X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
 1. Wypeniasz formularz online
 2. Otrzymujesz gotowe oferty
 3. Wybierasz najlepsz ofert
 4. Spotykasz si z agentem
 5. Podpisujesz dokumenty
PORWNAJ!
 
Sonda
Czy kupisz NNW dla dziecka?
Tak, kupi NNW oferowane przez szko
Tak, kupi mu indywidualn polis NNW
Tak, kupi NNW w ramach ubezpieczenia mieszkania
Nie
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Za co mona obla egzamin na prawo jazdy? Najczstsze bdy

2024-03-25 14:40 poniedziaek
Za co mona obla egzamin na prawo jazdy Najczsts

Egzamin na prawo jazdy to nie tylko test umiejtnoci kandydata na kierowc, ale te wyzwanie dla jego nerwów. W czasie rozwizywania zada testowych oraz jazdy na placu manewrowym czy w ruchu drogowym trzeba zachowa zimn krew. Nawet chwila nieuwagi i drobne potknicie moe skoczy si przerwaniem egzaminu. Jakie bdy najczciej popeniaj kandydaci na kierowców? Za co mona obla egzamin na prawo jazdy? Wyjaniamy!

Jak wyglda egzamin na prawo jazdy?

Podczas egzaminu na prawo jazdy sprawdza si wiedz na temat przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania pierwszej pomocy, a take praktyczne umiejtnoci. Dlatego skada si on z dwóch czci.

 • Egzamin teoretyczny to 32 pytania testowe. Egzaminowany ma 25 minut, aby na nie odpowiedzie. Za prawidowo rozwizany test mona otrzyma maksymalnie 74 punkty.
 • Egzamin praktyczny odbywa si zarówno na placu manewrowym, jak i w ruchu drogowym. Zaczyna si on od pyta egzaminatora. Mog one dotyczy np. wiate pojazdu czy sprawdzania poziomu pynów eksploatacyjnych. Nastpnie weryfikowana jest umiejtno jazdy po uku i ruszania na wzniesieniu („pod górk”). Dopiero potem egzaminator sprawdza, czy kandydat na kierowc potrafi porusza si pojazdem w ruchu drogowym.

Za co mona obla egzamin na prawo jazdy – cz teoretyczna

Aby zda cz teoretyczn egzaminu na prawo jazdy, naley zdoby nie mniej ni 68 punktów. Pytania testowe s rónie punktowane i mona otrzyma:

 • 3 punkty – za prawidow odpowied na pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczestwa ruchu drogowego,
 • 2 punkty – za prawidow odpowied na pytanie o rednim znaczeniu dla bezpieczestwa ruchu drogowego,
 • 1 punkt – za prawidow odpowied na pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczestwa lub porzdku ruchu.

Wynika z tego, e dwie powane pomyki oznaczaj oblanie czci teoretycznej. Jednoczenie mona zda ten egzamin, popeniajc sze niewielkich bdów.

Bdy na egzaminie praktycznym

Podczas egzaminu praktycznego wana jest umiejtno radzenia sobie ze stresem. Trzeba wówczas zaprezentowa swoje umiejtnoci, wykaza si uwanoci, skupieniem, a nierzadko te refleksem i czujnoci.

Czy mona obla egzamin na prawo jazdy przed wyjechaniem na ulic?

Egzamin praktyczny rozpoczyna si jeszcze przed tym, gdy egzaminowany przekrci kluczyk w stacyjce auta. Egzaminator ma obowizek sprawdzi wiedz kandydata na kierowc na temat obsugi pojazdu. W tym celu zadaje mu jedno pytanie. Moe zapyta go, w jaki sposób sprawdzi, czy hamulec dziaa poprawnie i jak oceni, czy poziom cinienia w oponach jest w normie.

Czy udzielajc bdnej odpowiedzi na takie pytanie, oblejesz egzamin? Nie, ale moe to si do tego przyczyni. Bdna odpowied negatywnie wpywa na kocow punktacj egzaminu. Kolejne pytanie egzaminator zada przyszemu kierowcy w czasie jazdy. Moe on np. poprosi np. o wytumaczenie, jak pozby si pary z szyby przedniej przed wyruszeniem w podró.

Bdy na placu manewrowym

Na placu manewrowym na egzaminowanego czekaj dwa zadania:

 • jazda tyem i przodem po uku – za bd uznaje si wtedy zarówno najechanie, jak i przejechanie linii wyznaczajcej tor poruszania si pojazdu. Tylko w tym pierwszym przypadku egzaminowany dostaje drug szans. Egzamin zostanie przerwany równie wtedy, jeli niedoszy kierowca potrci pachoek, tyczk lub najdzie na jej podstaw;
 • ruszanie na wzniesieniu – egzaminowany obleje test, jeeli silnik samochodu zganie i jeli pojazd stoczy si 20 cm (i wicej) z górki.

Jazda po miecie – czy na egzaminie praktycznym mona popeni bdy?

Tak. Zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. egzaminowany ma prawo popeni jeden bd podczas kadego zadania (np. zawracania). Dopiero jego powtórzenie koczy si przerwaniem egzaminu. Taki jeden bd moe dotyczy m.in.:

 • wykonania manewrów wyprzedzania czy wymijania (kierowca moe zapomnie np. uy kierunkowskazu);
 • parkowania (prostopadle czy równolegle) – egzaminator moe stwierdzi, e parkowanie wymaga korekty – samochód nie jest ustawiony prawidowo;
 • manewru zawracania na drodze jednojezdniowej – dwukierunkowej – z wykorzystaniem biegu wstecznego;
 • przekroczenia prdkoci – jednak nie wicej ni o 20 km/h.

Popenienie jakich bdów na egzaminie praktycznym od razu koczy si jego oblaniem?

Niektóre bdy – w ruchu drogowym i na placu manewrowym s z perspektywy przepisów niewybaczalne i powoduj, e egzaminator musi skoczy egzamin. W wikszoci przypadków ich popenienie nie jest kwesti niewiedzy czy braku umiejtnoci, a ogromnego stresu, który towarzyszy przyszym kierowcom. Napicie podczas egzaminu sprawia, e zapominaj oni o elementarnych przepisach i zasadach jazdy za kókiem.

Na placu manewrowym automatycznie oblewa si np. za:

 • niezapicie pasów – to zasada, o której niedoszemu kierowcy nie trzeba bya przypomina podczas lekcji jazdy;
 • nieprzygotowanie si do prowadzenia pojazdu – zapominalstwo moe dotyczy pominicia sprawdzenia ustawienia fotela i lusterek.

Natomiast podczas jazdy na miecie egzaminator moe zakoczy egzamin, jeeli kandydat na kierowc:

 • naruszy zakaz zawracania lub wyprzedzania – np. na przejciach dla pieszych, na przejazdach kolejowych, na skrzyowaniach i zakrtach oznaczonych znakami specjalnymi;
 • przejedzie na czerwonym wietle i zignoruje znak STOP;
 • nie ustpi pierwszestwa pieszym (na przejciu dla pieszych);
 • nie ustpi pierwszestwa przejazdu – np. podczas wczania si do ruchu i pojazdom szynowym;
 • nie zastosuje si do znaków zakazu – np. dotyczcych jazdy w prawo lub w lewo;
 • spowoduje kolizj drogow.

To bdy, które stwarzaj niebezpieczne sytuacje dla caego ruchu drogowego – dla popeniajcych je kierowców, innych osób prowadzcych pojazdy oraz pieszych.

Najczstsze bdy na egzaminie na prawo jazdy – TOP 5 wpadek niedoszych kierowców

Przyszli kierowcy, mimo wielu godzin spdzonych z instruktorem jazdy, maj szczególn tendencj do popeniania kilku bdów. Kocz si one niekiedy oblaniem egzaminów. Egzaminowani czsto:

 • zbyt póno zmieniaj pas ruchu – robi to tu przed skrzyowaniem, co koczy si najechaniem linii cigej;
 • nie zwracaj uwagi na skrzyowaniach równorzdnych na samochód jadcy na ssiednim pasie – wyprzedzaj taki pojazd, co automatycznie powoduje zakoczenie egzaminu z wynikiem negatywnym;
 • utrudniaj ruch na drodze, gdy z obawy o przekroczenie prdkoci, jad zbyt wolno – jest to równie uwaane za bd egzaminacyjny;
 • zapominaj wczy wiate;
 • licz, e zd przejecha skrzyowanie na zielonym wietle, a w efekcie na sygnalizatorze pojawia si ju czerwony kolor.

 

Bdy podczas egzaminu na prawo jazdy to najczciej efekt presji i stresujcej atmosfery. Sposobem na to, aby zda go bez problemu, jest m.in. wyciszenie si i skupienie si wycznie na wykonywaniu polece egzaminatora. Do egzaminu warto podej te wtedy, kiedy jazda za kókiem nie powoduje ju strachu – przyszy kierowca powinien pewnie czu si na drodze.

Podsumowanie

 • Egzamin teoretyczny uznaje si za zdany, jeeli suma punktów zdobytych przez egzaminowanego wynosi minimum 68.
 • Egzaminator moe obla przyszego kierowc jeszcze przed ruszeniem na ulice (np. za niezapicie pasów).
 • S bdy, które w czasie egzaminu mona popeni jeden raz. Jednak ponowne naruszenie tej samej zasady oznacza automatycznie wynik negatywny z czci praktycznej.
 • Niektóre bdy – zwizane z duym zagroeniem dla bezpieczestwa ruchu – od razu skutkuj przerwaniem egzaminu.

Najczciej zadawane pytania

Czy po niezdanym egzaminie praktycznym trzeba ponownie zdawa jego cz teoretyczn?

Nie. Ten, kto ju j zda, musi powtórzy jedynie egzamin na placu manewrowym i w ruchu drogowym na miecie.

Na co szczególnie uwaa podczas egzaminu na miecie?

Na pieszych, rowerzystów, sygnalizacj wietln, znaki i zasady ustpowania pierwszestwa.

Ile czasu trwa egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Zaley to od warunków na drodze i jego przebiegu. Zwykle trwa nie duej ni godzin i nie krócej ni 40 minut.

« powr�t do dzia�u: Wiadomoci
« zapisz si� na Newsletter
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.