X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
  1. Wypeniasz formularz online
  2. Otrzymujesz gotowe oferty
  3. Wybierasz najlepsz ofert
  4. Spotykasz si z agentem
  5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj skomentuj artyku� forum pole� artyku� znajomemu A A A

Narciarstwo pozatrasowe - wolno i przygoda

2010-12-21 09:20 wtorek
Marcin Kacperek
Wywiad z Marcinem Kacperkiem, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich.


O..: Jako przewodnik górski i narciarski organizuje Pan m.in. narciarskie i snowboardowe zjazdy pozatrasowe. Co wyrónia ten rodzaj obcowania z górami sporód innych zimowych sportów?

Marcin Kacperek: To fantastyczna moliwo bycia w górach w sposób peny i zaangaowany. Jazda na nartach lub desce poza tras jest wspaniaym przeyciem. Daje poczucie wolnoci i przygody. Te wszystkie fajne rzeczy maj jednak zwizek z tym, e dziaamy w terenie, którego – w odrónieniu od przygotowanych tras – nikt nie kontroluje. Std, eby porywa si na takie przygody w sposób rozsdny, trzeba albo duo wiedzie i umie, albo korzysta z towarzystwa przewodników.

O..: Czy narciarstwo pozatrasowe cieszy si w Polsce duym zainteresowaniem?

M.K.: Sporym – i to zainteresowanie wci wzrasta. Bardzo wielu Polaków jedzi na nartach i jest wielu takich, którym nie wystarcza robienie kóek na wycigach, niezalenie od tego, jak atrakcyjny jest rejon. Chc czego wicej – przygody, zmiany, poczucia, e robi co innego, przejedaj stoki, które wygldaj na bardzo strome i niedostpne.

O..: Kto moe uprawia ten sport? Czy s jakie obostrzenia dotyczce np. wieku czy umiejtnoci narciarza?

M.K.: Co do wieku, na pewno adne – rozpito wieku osób, z którymi jedziem poza trasami, wynosi od 6 do ponad 70 lat. :) Jeli chodzi o umiejtnoci, to w przypadku narciarzy musz oni by w miar skuteczni na ubitych stokach, tzn. raczej si nie wywraca i jedzi bez problemów po trudnych trasach. To poziom wystarczajcy, eby zacz si uczy jedzi w gbokim niegu, co jest znacznie trudniejsze. Bez wywrotek si nie obejdzie, ale w mikkim niegu na szczcie z reguy kocz si one na miechu. Z kolei deskarze s w o tyle szczliwszym pooeniu, e na desce po twardym i mikkim niegu jedzi si bardzo podobnie, a moe nawet w mikkim atwiej.

O..: Czy okrelenie „narciarstwo pozatrasowe” oznacza, e wolno nam jedzi wszdzie, gdzie chcemy? Czy te s jakie regulacje, ograniczajce samowol narciarzy? Jak ta kwestia jest rozwizana w Polsce, np. w obrbie Tatrzaskiego Parku Narodowego, a jak za granic?

M.K.: Jedzimy poza trasami, std nazwa. :) Jeli chodzi o regulacje, to s one oczywicie zalene od konkretnego miejsca.

W Tatrach przepisy s do restrykcyjne, tzn. na nartach mona jedzi tylko na trasach narciarskich i wzdu letnich szlaków turystycznych.

Generalnie w Alpach zasady s takie, e powyej górnej granicy lasu panuje cakowita swoboda, natomiast tam, gdzie trasy przechodz przez las, zdarzaj si rejony niedopuszczone do zjazdu – z reguy s do wyranie oznaczone tamami czy siatkami i trudno zapdzi si przez pomyk w miejsca zakazane.

O..: Które rejony polskich gór poleca Pan dla amatorów szalestwa poza szlakami?

M.K.: Jak wspomniaem, w Tatrach przepisy bardzo ograniczaj moliwoci, natomiast inne polskie rejony s pooone w mniejszych górach. Raz czy dwa w sezonie kada w miar stroma górka z wycigiem bdzie wietna, bo przyjdzie wielki opad i zaraz obok trasy bdzie mona zrobi par fajnych zakrtów, ale tak naprawd eby si najedzi, trzeba opuci nasz pikny kraj.

O..: A gdzie poza granice Polski warto si wybra, by uprawia ten sport?

M.K.: Najbliej, zwaszcza dla osób mieszkajcych na poudniu Polski, jest na Sowacj, gdzie mamy wicej moliwoci ni u nas, ale Alpy zaczynaj si dopiero w Austrii i tam mona znale lokalizacje synne na cay wiat jako wspaniae miejsca do jazdy poza trasami. To, co jest potrzebne, to odpowiedni, dajcy duo moliwoci teren i mikroklimat z du iloci czstych opadów. wietne miejsca s we wszystkich krajach alpejskich, a take w Skandynawii i poza Europ.

O..: Narciarstwo pozatrasowe naley z pewnoci do sportów bardziej ryzykownych, ni klasyczna jazda na stokach po wyznaczonych trasach. Zajmijmy si wic problemem bezpieczestwa narciarza. Co stanowi najwiksze zagroenie? Lawiny, warunki pogodowe, nieobliczalno natury, czy moe brawura i lekkomylno ludzi?

M.K.: Wszystko, o czym Pani wspomina, moe mie udzia w jakiej tragedii – jak zwykle przy wypadkach bywa, czsto bdzie do nich prowadzi splot kilku czynników.

Podstawow rzecz, któr trzeba sobie uwiadomi, jest rónica dzielca narciarstwo trasowe od pozatrasowego. To pierwsze odbywa si w kontrolowanym rodowisku – kto przygotowuje stoki, wyzwala lawiny przed otwarciem orodka i zamyka trasy, jeli robi si zbyt niebezpieczne. Jak tylko wyjedamy za sznurek ograniczajcy tras, znajdujemy si w terenie, którego nikt nie kontroluje. Szczeliny lodowca s niezajedone ratrakami i tylko przykryte niegiem, zagroenie lawinowe zmienia si czasem w cigu pojedynczych godzin. Mimo tego, e wyglda tak podobnie, jest to dziaanie blisze wspinaczce ni jedzie po trasach. Trzeba bardzo duo wiedzie i wiadomie podejmowa decyzje zwizane z ocen i zarzdzaniem ryzykiem. Oczywicie to, co tu mówi, odnosi si do realiów gór typu Tatry, Niskie Tatry i wikszych.

O..: Do jakich zasad bezpieczestwa naley si bezwzgldnie stosowa poza tras?

M.K.: Nie mona jedzi samemu, nie mona jedzi bez sprztu lawinowego, nie mona jedzi bez analizy warunków i komunikatu lawinowego, która potwierdzi, e to, co chcemy zrobi, jest dobrym pomysem na ten wanie dzie.

Absolutnie nie mona jedzi za ladami w przekonaniu, e skoro kto tam pojecha to jest to bezpieczne. O ile nie by to nasz brat bliniak, to mona zaoy, e wiedzia mniej lub wicej ni my. Jeli wiedzia mniej, to kiedy sami nie wiemy wystarczajco duo i chcemy korzysta ze ladów, jak mona zaufa komu, kto wie mniej? Jeli wiedzia wicej, to pewnie równie wicej umia i moemy po dugim zjedzie np. ladami zespou z przewodnikiem dojecha do miejsca, gdzie przewodnik wyj lin i opuci wszystkich po kolei przez skaln cian.

O..: A jeli chodzi o ekwipunek – czego nie moe zabrakn w wyposaeniu narciarza, który planuje jedzi poza wyznaczonymi trasami? Jakiego typu zabezpieczenia mog nam uratowa ycie, gdy zejdzie lawina?

M.K.: Absolutnie koniecznym wyposaeniem jest transmiter, sonda i opatka, konieczne jest równie towarzystwo z takim samym sprztem i umiejtnoci posugiwania si nim. Plecaki ABS i inne systemy, które pomagaj w razie zejcia lawiny utrzymywa si na jej powierzchni, statystycznie podnosz szanse przeycia. Oczywicie niezbdny jest kask - na szczcie powoli staje si on norm równie na trasach.

O..: Czy niedowiadczony narciarz jest w stanie waciwie oceni warunki niene i stopie niebezpieczestwa na stoku? W jaki sposób naley to zrobi? Jak rozpoznawa zagroenie lawinowe?

M.K.: Niestety kwestie oceny zagroenia lawinowego i podejmowanie decyzji w terenie wymagaj bardzo duego dowiadczenia, które mona naby w zasadzie tylko spdzajc w górach czas z kim, kto je ma. Na pewno warto zrobi jakie szkolenie lawinowe, eby zacz od zdobycia podstawowych wiadomoci. Warto zwróci uwag, e prowadzenie kursów lawinowych nie jest w Polsce w aden sposób regulowane i kady moe wpa na pomys, e przeczyta ksik o lawinach, a potem bdzie uczy ludzi. Paradoks polega na tym, e w odrónieniu od wielu innych rzeczy, tego, co naley przekazywa na szkoleniach lawinowych, nie da si nauczy, prowadzc te szkolenia, wic kto, kto nie spdza, jak przewodnicy, duo czasu w terenie, dostosowujc si do zmiennych warunków, tylko robi szkolenia zawsze na tym samym stoku, przy tym samym schronisku, z definicji bdzie mia mniej do przekazania.

O..: Jakie dziaania naley podj w sytuacji bezporedniego zagroenia, gdy lawina schodzi z gór?

M.K.: Pani pytanie jest wietnym przykadem potocznego sposobu mylenia. Jeli nie wie si sporo na ten temat, to naley zakada, e zim w górach bezporednie zagroenie jest zawsze. Kiedy lawina ju leci, niewiele mona zrobi. Sztuka polega na tym, eby jej nie spowodowa – wybierajc odpowiedni dzie, odpowiedni tras zjazdu itd. W leccej lawinie naley stara si utrzymywa na powierzchni, a kiedy si zatrzymuje, naley osoni domi usta i nos. Warto to wiedzie, ale jak powiedziaem, kluczowe jest, aby nie znale si w lawinie. Statystyki – przynajmniej tatrzaskie, jasno pokazuj, e osoba, która znajdzie si w lawinie, ma stosunkowo niewielkie szanse na przeycie.Marcin Kacperek - prezes Polskiego Stowarzyszenia Przewodników Wysokogórskich, zrzeszajcego polskich przewodników posiadajcych midzynarodowe kwalifikacje przewodnickie UIAGM. Wspina si w Tatrach, Dolomitach, wielu rejonach Alp, kilkunastu rejonach górskich i skakowych Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz w Chinach. Jego najlepsze osignicia wi si z szybkimi samotnymi przejciami wielkich cian, zarówno latem, jak i zim. Informacje o jego propozycjach górskich i narciarskich mona zale na stronie www.freerajdy.pl

Wywiad przeprowadzia Olga arnowiecka.

« powr�t do dzia�u: Wywiady
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.