X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Sprawdź, czy możesz obniżyć składkę za autocasco Twojego samochodu

2006-11-08 13:00 środa
Jakie szkody obejmuje ubezpieczenie autocasco?

Ubezpieczenie autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Decydując się na wykupienie ubezpieczenia AC zapewniamy sobie pokrycie szkód polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu mechanicznego lub jego wyposażenia na skutek różnorodnych zdarzeń.

Najczęściej tymi zdarzeniami są:
 1. wypadek drogowy przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego,
 2. uszkodzenie pojazdu przez osoby trzecie,
 3. kradzież,
 4. pożar lub wybuch,
 5. huragan, grad, piorun oraz wszelkie inne szkody spowodowane działaniem sił przyrody.
Zawarcie umowy ubezpieczenia AC

Umowa ubezpieczenia autocasco zawierana jest z reguły na okres jednego roku. Możliwe jest zawarcie umowy na okres krótszy, ale w takim wypadku należy się liczyć z niechęcią ubezpieczycieli i wyliczaniem składki na specjalnych zasadach.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na rzecz właściciela pojazdu. Może być ona zawarta na pisemny wniosek właściciela lub osoby działającej w jego imieniu.

Często wraz z ubezpieczeniem AC zakład ubezpieczeń oferuje nam możliwość wykupienia innych rodzajów ubezpieczenia, m.in. assistance czy ubezpieczenie ochrony prawnej. Ubezpieczenie assistance zapewnia kierowcom pomoc w trudnych sytuacjach, na przykład awarii pojazdu, braku benzyny, awarii ogumienia czy zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie.

Ubezpieczenie ochrony prawnej natomiast gwarantuje zwrot kosztów różnorodnych sporów prawnych związanych z ruchem drogowym oraz ubezpieczonym pojazdem.

W jaki sposób ustalana jest wysokość składki ubezpieczeniowej?

Składka ubezpieczeniowa jest ustalana na podstawie specjalnych taryf w dniu zawierania umowy ubezpieczenia. Przy ustalaniu wysokości składki zakłady ubezpieczeniowe biorą pod uwagę następujące dane:
 • wartość pojazdu,
 • markę, model i rodzaj pojazdu,
 • wiek pojazdu,
 • sposób użytkowania pojazdu,
 • miejsce zarejestrowania/użytkowania pojazdu (strefę regionalną właściwą dla miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego),
 • wiek posiadacza pojazdu,
 • okres posiadania prawa jazdy,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia (szkodowość),
 • kontynuację ubezpieczenia w danym zakładzie ubezpieczeń,
 • sposób opłacania składki (jednorazowo lub w ratach).
Zniżki oferowane przez zakłady ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń stosują różnorodne systemy zniżek, aby zachęcić właścicieli pojazdów do wyboru danego zakładu ubezpieczeń. Wysokość zniżek jest różna w poszczególnych zakładach.

 Najczęściej występujące zniżki to:

a) zniżka za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia (nawet do 60%) – zwykle po 8 latach bezwypadkowej jazdy możemy otrzymać maksymalną zniżkę. Ważne jest jednak, że przerwa pomiędzy kolejnymi ubezpieczeniami autocasco nie może być zbyt długa (zwykle nie może być dłuższa niż 2 lata),
b) zniżka dla kierowców, którzy osiągnęli odpowiedni wiek. Zakłady ubezpieczeń zwiększają składkę ubezpieczeniową dla osób poniżej 25 roku życia, a obniżają jej wysokość dla osób, które są starsze niż 25 lat. Możliwe są inne warianty tej zniżki, np. zniżka przyznawana jest ubezpieczającym, którzy osiągnęli wiek 40 lat, a kierowcami samochodu są tylko osoby powyżej 25 roku życia,
c) zniżki za posiadanie większej ilości zabezpieczeń np. blokady na skrzyni biegów, dodatkowego alarmu. Niektóre zakłady ubezpieczeń przygotowują zestawienie różnorodnych zabezpieczeń i zniżek, które można otrzymać, jeżeli posiadamy dane zabezpieczenie.
d) zniżki dla osób zawierających ubezpieczenie za pomocą Internetu,
e) zniżki dla właścicieli konkretnych marek samochodów,
f) zniżka dla osób, które posiadają jakiś inny rodzaj ubezpieczenia w danym zakładzie ubezpieczeń lub dla tych, którzy wykupują cały pakiet ubezpieczeń oferowany przez dany zakład,
g) zniżki za opłacenie składki ubezpieczeniowej jednorazowo.

W większości zakładów ubezpieczeń składka ulega obniżeniu, jeżeli zwiększymy udział własny w szkodzie lub, jeżeli zmniejszymy zakres ubezpieczenia. Możemy, więc zrezygnować z ochrony na wypadek kradzieży i w zamian nasza składka ulegnie obniżeniu. Ale czy o to chodzi przeciętnemu kierowcy?

Część zakładów ubezpieczeń przygotowało specjalne zniżki dla kobiet. Kobiety powyżej 25 roku życia, będące jedynymi właścicielkami pojazdu mogą otrzymać od 5% do 7% zniżki. (Więcej na temat zniżek dla kobiet kierowców w artykule „Baba za kółkiem”).

W związku z malejącą liczbą wykupywanych polis autocasco zakłady ubezpieczeń proponują różnorodne promocje związane z obniżkami wysokości składki.

Mogą to być zniżki dla rodziców posiadających dzieci poniżej określonego wieku, zniżki dla ubezpieczających kilka pojazdów w jednym zakładzie ubezpieczeń czy zniżki dla osób, które zachęcą swoich znajomych do wykupienia ubezpieczenia autocasco.

Michał Mostowski