X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym dla każdego

2013-05-07 22:11 wtorek
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej było dotychczas najbardziej popularne przy zawieraniu polisy na pojazd mechaniczny. Niewątpliwie związane jest to z regulacjami prawnymi, które wymagają od właścicieli posiadania obowiązkowej umowy OC.

Wraz ze zwiększającą się świadomością ubezpieczeniową Polaków na rynek weszły polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Działają one analogicznie do ochrony zawieranej na pojazdy.

Dla kogo ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

OC w życiu prywatnym – do niedawna gadżet dodawany do polis mieszkaniowych lub na życie, obecnie jako niezależne ubezpieczenie znajduje uznanie w każdych kręgach. Nie da się jednak ukryć, że najczęściej młodzi ludzie sięgają po tego typu ochronę.

Najistotniejszym faktem jest to, że polisa ma nieograniczony zakres działania i chroni ubezpieczonych od wszystkich zdarzeń (z wyłączeniem pozostawania pod wpływem alkoholu), które nie są spowodowane umyślnie.

Warto dodać, iż ochroną objęte są najbliższe osoby ubezpieczonego, nie tylko on sam. Zatem zawierając umowę ubezpieczenia chronimy najbliższą rodzinę – żonę, dzieci, osoby z którymi dzielimy wspólne gospodarstwo domowe, dotyczy to również osób żyjących w konkubinacie.

Zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela

Towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada za szkody wyrządzone na osobach i w mieniu. Kwota, do której udzielana jest ochrona to suma ubezpieczenia ustalana podczas podpisywania umowy.

Coraz częściej zdarza się, że zakres polisy można rozszerzać. Takie klauzule mają zastosowanie w zakresie terytorialnym – standardowo jest to Polska – jednakże można również wybrać taką opcję, aby ubezpieczenie obowiązywało na terenie Europy i Świata.

Ubezpieczam się!

Ponadto możemy doubezpieczyć zwierzęta domowe – psa, kota. Istnieje opcja wykupienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej najemcy w przypadku, gdy ubezpieczony jest prywatnym najemcą lokalu. Dzięki takim specyfikacjom możemy w dowolny sposób dostosować ofertę do konkretnych potrzeb.

Działanie polisy w praktyce

Ochrona ubezpieczeniowa zadziała na przykład, gdy ubezpieczony w trakcie wizyty u znajomych, podczas korzystania z komputera w sposób nieumyślny uszkodzi go np. przez zalanie, a także gdy podczas podróży przenoszona walizka spanie na nogę współpasażera i na skutek tego wypadku będzie on musiał nosić gips.

Ubezpieczyciel odpowiada także w sytuacji, gdy dzieci ubezpieczonego grając w piłkę wybiją szybę w samochodzie. Jeśli podczas jazdy rowerem wymusimy pierwszeństwo, a auto, nie chcąc w nas uderzyć spowoduje kolizję, również nie poniesiemy kosztów naprawy samochodów i innego uszkodzonego mienia.

Przykłady można mnożyć. Należy pamiętać, że to, czego nie ma w wyłączeniach podlega ochronie ubezpieczeniowej. Zatem prócz celowości czynu i działania pod wpływem alkoholu możemy być spokojni o konsekwencje nieumyślnych działań.

Warto jednak pochylić się nad kwestią odpowiedzialności za czyny dokonane pod wpływem alkoholu. Poszczególni ubezpieczyciele różnie to interpretują, ponieważ wystarczy wyobrazić sobie sytuację, gdy po lampce wina wracamy do hotelu i biorąc prysznic potykamy się wybijając drzwi.

Przede wszystkim raczej nikt nie będzie nas badał alkomatem czy wzywał policji. Niemniej jeżeli taka sytuacja miałaby miejsce warto przeczytać OWU, ponieważ wpływ alkoholu na szkodę jest różnie definiowany. Niekiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a inny z kolei zbada związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy spożywaniem alkoholu, a daną szkodą. Stosowanie środków odurzających wiąże się z automatyczną odmową wypłaty odszkodowania.

Głównym autem polisy CO w życiu prywatnym jest cena, ponieważ zazwyczaj składka wynosi 10% sumy ubezpieczenia. Im wyższa odpowiedzialność ubezpieczyciela tym niższa składka, gdyż aby przekroczyć odpowiedzialność towarzystwa należy wyrządzić naprawdę poważne szkody.

Dlatego umowa odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym jest niezwykle korzystną opcją. Kiedyś osoba tworząca produkt nazwała go „gwarancją świętego spokoju”. Z pewnością tak jest, ponieważ przy nikłym nakładzie finansowym zyskujemy minimum formalności w razie szkody, a także unikamy ponoszenia kosztów. I mamy maksimum korzyści.

Ubezpieczam się!

Przemysław Lamparski