X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku� forum pole� artyku� znajomemu A A A

Szkolne NNW - obowizek czy zwyka przezorno?

2016-09-06 15:59 wtorek
szkolne nnw
Pocztek roku szkolnego to równie pocztek dylematów rodziców nad potrzeb zakupu ubezpieczenia NNW dla dziecka. Placówki owiatowe wystpuj czsto w roli porednika narzucajc ju wybrany produkt oraz sugerujc, e zakup proponowanej polisy NNW jest obowizkowy. Uczulamy: proponowana przez placówk oferta nie jest zobowizujca. Moemy wybra inne, lepiej dopasowane ubezpieczenie. 

Zasadno ubezpieczenia dziecka na wypadek NNW potwierdzaj statystyki. W poprzednim roku szkolnym w Polsce uczyo si 4,8 mln dzieci i modziey (dane MEN), z których szacunkowo ok. 3,6 mln posiadao szkoln polis NNW. Zatem chronionych w ten sposób byo prawie 8 na 10 uczniów. Jak wynika ze statystyk Systemu Informacji Owiatowej co roku wypadkom w placówkach owiatowych ulega ponad 70 tys. dzieci. W roku szkolnym 2014/2015 najczciej dochodzio do zama (ponad 18 tys. wypadków), zwichni i skrce (ponad 25 tys. wypadków), stucze i zmiade (ponad 11 tys. wypadków). To, czy w sytuacji wystpienia zdarzenia dziecko otrzyma odszkodowanie oraz w jakiej wysokoci, zaley od posiadanej polisy NNW. 

Szkolne NNW – obalamy mity

1. Szkolne ubezpieczenie NNW nie jest obowizkowe. Warto wiedzie, e dzieci mog by objte ochron finansow u dowolnego ubezpieczyciela, niekoniecznie u tego wybranego przez placówk owiatow. Jednak czsto, gównie ze wzgldów praktycznych, na ofert skadan przez szko decyduje si wielu rodziców. W ich interesie ley to, by przed podpisaniem umowy sprawdzi zakres oraz sum ubezpieczenia. 

- Przed nabyciem ubezpieczenia szkolnego naley dokadnie przestudiowa zakres ochrony oraz wszystkie wyczenia – mówi Marcin Tarczyski, analityk Polskiej Izby Ubezpiecze. – Warto te zapozna si z informacjami dotyczcymi oceny uszczerbku na zdrowiu, na podstawie których wyliczane jest odszkodowanie - dodaje.

2. Niska skadka to niska suma ubezpieczenia, a potem niskie odszkodowanie. Polisy proponowane przez placówki owiatowe kosztuj zazwyczaj od 20 do 50 z rocznie, jednak maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 10-12 tys. z. Taka kwota zostanie wypacona wycznie w przypadku 100% uszczerbku na zdrowiu lub mierci osoby ubezpieczonej. Odszkodowanie w przypadku najczstszych wypadków, takich jak skrcenia czy zamania bdzie niewielkie i moe nie pokry kosztów leczenia wynikajcych z urazu. 

Przykadowo: Allianz wypaci wiadczenie odpowiadajce okrelonemu procentowi sumy ubezpieczenia, np. za uraz skrtny stawu skokowego 3%, przy sumie ubezpieczenia 10 tys. z bdzie to 300 z czy 600 z przy sumie ubezpieczenia 20 tys. z. 
 
3. Ubezpieczenie szkolne obowizuje nie tylko na terenie placówki owiatowej. Obejmuje ochron wszystkie zdarzenia powstae w trakcie obowizywania umowy na terenie Polski, cho mona je rozszerzy o inne kraje. Okres wanoci polisy wynosi zazwyczaj 12 miesicy, niezalenie od tego gdzie doszo do zdarzenia – w szkole, domu, czy na wycieczce lub wakacyjnych koloniach. Wan rzecz, któr naley sprawdzi kupujc ubezpieczenie, szczególnie w przypadku dzieci aktywnych sportowo, jest zapis o obowizywaniu ochrony w czasie zaj pozaszkolnych.

- Jeeli nasze dziecko trenuje karate lub jest czonkiem druyny pikarskiej i startuje w zawodach, to najczciej szkolna polisa grupowa nie obejmie wypadków, które zaszy w czasie treningów albo na turnieju – radzi Magorzata Skibiska, ekspertka Avivy. 
 
4. Zamiast polisy grupowej mona zdecydowa si na ofert indywidualn. Polisy szkolne s zazwyczaj zawierane w formie ubezpieczenia grupowego. Jednak gwarantuj odszkodowanie jedynie za uszczerbek na zdrowiu, maj wski zakres wiadcze i niskie sumy ubezpieczenia. Jeeli zaley nam na wiadczeniach niestandardowych lub wyszej sumie ubezpieczenia (ale równie za wysz skadk), warto zastanowi si nad indywidualnym ubezpieczeniem dla dziecka. Zakres ochrony moe by w nim rozszerzony, a suma ubezpieczenia powikszona w zalenoci od potrzeb (np. form aktywnoci) dziecka i moliwoci finansowych rodziców. 
 
Jednym z przykadów takiej polisy jest kompleksowe ubezpieczenie dla dziecka MetLife - „Bezpieczne Dziecko”. Produkt zapewnia finansowe wsparcie w przypadku gronej choroby, niewielkich urazów powstaych wskutek nieszczliwego wypadku, pobytu w szpitalu i operacji, jak równie na wypadek powanych zdarze losowych, skutkujcych trwaym inwalidztwem. Ochrona wana jest na caym wiecie przez 24 godziny na dob. 
 
Zalet polis indywidualnych jest te moliwo rozszerzenia podstawowej umowy zawierajcej jedynie NNW o inne opcje dodatkowe, np. operacje w wyniku NNW, mier rodzica/opiekuna w wyniku nieszczliwego wypadku, wiadczenia opiekucze (np. zagwarantowanie korepetycji uczniowi, jeli jest chore lub po wypadku, a zwolnienie lekarskie trwa minimum 7 dni). Z kolei ubezpieczenie w Allianz gwarantuje pomoc rodzicom w sytuacji powanego zachorowania dziecka: w przypadku wystpienia biaaczki, zapalenia mózgu czy dystrofii miniowej moe zosta wypacone wiadczenie np. 5 tys. z przy sumie ubezpieczenia 10 tys. z.
 
5. W przypadku dwóch polis (lub wicej) otrzymamy skumulowane odszkodowanie

- Majc moliwo wyboru wariantu ubezpieczenia, ocemy, który z nich wypada dla nas korzystniej – radzi Magorzata Skibiska z Avivy. – Porównajmy grupow polis szkoln z ofert indywidualn. Nierzadko dopacajc np. 20 z, uda nam si uzyska ubezpieczenie o znacznie wyszej sumie. Naley te pamita, e w przypadku ubezpiecze NNW wiadczenia si kumuluj. Jeli wic wykupimy ubezpieczenie szkolne i polis indywidualn, a naszemu dziecku co si stanie, otrzymamy odszkodowanie z obu polis - dodaje. 
 
  
Infografika: opracowanie wasne
 

Ad meritum raz jeszcze

Ekspert z Allianz podsumowuje o czym pamita przy wyborze ubezpieczenia szkolnego.
 
 • Naley przede wszystkim obali mit, i jest to ubezpieczenie obowizkowe – takie s opinie rodziców i dyrektorów placówek owiatowych, szczególnie w mniejszych miastach i gminach.

 • Szkoa musi udostpni warunki grupowej umowy z ubezpieczycielem.

 • Jeli nasze dziecko ma kilka ubezpiecze NNW, odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu bdzie przysugiwao z kadej polisy.

 • Z ubezpieczenia szkolnego mog korzysta take osoby dorose - np. penoletni maturzyci czy studenci.

 • Powinnimy sprawdzi, czy ubezpieczyciel gwarantuje rozszerzenie ubezpieczenia o uprawianie sportów w ramach przynalenoci do pozaszkolnych klubów sportowych. Niektórzy ubezpieczyciele wyczaj bowiem odpowiedzialno za uszczerbek na zdrowiu, jeli dojdzie do niego np. podczas treningów judo czy taca poza szko.

 • Stopie uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na podstawie tabeli oceny procentowej zawartej w warunkach ubezpieczenia. Dlatego wane jest, aby dziecko byo ubezpieczone na jak najwysz sum.

Szkolne ubezpieczenie NNW nie jest obowizkowe, ale kady przezorny rodzic, majc na uwadze dobro wasnego dziecka, moe zabezpieczy si na ewentualne nieprzewidziane skutki nieszczliwych zdarze, do których na terenie placówek owiatowych dochodzi dosy czsto. Polisa nie uchroni od zama, skalecze czy innych urazów, ale wspomoe finansowo w trakcie rehabilitacji. Warto pamita, e zapewnienie bezpieczestwa dzieci jest podstawowym obowizkiem kadego rodzica.
 
Na podstawie informacji: Allianz, Aviva, Metlife, PIU, wasnych
 
Irena Jedinskaja
 
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Wpisz szukane sowo
Losowy termin:
Klauzule ubezpieczeniowe - zastrzeenia w polisie ubezpieczeniowej, ktre ... wicej»
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.