X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj forum pole� artyku� znajomemu A A A

Szkoda turystyczna

Szkoda turystyczna
W razie koniecznoci skorzystania z pomocy medycznej lub innych usug gwarantowanych w ramach ubezpieczenia turystycznego, w szczeglnoci w sytuacji gdy podczas pobytu Ubezpieczonego za granic zachodzi potrzeba organizacji i pokrycia kosztw:
 • pomocy medycznej,
 • transportu medycznego,
 • usug assistance
przed podjciem jakichkolwiek dziaa Ubezpieczony, lub inna osoba w jego imieniu, powinien niezwocznie zgosi szkod, powiadomi ubezpieczyciela o fakcie zaistnienia zdarzenia.

Natomiast jeeli Ubezpieczony, lub inna osoba w jego imieniu, zgasza szkod ju po powrocie do kraju, poniewa:
 • we wasnym zakresie pokry koszty leczenia za granic dotyczce pojedynczej wizyty ambulatoryjnej lub leczenia stomatologicznego niewymagajcego wczeniejszego zgoszenia ubezpieczycielowi,
 • roszczenie dotyczy wiadczenia z tytuu trwaego uszczerbku na zdrowiu,
 • roszczenie dotyczy wiadczenia z tytuu odszkodowania za utracony lub zniszczony baga,
 • roszczenie dotyczy wiadczenia z tytuu odszkodowania z tytuu odwoania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej;
naley szkod zgosi w sposb standardowy, czyli wypeni druk zgoszenia szkody i przedstawi w towarzystwie ubezpieczeniowym potrzebne dokumenty:
 • dokumentacj medyczn z zagranicy lub inn potwierdzajc zaistnienie zdarzenia,
 • oryginay rachunkw potwierdzajcych poniesione koszty wraz z oryginaami dowodw ich zapaty;
 • ewentualnie kserokopie recept.

Czsto towarzystwa ubezpieczeniowe zastrzegaj, e moe zaistnie konieczno przedoenia innych dokumentw, dlatego zbierajmy, wszystko co dotyczy naszej szkody, leczenia, itp. Zakad ubezpiecze o powyszym obowizku powinien klienta powiadomi listownie.

Proces likwidacji szkody:
 • zgoszenie szkody (osobiste, telefoniczne, pisemne);
 • wypenienie druku zgoszenia szkody (forma pisemna);
 • dostarczenie oryginaw dokumentw (dokumentacja medyczna, rachunki ze szpitala, przychodni, apteki oraz ich dowody zapaty,  itp.);
 • poinformowanie odpowiednich instytucji (policja, przewonik, obsuga hotelu) o szkodzie;
 • ustalenie wysokoci szkody (weryfikacja, wyliczenia);
 • wypata odszkodowania lub odmowa.

Obowizki ubezpieczyciela:
 • podjcie czynnoci likwidacyjnych w cigu 7 dni od zawiadomienia o szkodzie (o ile ubezpieczony nie poinformowa ubezpieczyciela o zdarzeniu w dniu wystpienia tego zdarzenia);
 • wypata odszkodowania w cigu 30 dni od zgoszenia szkody;
 • w przypadku niewypacenia odszkodowania w terminie 30 dni, wypata w cigu 14 dni od wyjanienia okolicznoci majcych wpyw na odpowiedzialno lub wysoko szkody (bezsporna cz odszkodowania powinna zosta wypacona w cigu 30 dni);
 • jeli odszkodowanie nie przysuguje lub przysuguje w innej wysokoci ni roszczenie, decyzja wydana przez ubezpieczyciela musi zawiera podstaw prawn, uzasadnienie oraz pouczenie o moliwoci dochodzenia roszcze na drodze sdowej;
 • udostpnienie dokumentacji ubezpieczonemu i ubezpieczajcemu.

Opracowaa: Magdalena Lis
« powr�t do dzia�u: Likwidacja szkd
« zapisz si� na Newsletter
Najczciej kradzione
 • VOLKSWAGEN PASSAT
 • VOLKSWAGEN GOLF
 • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.