006 - pierwszym roku funkcjonowania ustawy o obowizkowych ubezpieczeniach upraw – zawartych byo tylko okoo 19,5 tysica umw ubezpieczenia. Dzi liczba polis siga 160 tysicy. Wida ogromny postp w budowaniu wiadomoci rolnikw, e warto si ubezpiecza.

W zwizku z dopatami Budetu Pastwa w przypadku klsk ywioowych oraz niskimi karami za brak obowizkowych ubezpiecze rolniczych, wydaje si, e wielu rolnikw nie posiada polisy. Czy zatem mona postawi tez, e w odrnieniu od agroprzedsibiorcw, niewielu spord rolnikw prowadzcych mniejsze gospodarstwa jest zainteresowanych kupnem polisy?

To prawda, e ubezpieczaj si przede wszystkim due gospodarstwa. W szczeglnoci s to podmioty, ktre w duej skali produkuj na rynek. Ale czy wynika to z braku zainteresowania polisami? Powiedziabym raczej, e przyczyn naley dopatrywa si w trudnej sytuacji materialnej mniejszych gospodarstw oraz braku poczucia bezporedniego zagroenia stratami materialnymi.

Z naszych obserwacji wynika, e czsto do zawarcia polisy dochodzi bezporednio po szkodzie w ssiednim gospodarstwie. Rolnik czsto ubolewa, gdy po przejciu gradu stwierdza, e jego ssiad by ubezpieczony a on nie. Przyglda si szybkiej likwidacji szkody, rozmawia z ubezpieczonym ssiadem, ktry otrzyma odszkodowanie na konto i dzwoni do naszego agenta, aby wykupi polis.

Problem polega na tym, e dzieje si to za pno. Zbyt wiele osb siga po ubezpieczenie dopiero wtedy, kiedy wystpi szkoda.

Straty mog by bardzo dotkliwe. Podczas jednej burzy rolnik moe straci efekt caorocznej pracy swojego gospodarstwa. Jego „warsztat pracy” znajduje si „pod chmurk”. Odszkodowania w ubezpieczeniach upraw sigaj nawet setek tysicy zotych. Takich kwot nie sposb pokry z wasnej kieszeni.

W Polsce ostatnio coraz czciej maj miejsce anomalie pogodowe. Szczeglnie zagroony jest rejon Polski poudniowej - Opolszczyzna i Dolny lsk. Dla przykadu, nasz dzia likwidacji szkd zanotowa w tym roku ponad 6 tysicy przypadkw szkd w uprawach rolnych zgoszonych gwnie w okresie maj-lipiec. Dla porwnania, w ubiegym roku szkd byo zaledwie 1 800. Najbardziej pustoszcy efekt przyniosy gradobicia, deszcze nawalne i huragany, ktre przeszy nad rejonem Dolnego lska i Opolszczyzny w lipcu biecego roku. Due straty w uprawach przyniosy rwnie przymrozki wiosenne na pocztku maja. 

Przewidywania meteorologw nie s optymistyczne. Gwatowne zjawiska pogodowe maj si nasili i wystpowa czciej. Ubezpieczenie upraw jest wic w takiej sytuacji koniecznoci.

Dotychczas do zakupu polis ubezpieczenia upraw nie zachcaa pomoc finansowa ze strony rzdu, ktra w przypadku klsk ywioowych dotyczya wszystkich poszkodowanych rolnikw bez wzgldu na to, czy mieli wykupione ubezpieczenie.

Od 2010 roku rozporzdzeniem Komisji Europejskiej zostaje wprowadzone znaczne ograniczenie. Rolnik ktry nie bdzie mia zawartego ubezpieczenia upraw, bdzie otrzymywa ograniczon pomoc socjaln.

Zgodnie z ustaw brak ubezpieczenia moe skutkowa naoeniem kary przez jednostki samorzdowe w wysokoci 2 euro za hektar.

Jak wynika z najnowszych informacji, wadze samorzdowe zaczy kontrolowa rolnikw. W jednej z gmin w woj. Kujawsko-Pomorskim na okoo 300 skontrolowanych, polisy nie miao okoo 50 gospodarstw. Kary wyniosy od 20 do 100 z. Warto pamita, e ubezpieczenie zb od gradobicia czsto wie si z zapat kwoty porwnywalnej do rwnowartoci 2 Euro. Po co paci kar. Lepiej mie ubezpieczenie.
« powr�t do dzia�u: Wywiady
« zapisz si� na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Zakad ubezpiecze - inaczej towarzystwo ubezpiecze, ubezpieczyciel, asekurator podmiot ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.