X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Wyjeżdżając za granicę, pamiętaj o ubezpieczeniu samochodu

Co prawda wakacje jeszcze daleko przed nami, lecz ten temat jest aktualny nie tylko w okresie urlopowym. Coraz częściej podróżujemy do obcych krajów i to nie tylko w celach wypoczynkowych, ale także zawodowych czy rodzinnych. Czy na czas zagranicznych wojaży wykupujemy odpowiednie ubezpieczenie samochodu?

O ubezpieczeniach turystycznych czy zdrowotnych, zawieranych na czas zagranicznego wyjazdu, zostało już powiedziane prawie wszystko. Natomiast jeżeli przed wyjazdem obawiamy się także o nasz samochód, nie tak prosto znaleźć informacje na ten temat. A jest to bardzo ważna sprawa - w końcu samochody psują się również podczas zagranicznych wyjazdów. Także tam może nam się przydarzyć stłuczka, wypadek czy kradzież.

Co wiadomo

W większości państw europejskich respektowane jest polskie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (popularne OC). Jest ono ubezpieczeniem obowiązkowym i ma zastosowanie w sytuacji, gdy posiadacz lub kierowca pojazdu wyrządza szkodę innym osobom i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest za to cywilnie odpowiedzialny.

Ubezpieczenie OC wykupione w Polsce jest w większości krajów europejskich wystarczającym zabezpieczeniem dla nas jako kierowców przed odpowiedzialnością za wyrządzone szkody na pojeździe lub osobie. Jeżeli za granicą spowodujemy jakiś wypadek czy szkodę. nasz zakład ubezpieczeń pokryje koszty naprawy pojazdu poszkodowanego uczestnika ruchu.
Nie wszędzie wystarczy jednak samo OC. W krajach takich jak: Albania, Andora, Białoruś, Rosja, Ukraina, Turcja, Serbia czy Maroko nadal obowiązuje Zielona Karta, czyli Międzynarodowy Certyfikat Ubezpieczeniowy, będący dowodem, że jego posiadacz objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

Dlatego przed wyjazdem do tych krajów należy zaopatrzyć się u swojego Ubezpieczyciela w taki dokument.

Warto

Aby mieć dodatkowe zabezpieczenie, zwłaszcza jeżeli chodzi o stan techniczny naszego samochodu, można sobie wykupić dodatkowe ubezpieczenie assistance, które zapewnia pomoc w trudnych sytuacjach, takich jak wypadek, awaria, unieruchomienie lub kradzież pojazdu, choroba, obrażenia ciała lub śmierć kierowcy.

Ubezpieczyciele oferują zazwyczaj pomoc:
  • techniczną, np. holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu naprawczego,
  • medyczną - leczenie ambulatoryjne oraz hospitalizacja kierowcy i pasażerów ubezpieczonego pojazdu,
  • finansową, np. zakwaterowanie kierowcy i pasażerów w hotelu  w sytuacji, gdy naprawa pojazdu nie może się odbyć w tym samym dniu, w którym zaistniało zdarzenie,
  • informacyjną.
Aby wiedzieć, co konkretnie zawiera polisa zawsze warto dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia do niej dołączone, lub przygotować zestaw pytań, na które będzie mógł odpowiedzieć agent ubezpieczeniowy.
A jeżeli już zdarzył się wypadek?

Teraz kilka praktycznych porad na wypadek, gdyby jednak zdarzyło się za granicą jakieś nieszczęście, w które byłby zaangażowany nasz samochód.
  • Jeżeli to my spowodujemy kolizję lub wypadek za granicą, musimy podać poszkodowanemu wszystkie dane dotyczące polisy OC lub Zielonej Karty.
  • Jeżeli sprawcą wypadku będzie kierowca pojazdu zarejestrowanego w kraju, w którym doszło do wypadku lub kolizji, należy  przede wszystkim spisać: jego dane osobowe (imię, nazwisko i adres) oraz dane posiadanej przez niego polisy ubezpieczenia OC (numer polisy, okres jej ważności), nr  rejestracyjny pojazdu, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, a następnie zgłosić się do tego zakładu ubezpieczeń, który jest odpowiedzialny za likwidację szkody i wypłatę odszkodowania.
  • Innym wyjściem jest skontaktowanie się po powrocie do Polski z Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, które na podstawie danych dotyczących polisy ubezpieczenia OC sprawcy wskaże reprezentanta ds. roszczeń zagranicznego zakładu ubezpieczeń, który zajmie się likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania.
  • Jeżeli za granicą dojdzie do wypadku, którego sprawcą jest inny cudzoziemiec posiadający ważną Zieloną Kartę, należy spisać nr Zielonej Karty, okres jej ważności, dane osobowe posiadacza pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu i jego markę, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń, który wydał Zieloną Kartę.
MCz