X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

mier waciciela samochodu - niezbdne formalnoci

2024-05-27 13:45 poniedziaek
mier waciciela samochodu - niezbdne formalno
Lista formalnoci do zaatwienia po mierci bliskiej osoby lub czonka rodziny bywa bardzo duga. Krewni obcieni s nie tylko aob, ale równie koniecznoci dopilnowania wielu urzdowych spraw. Jedn z nich jest kwestia uytkowania pojazdu, którego wacicielem bya zmara osoba. Wyjaniamy, jak postpowa po mierci waciciela samochodu i jakich formalnoci musz dopeni jego bliscy.
 


Kto zarzdza samochodem po mierci waciciela? 

Jedno z pyta, które pojawiaj si po odejciu bliskiej lub znajomej osoby, dotyczy prawa wasnoci samochodu. Wtpliwoci pojawiaj si szczególnie wtedy, gdy zmary nie wyrazi formalnie adnej woli przekazania pojazdu innym. Jeli jeste dzieckiem, rodzestwem, mem, on czy rodzicem osoby zmarej, musisz pamita o tym, e konieczne jest wyrejestrowanie samochodu po mierci jego waciciela. Tym obowizkiem obarczeni s spadkobiercy. Mog to by osoby dziedziczce z uwagi na testament zmarego lub z urzdu. W zalenoci od sytuacji auto bdzie przekazane do dalszego uytkowania na podstawie:
 
 • testamentu pozostawionego przez osob zmar — w tym przypadku caa sprawa jest dosy jasna. Jeli waciciel pojazdu zostawi ostatni wol, w której okreli, komu pozostawia pojazd po swoim odejciu, wasno przechodzi na wskazan w niej osob. Dotyczy to równie sytuacji, gdy istnieje wspówasno. Spadkobierca staje si równoznacznym wacicielem auta, a w razie sprzeday naley mu si poowa jego wartoci. Bez jego zgody inna osoba nie moe zby pojazdu;
 • przeprowadzonego postpowania spadkowego — po jego zakoczeniu spadkobiercy otrzymuj akt notarialny lub wyrok sdu, które potwierdzaj prawo do uytkowania, sprzeday czy innej formy pozbycia si pojazdu. Warto pamita o tym, e dopiero sdowe lub notarialne potwierdzenie nabycia prawa wasnoci do samochodu zmarego upowania bliskich do wizyty w wydziale komunikacji i przerejestrowania samochodu.

Przerejestrowanie pojazdu na inn osob po mierci waciciela

Notarialne lub sdowe powiadczenie o nabyciu spadku upowania do przerejestrowania pojazdu. W takim przypadku wszystkie formalnoci wygldaj podobnie jak w momencie zakupu nowego samochodu. Warto wczeniej przygotowa niezbdne dokumenty, które pozwol urzdnikom na sprawne zakoczenie procedury. Nale do nich:
 • wniosek o rejestracj pojazdu,
 • dowód rejestracyjny samochodu,
 • dokument potwierdzajcy tosamo nowego waciciela,
 • potwierdzenie wasnoci pojazdu — w takim przypadku bdzie nim powiadczenie notarialne o dziedziczeniu lub nabyciu spadku,
 • karta pojazdu — dokument ten nie jest obligatoryjny, poniewa od 2022 roku karty pojazdu nie s ju wydawane. 
 
Wszystkie formalnoci zwizane z rejestracj zaatwisz w obecnoci urzdnika, który w razie potrzeby poprosi o dodatkowe dokumenty. 
 

mier waciciela pojazdu a OC

Jedn z formalnoci masz ju za sob. Pojazd, który pozostawia po sobie zmara osoba, jest zarejestrowany na Ciebie lub blisk Ci osob. Pozostaje jednak kwestia ubezpieczenia komunikacyjnego, które byo wykupione na dany pojazd. Warto pamita o tym, e skadki pacone s zazwyczaj w jednej lub dwóch ratach, ale ich wysoko zalena jest m.in. od wczeniejszego dowiadczenia waciciela pojazdu, parametrów pojazdu oraz stau zwizanego z kierowaniem aut. 
 
Polskie prawo jasno okrela zasady zwizane z ubezpieczeniem samochodu. Bez wzgldu na to, czy pojazd ma ju nowego waciciela, czy jest uytkowane codziennie, czy stoi w garau, kolejna skadka ubezpieczeniowa musi zosta opacona przed upywem wskazanego terminu. W przypadku mierci waciciela konieczne jest przekazanie informacji o jego odejciu do towarzystwa ubezpieczeniowego. W tym momencie skadki nie s jednak anulowane. Obowizek ich opacania spada na spadkobierców, o których mowa w akcie notarialnym czy w dokumencie sdowym. 
 
Formalnoci nie kocz si na samym opaceniu nalenoci. Ubezpieczenie zmarego waciciela pojazdu trzeba przepisa na nowego waciciela. Ten z kolei moe zastanowi si nad wyborem innego towarzystwa, ale nie moe zapomnie o uiszczeniu opaty. Jeli wanie przepisujesz ubezpieczenie na siebie, musisz liczy si z tym, e firma ubezpieczeniowa dokona nowej kalkulacji. Wysoko skadki bdzie zalee od Twoich zniek i historii wypadków.
 

Co z pojazdem, który nie nadaje si do uytku po mierci waciciela?

Moe si okaza, e samo odziedziczenie samochodu nie daje moliwoci jego uytkowania. Jeli pojazd otrzymany po zmarej osobie jest w bardzo zym stanie technicznym i waciwie nie jest moliwe jego dalsze wykorzystywanie, konieczne bdzie jego wyrejestrowanie. Jak wyglda ten proces? Czynnoci tej moe dokona jedynie osoba bdca wacicielem auta. W takim wypadku w pierwszej kolejnoci musi odby si sprawa sdowa lub zosta przeprowadzona spadkowa procedura notarialna. 

Jeli ju jeste nowym wacicielem pojazdu, w celu wyrejestrowania auta musisz uda si do punktu przyjmujcego pojazdy do utylizacji. W tym miejscu otrzymasz odpowiednie zawiadczenie. Z nim nastpnie skierujesz si do wydziau komunikacji, w którym samochód przejdzie procedur wyrejestrowania. Pamitaj o tym, aby odpowiednio si do tego przygotowa:
 
 • wypenij wniosek o wyrejestrowanie pojazdu,
 • we ze sob dokument tosamoci waciciela samochodu,
 • zabierz zdemontowane tablice rejestracyjne pojazdu,
 • pamitaj o dokumencie potwierdzajcym wasno pojazdu,
 • we zawiadczenie uzyskane w punkcie utylizacyjnym o oddaniu pojazdu do zomowania lub demontau.

Nie chcesz uytkowa pojazdu otrzymanego w spadku? Sprawd, co z tym zrobi

Z rónych przyczyn uytkowanie samochodu po osobie zmarej moe budzi niepokój lub po prostu niech. Odejcie bliskich wie si z trudnym dowiadczeniem. Niektórzy chc jak najszybciej pozby si pozostaoci po zmarych, aby moliwie szybko pozby si bólu zwizanego ze strat. Jeszcze inni nie chc korzysta ze spadku, np. z uwagi na wczeniejsze ze relacje z osob, która odesza. Jeli stajesz si wacicielem pojazdu po osobie zmarej, wcale nie musisz z niego korzysta. Od momentu nabycia praw do auta i przerejestrowania go na siebie stajesz si penoprawnym zarzdc samochodu. To oznacza, e masz prawo do jego utylizacji, ale równie sprzeday. Nie musisz z niego korzysta, ale jeli w dalszym cigu pozostanie on w Twoim posiadaniu, masz obowizek regularnego opacania OC.  Pamitaj o tym, aby nie naraa si na kary.
 

Podsumowanie

 1. Po mierci waciciela pojazdu nowymi nabywcami zostaj spadkobiercy okreleni w testamencie lub na podstawie postpowania spadkowego.
 2. mier bliskiej osoby, która bya wacicielem pojazdu, wie si z wyrejestrowaniem jej samochodu lub jego przerejestrowaniem i powiadomieniem o tym towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym wykupione zostao OC.
 3. Skadka OC musi by opacona niezalenie od tego, czy nowi waciciele uytkuj auto, czy nie. Nawet pojazd, który znajduje si cay czas w garau, musi mie opacon skadk ubezpieczeniow. 

Najczciej zadawane pytania

Kto staje si nowym nabywc samochodu po mierci obecnego waciciela?
Po mierci waciciela pojazdu nowym nabywc zostaj spadkobiercy wyznaczeni w testamencie lub okreleni na podstawie podstawowych zasad dziedziczenia. 
 
Czy OC auta zmarej osoby przechodzi automatycznie na nowego waciciela?
Nie, o takich zmianach naley samodzielnie poinformowa firm ubezpieczeniow. Kady kolejny waciciel samochodu powinien dopeni formalnoci nie tylko w wydziale komunikacji, ale równie w ubezpieczalni. 
 
Czy po mierci waciciela pojazdu mona zrezygnowa z OC?
Po mierci waciciela pojazdu OC przechodzi na spadkobierc. Ma on moliwo wypowiedzenia umowy lub jej kontynuowania. Ubezpieczenie musi by jednak opacane tak dugo, jak naley do danego waciciela — nawet wtedy, gdy pojazd nie jest uytkowany. 
« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.