X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenie, pomoc społeczna i urlopy w Hiszpanii

Po przyjeździe do Hiszpanii i znalezieniu tam legalnego zatrudnienia powinniśmy wyrobić kartę ubezpieczenia społecznego (Cartilla de Seguridad Social). Otrzymamy numer ubezpieczenia, co w przypadku utraty pracy, choroby, czy wypadku będzie bardzo przydatne. Umożliwi nam staranie się o różnego rodzaju zasiłki.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych mogą otrzymywać osoby, które przez co najmniej 12 miesięcy zatrudnione były w Hiszpanii. Muszą spełnić pewne warunki:
 • Mają ukończony 16 rok życia,
 • Praca została utracona z przyczyn przez nas niezawinionych,
 • Posiadamy zdolność oraz chęć do podjęcia pracy,
Jak długo możemy otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Długość otrzymywania zasiłku wynosi od 4 miesięcy do 2 lat. Najczęściej zasiłek wypłacany jest przez 6 miesięcy, potem zwykle jest przedłużany do roku, w szczególnych sytuacjach do 18-24 miesięcy.

Świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy - urlop chorobowy

Każdy zatrudniony w Hiszpanii opłaca tzw. ubezpieczenie społeczne, w związku z tym ma prawo do otrzymywania świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy w przypadku, gdy stwierdzone zostanie u niego zachorowanie na chorobę zawodową lub zwykłą, jeśli pracownik poddany jest opiece medycznej i jest niezdolny do pracy, lub podlega obserwacji w związku z chorobą zawodową.
Przyjmuje się, że czas otrzymywania przez pracownika świadczeń z tytułu czasowej niezdolności do pracy wynosi 12 miesięcy, jeśli prawdopodobieństwo zwolnienia pracownika jest wysokie, czas ten zostaje zwykle przedłużony o kolejne 6 miesięcy. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego pokrywają 75 % wynagrodzenia, jednak umowy zbiorowe pomiędzy pracodawcami a pracownikami mogą nakładać na pracodawców uzupełnienie tej kwoty o brakujące 25 %.

Świadczenia rodzinne

Osoby posiadające dziecko mają prawo do otrzymywania dodatku rodzinnego. Przysługuje on na dzieci:
 • Do 18 roku życia,
 • Niepełnosprawne bez limitu wiekowego

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński w Hiszpanii trwa 16 tygodni. W przypadku, gdy zatrudnieni są obydwoje rodzice, ojciec dziecka ma prawo do wykorzystania 10 tygodni urlopu. Prawo do urlopu macierzyńskiego otrzymamy, gdy nasz okres składkowy (opłacanie ubezpieczenia) wynosił co najmniej 180 dni w ciągu 5 lat poprzedzających poród. Musimy także przedstawić zaświadczenie o ciąży lub postanowienie sądowe o adopcji (prawodawstwo hiszpańskie nie dyskryminuje rodzin adopcyjnych, mają one prawo do takiego samego wymiaru urlopu macierzyńskiego jak biologiczni rodzice). Zasiłek macierzyński stanowi 100 % dotychczasowego wynagrodzenia dziennego.

Urlop wychowawczy

Poza płatnym urlopem macierzyńskim możemy skorzystać z 3 lat urlopu wychowawczego (również w przypadku adopcji). Jest on jednak bezpłatny.

Urlop wypoczynkowy

Polak pracujący legalnie w Hiszpanii ma prawo do 22 dni urlopu ustawowego. Poza tym wolne od pracy (choć nie we wszystkich zawodach) są m.in.:
 • Nowy Rok (1 stycznia),
 • Święto Trzech Króli (6 stycznia),
 • Dzień Świętego Józefa (19 marca),
 • Wielki Czwartek,
 • Wielki Piątek,
 • Święto Pracy (1 maja),
 • Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia),
 • Narodowy Dzień Hiszpanii (12 października),
 • Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada),
 • Dzień Konstytucji (6 grudnia),
 • Dzień Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia),
 • Boże Narodzenie (25 grudnia)

Lepiej być ubezpieczonym

Osoba chora, bezrobotna, niezdolna do pracy, czy przebywająca na urlopie macierzyńskim w Hiszpanii po spełnieniu określonych warunków ma prawo do otrzymywania wielu świadczeń. Zwykle pokrywają one od 75 % do 100 % dotychczasowych poborów. Podczas choroby zapłacimy jednak za niektóre zabiegi, leczenie stomatologiczne, leki refundowane (40 % odpłatności), pozostałe leki (100 %), transport medyczny do Polski. W przypadku tego ostatniego wydatki mogą wynosić nawet kilka tysięcy euro, bowiem w zależności od naszego stanu konieczny może być transport lotniczy wraz z opieką wykwalifikowanej pielęgniarki. W takiej sytuacji doskonałym rozwiązaniem będzie posiadanie ubezpieczenia. Rynek obfituje w bogatą gamę różnych rodzajów ubezpieczeń: na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków, turystycznych ( z opcja pracy za granicą), zdrowotnych. Ubezpieczenie może pokryć koszty leczenia, koszty transportu medycznego do Polski. Z polisy opłacony może zostać nawet przyjazd do Hiszpanii, zakwaterowanie i wyżywienie osoby nam bliskiej. Polisa umożliwi nam bezpłatne leczenie w Polsce (nie opłacamy w Polsce składek ubezpieczenia zdrowotnego, nie mamy więc prawa do bezpłatnego ubezpieczenia).Piotr Puczek

Więcej informacji o ubezpieczeniach i odszkodowaniach w Holandii pd tym adresem