X
Uywamy plikw cookies, by uatwi korzystanie z naszego serwisu. Jeli nie chcesz, aby pliki cookies byy zapisywane na Twoim dysku,
zmie ustawienia swojej przegldarki. Wicej na temat naszej polityki prywatnoci znajdziesz tutaj.
Pole znajomemu| Forum
drukuj skomentuj artyku� forum pole� artyku� znajomemu A A A

Praktyczne problemy zwizane z kwalifikacj szkody jako szkody cakowitej i podejmowane w tym zakresie dziaania Rzecznika Ubezpieczonych

bartlomiejchmielowiec
1. Problem tzw. „szkody cakowitej” w sytuacji wypaty odszkodowania w ramach obowizkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych powsta w zwizku ze stosowaniem  art. 363 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny* (dalej: k.c.), który wskazuje, i „naprawienie szkody powinno nastpi, wedug wyboru poszkodowanego, bd przez przywrócenie stanu poprzedniego, bd przez zapat odpowiedniej sumy pieninej. Jednake gdyby przywrócenie stanu poprzedniego byo niemoliwe albo gdyby pocigao za sob dla zobowizanego nadmierne trudnoci lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza si do wiadczenia w pienidzu”. W ocenie Rzecznika Ubezpieczonych, m.in. na skutek zapadajcych orzecze SN, w tym w szczególnoci postanowienia SN z dnia 12 stycznia 2006 r. (sygn. akt III CZP 76/05) wydanego na skutek wniosku Rzecznika Ubezpieczonych oraz opracowa doktryny – problematyka szkody cakowitej w ramach ubezpieczenia OC sprawcy szkody zostaa dostatecznie wyjaniona i rozstrzygnita i nie powinna budzi jakichkolwiek wtpliwoci interpretacyjnych. W opinii Rzecznika, utrwalony zatem jest pogld, i w ramach likwidacji szkody z tytuu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za nadmierne – czyli kwalifikujce dan szkod jako tzw. szkod cakowit – naley uznawa te koszty naprawy, które przekraczaj 100% wartoci pojazdu sprzed powstania szkody.

Z chwil wydania wskazanego wyej orzeczenia SN, mona byo zdiagnozowa na podstawie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postpowa skargowych, i sytuacje, w których zakady ubezpiecze w trakcie likwidacji szkody w ramach obowizkowego ubezpieczenia OC okrelay szkod jako szkod cakowit, kiedy koszty naprawy wynosiy np. 70% wartoci pojazdu sprzed zdarzenia, wystpoway rzadko i byy to odosobnione stanowiska poszczególnych oddziaów zakadów ubezpiecze. Jednake od pewnego czasu Rzecznik Ubezpieczonych otrzymuje coraz czstsze informacje, i jeden ze znaczcych Zakadów Ubezpiecze podejmuje próby kwalifikowania szkód jako tzw. szkód cakowitych, w sytuacjach, kiedy koszty naprawy nie przekraczaj wartoci pojazdu sprzed szkody w trakcie likwidacji szkody w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej. Sygnay takie s w ostatnim czasie odbierane przez Biuro Rzecznika Ubezpieczonych w trakcie prowadzonych porad udzielanych drog e-mailow i telefoniczn, jak równie zostay zdiagnozowane w skargach i prowadzonej korespondencji z Zakadem Ubezpiecze.

Praktyka dziaania ubezpieczyciela sprowadza si do tego, i po ustaleniu, e maksymalne koszty naprawy uszkodzonego pojazdu w wyniku przeprowadzonej analizy koszów w autoryzowanej stacji obsugi wynosz np. ok. 80% wartoci pojazdu sprzed szkody, Zakad Ubezpiecze dokonuje rozliczenia szkody analogiczn metod, jak w przypadku szkody cakowitej, tzn. poszkodowanemu wypacana jest rónica pomidzy wartoci pojazdu sprzed i po szkodzie. Zakad Ubezpiecze w uzasadnieniu swojego stanowiska nie posuguje si, pojciem „szkoda cakowita”, lecz uywa sformuowania „ustalenie bezspornej kwoty odszkodowania”. Jednake naley wskaza, i w praktyce sposób postpowania ubezpieczyciela powoduje taki sam skutek, jak w przypadku wystpienia rzeczywistej szkody cakowitej. Wysoko odszkodowania ustalana jest przez Zakad Ubezpiecze jako rónica wartoci pojazdu sprzed i po wypadku – pomimo tego, i maksymalne koszty naprawy w autoryzowanej stacji obsugi wyliczone przez samego ubezpieczyciela oscyluj w granicach 80%, czy te 70% wartoci pojazdu sprzed szkody. Jako uzasadnienie swojego stanowiska przedstawianego poszkodowanemu oraz Rzecznikowi Ubezpieczonych, Zakad Ubezpiecze wskazuje, i w sytuacji, kiedy poszkodowany otrzymaby odszkodowanie za koszt naprawy pojazdu np. w wysokoci 70%, a nie naprawiajc pojazdu sprzedaby go w stanie uszkodzonym, np. za 54% wartoci pojazdu przed szkody, to uzyskaby w sumie odszkodowanie w wysokoci 124% wartoci pojazdu. Tym samym, zdaniem ubezpieczyciela, nastpioby bezpodstawne wzbogacenie poszkodowanego, bowiem uzyskaby on odszkodowanie wysze od poniesionej szkody, gdy odszkodowanie z tytuu kosztów naprawy oraz kwoty uzyskanej ze sprzeday przewyszaoby warto pojazdu sprzed powstania szkody.

* Dz. U. nr 16, poz. 93 z pón. zm.


« powr�t do dzia�u: Poradniki
« zapisz si� na Newsletter
Najczciej kradzione
  • VOLKSWAGEN PASSAT
  • VOLKSWAGEN GOLF
  • AUDI A4
Nasze serwisy:
www.ubezpieczeniaonline.pl Ubezpieczenia przez Internet. Kup online ubezpieczenie samochodu, na ycie, zdrowotne, nieruchomoci, na wakacje, na narty, NNW, dla przedsibiorcw, inwestycyjne, ochrona prawna.
www.ubezpieczeniazyciowe.pl Wszystko o ubezpieczeniach na ycie. Zamw ubezpieczenie na ycie, Korzyci z ubezpieczenia na ycie, Ceny ubezpiecze na ycie, Czym jest ubezpieczenie na ycie? Oblicz skadk ubezpieczenia na ycie.
www.rankingubezpieczennazycie.pl Ranking Ubezpiecze Ochronnych - zabezpiecz Twoje ycie i zdrowie. Ranking Ubezpiecze Oszczdnociowych - oszczdzaj na emerytur. Na co zwrci uwag wybierajc polis na ycie?
www.ubezpieczeniemieszkania.pl Zamw ubezpieczenie nieruchomoci u 5 agentw lub kup ubezpieczenie mieszkania online. Wypenij formularz, oblicz skadk i kup polis. Polisa na e-maila!
www.ubezpieczenienanarty.pl Ubezpieczenia na narty i snowboard. Poradniki narciarskie. Oblicz skadk ubezpieczenia na narty i snowboard. Kup ubezpieczenie narciarskie online.
www.ubezpieczenienarciarskie.pl Porwnaj ubezpieczenia narciarskie online i dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie. Ubezpieczenia na narty daj Ci komfort spokojnych i bezpiecznych wojay po stokach narciarskich.
www.ubezpieczenieturystyczne.com.pl Porwnaj ubezpieczenia podry online, dopasuj najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - podrne, ubezpieczenie na wyjazd.
www.polisaturystyczna.pl Porwnaj ubezpieczenia turystyczne online, wybierz najlepszy wariant ubezpieczenia dla siebie i kup polis turystyczn online. Ubezpieczenia na wakacje - dla Ciebie i Twojej rodziny.
finanse.rankomat.pl Porwnaj produkty bankowe i sprawd ranking kredytw gotwkowych oraz ranking kredytw hipotecznych. Najlepsze produkty bankowe w internecie.