X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczyć mieszkanie – To proste. Czy rzeczywiście? Część III.

2013-11-12 11:47 wtorek
Tym razem zajmę się dwoma ryzykami, które dobrzy i doświadczeni agenci ubezpieczeniowi zawsze oferują klientom, ponieważ są niezbędnymi elementami prawidłowego ubezpieczenia nieruchomości: ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz ubezpieczeniem assistance.


Co to jest ubezpieczenie OC?

Jeżeli klient opłaci dodatkową składkę, towarzystwo obejmie ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego i osób bliskich wspólnie z nim zamieszkujących za szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez osoby trzecie.


Na czym polegają szkody osobowe i rzeczowe?
  • Szkoda osobowa – szkoda polegająca na spowodowaniu śmierci, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia osoby trzeciej.
  • Szkoda rzeczowa – szkoda polegająca na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie jakiegokolwiek przedmiotu materialnego osoby trzeciej.

Jak działa ubezpieczenie OC z tytułu użytkowania nieruchomości?

Oto najprostszy przykład:

Pewnego dnia pęka wężyk od pralki w Twoim mieszkaniu i zalewa Twoje mieszkanie, wtedy towarzystwo zwróci za szkody z tytułu ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych, które wykupiłeś. Jeżeli to samo zalanie wyrządzi jednocześnie szkody u Twoich sąsiadów, to towarzystwo zwróci za szkody w ich mieszkaniu /ach/ z Twojego OC – oczywiście jeżeli wykupiłeś takie ryzyko. W przeciwnym razie, będziesz musiał pokryć koszty naprawienia szkody z własnej kieszeni, nawet jeżeli sąsiad posiada ubezpieczenie mieszkania.

Mechanizm jest następujący:
  • zalanie nastąpiło z Twojego mieszkania.
  • sąsiad zgłasza szkodę do swojego ubezpieczyciela.
  • sąsiad otrzymuje odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela.
  • skoro nie masz ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel sąsiada zwraca się do Ciebie z regresem o zwrot wypłaconego sąsiadowi odszkodowania.

Kogo chroni ubezpieczenie OC w życiu prywatnym?

OC w życiu prywatnym chroni ubezpieczonego, z tytułu posiadania i używania mienia na terenie posesji. Jeśli z Twojego parapetu spadnie przysłowiowa doniczka i wyrządzi szkodę osobie trzeciej (uszkodzi mienie lub zdrowie), to Towarzystwo wypłaci tej osobie odszkodowanie z Twojego OC. Ale także odpowiada za szkody wyrządzone przez bliskich wspólnie zamieszkujących z ubezpieczonym, oraz pomoc domową (nianię, opiekunkę osoby starszej) zatrudnioną na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

Sprawdź wysokość składki

To ubezpieczenie chroni też w razie szkody spowodowanej osobie trzeciej przez dziecko pozostające pod naszą opieką, podczas rekreacyjnego uprawiania przez nas sportu, kiedy uczestniczymy w ruchu drogowym w charakterze pieszego, itp. Różne towarzystwa mogą oferować różny zakres ubezpieczenia. Nie chodzi o wymienienie ich wszystkich, ale o pokazanie szerokiej gamy sytuacji, w jakich możemy być zobowiązani do naprawienia szkód wyrządzonych osobie trzeciej.

Zawsze należy zapytać o zakres terytorialny działania ubezpieczenia OC. Jest to ważne, ponieważ możemy potrzebować ochrony OC podczas urlopów lub wakacji zagranicznych. Zazwyczaj to ubezpieczenie działa na terenie RP, ale też w UE, a może też działać na całym świecie (np. za dodatkowa składkę). Niektóre towarzystwa rozszerzają ochronę na dzieci i młodzież uczące się poza miejscem stałego zamieszkania.

Jak prawidłowo ustalić wysokość sumy gwarancyjnej, o jaką wnioskujemy?

Zawsze intryguję swoich klientów, kiedy pytam, czy wiedzą, co ich sasiedzi poniżej mają w domu. Otóż jest to ważne dla ustalenia wysokości sumy gwarancyjnej. Jeżeli mieszkamy na piatej kondygnacji nad czterema mieszkaniami o bogatym wyposażeniu, powinniśmy wnioskować o wyższą sumę gwarancyjną, ponieważ np. uszkodzony wężyk od naszej umywalki, może potencjalnie wyrządzić szkody w kilku mieszkaniach.

Z własnego doświadczenia mogę przytoczyć dwa takie przykłady : uszkodzenie węża doprowadzajacego wodę do pralki, w mieszkaniu naszej sąsiadki z drugiego piętra, spowodowało doszczętne zalanie mieszkania na pierwszym piętrze, na parterze oraz kilku piwnic. Z kolei pożar wzniecony w piwnicy przez sąsiada z sąsiedniej klatki, spowodował zadymienie, i tym samym nieodwracalne zniszczenie, wszystkiego, co było wykonane z tworzyw sztucznych, w trzech - położonych nad sobą i nad tą piwnicą mieszkaniach - od parteru, aż po trzecie piętro (mieszkaliśmy właśnie w lokalu na trzecim, ostatnim piętrze). Dlatego, im wyżej mieszkamy, i im więcej mamy potencjalnych sąsiadów, i im zamożniejsi są ci sąsiedzi, tym wyższa powinna być wybrana suma gwarancyjna.

W przypadku domów, istnieje dodatkowo ryzyko wynikające z posiadania i użytkowania domu: przechodzeń może poślizgnąć się na nie odśnieżonym chodniku, może coś spaść z dachu, wiatr może przewrócić na sąsiednią posesję nasze drzewo i np. uszkodzić sąsiadowi samochód. Na ubezpieczonym spoczywa obowiązek utrzymania w dobrym stanie chodnika, dachu i drzewa. Jeżeli poszkodowany sąsiad wskaże, że ubezpieczony nie dołożył niezbędnych starań, i nie sprzątał chodnika, nie naprawiał dachu i nie konserwował drzew, w wyniku czego, on doznał krzywdy, nie będzie to przypadek losowy, a delikt (wina ubezpieczonego), od którego sąsiad może żądać naprawy szkody.

Należy pamiętać, że wykupienie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym jest niezbędne, jeżeli miszkanie lub dom ma być prawidłowo ubezpieczone, a nie chcemy pałcić osobom pokrzywdzonym przez nas odszkodowania z własnej kieszeni.

Sprawdź wysokość składki

Ubezpieczenie assistance

W zależności od towarzystwa i wybranego przez klienta produktu, ubezpieczenie to może być oferowane odpłatnie (po opłaceniu dodatkowej składki) lub dostępne nieodpłatnie, wszakże pod pewnymi warunkami wyszczególnionymi w OWU (liczba interwencji w roku, rodzaje specjalistów, itp.

W razie zaistnienia szkody i konieczności skorzystania z pomocy fachowca, dostęp do sprawdzonych specjalistów (ślusarzy, dekarzy, hydraulików, elektryków, agentów ochrony mienia (np. po zaistnieniu szkody, mogą zabezpieczyć otwarte mieszkanie, dom), szklarzy, zastrzeganie kart bankowych, itp.) jest wielką wygodą.

Ubezpieczenie assistance może także obejmowac usługi w zakresie opieki po szkodzie nad dziećmi i chorymi, naprawy sprzetu RTV i AGD, usług transportowych, infolinii weterynaryjnej, prawnej, itp. Zakres ubezpieczenia assistance różni się w zalezności od produktu ubezpieczeniowego i ubezpieczyciela wybranego przez klienta. Ponadto, w razie zaistnieia szkody, koszty dojazdu usługodawców i koszt usługi zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przecież można samemu znaleźć odpowiedniego fachowca, i że usługa assistance jest zbędna. Jednak doświadczenie wskazuje, że w obliczu zdarzenia ubezpieczeniowego łatwo jest stracić głowę, komputer może być niedostępny, a kontakt do wszystkich niebędnych specjalistów i fachowców dzięki jednemu tylko numerowi telefonu Centrum Alarmowego, ostaje się nieoceniony.

Możliwość skorzystania z ubezpieczenia assistance znacznie zmniejsza stres i poczucie bezradnosci u poszkodowanych. Osoby kierowane na pomoc i do współpracy z poszkodowanym ubezpieczonym są doświadczone nie tylko w zkresie swojej specjalności, ale umieją również działać i postępować w sytuacjach kryzysowych.

Sprawdź wysokość składki

Maciej Lichoński

Skontaktuj się z Autorem, który może zostać również Twoim doradcą ubezpieczeniowym, przez stronę: Ubezpieczenia na życie