X
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

www.ubezpieczenie.com.pl

Ubezpieczenia społeczne i opieka społeczna w Holandii

Pracownik z Polski zatrudniony w Holandii ma prawo do otrzymywania świadczeń socjalnych w takiej samej wysokości i takiego samego typu, jak obywatele tego kraju. Dotyczy to zarówno dodatku na dziecko, zasiłku rodzinnego czy też zasiłku dla bezrobotnych.

Ciąża i poród

Z tytułu ciąży i porodu obowiązuje 16 tygodniowy urlop. W tym czasie wypłacane jest normalne wynagrodzenie.

Dodatek na dziecko

Od początku 2008 roku osoby zatrudnione w Holandii i posiadające dziecko otrzymają specjalny dodatek (kindertoeslag). Jego wysokość wynosi 82 EUR, bez względu na ilość dzieci. Wypłacany jest co miesiąc. Jeśli otrzymujemy już zasiłek rodzinny dodatek przyznany zostanie automatycznie, natomiast osoby, które są zatrudnione w Holandii, ale nie otrzymują zasiłku rodzinnego powinny wystąpić do urzędu podatkowego. Przyznanie dodatku uzależnione jest od rocznych zarobków, osoby zarabiające więcej niż 46 700 EUR nie mogą otrzymać kindertoeslag.

Zasiłek rodzinny

Może otrzymywać go jeden z rodziców, po ukończeniu przez dziecko 18 roku życia prawo do pobierania zasiłku wygasa. Zasiłek dotyczy dzieci własnych, przysposobionych i adoptowanych.

Do otrzymywania zasiłku rodzinnego uprawnione są osoby:
  • Czasowo wykonujące pracę w Holandii,
  • Bezterminowo wykonujące pracę u pracodawcy holenderskiego,
  • Prowadzące własną działalność gospodarczą w Holandii
Zasiłek wypłacany jest kwartalnie:
  • 5 stycznia,
  • 5 kwietnia,
  • 5 czerwca,
  • 5 października
Wysokość zasiłku rodzinnego

Jego wysokość uzależniona jest od liczby dzieci i ich wieku. Szczegółowo przedstawia się to następująco (dane z 2007 roku):

 
Dzieci urodzone po 1 stycznia 1995 r.
Wiek dziecka Do 5 lat 6 -11 lat 12-18 lat
Wysokość świadczenia na jedno dziecko 190,19 EUR 230,95 EUR 271,7 EUR
Dzieci urodzone przed 1 stycznia 1995 r.
Pierwsze dziecko 271,7 EUR
Drugie dziecko 305,54 EUR
Trzecie dziecko 316,82 EUR
Czwarte dziecko 341,61 EUR
Piąte dziecko 356,48 EUR
Szóste dziecko 366,4 EUR


Zasiłek dla bezrobotnych

Utrata pracy w Holandii daje pracownikowi z Polski prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych. Zasiłek otrzymamy, jeśli przepracowaliśmy co najmniej 26 tygodni. W celu uzyskania świadczenia należy się zarejestrować (zaraz po utracie pracy) w Centrum ds. Pracy i Dochodów Centrum voor Werk en Inkomen. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych może wynosić maksymalnie 75 % naszego ostatniego wynagrodzenia, jednak nie może być wyższa niż 177,03 EUR tygodniowo.

Kto nie może otrzymać zasiłku dla bezrobotnych?

Z prawa do otrzymywania zasiłku wyłączone są osoby:
  • Prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą,
  • Przed utratą pracy pracujące mniej niż 3 dni w tygodniu
Dodatek do czynszu

Każdy wynajmujący mieszkanie, płacący wysoki czynsz w porównaniu z otrzymywanymi dochodami ma prawo do dodatku do czynszu (huurtoeslag). Wysokość dodatku uzależniona jest od naszego wieku, wysokości czynszu i naszych rocznych dochodów. Do jego pobierania uprawnione są osoby posiadające obywatelstwo holenderskie lub erblijfsvergunning (wiza, karta pobytu). W mieszkaniu, którego dotyczy dodatek do czynszu musimy być zameldowani, mieszkanie musi posiadać własne (osobne) wejście.

 
Wiek Wysokość czynszu Roczne dochody
18-22 lata 204, 33 EUR i nie wyższy niż 348,99 EUR, gdy mieszkamy z dzieckiem, czynsz nie może przekraczać 621,78 EUR 20 600 EUR
Jeśli mieszkamy z drugą osobą wspólne dochody nie mogą być wyższe niż 27 950 EUR
23-64 lata czynsz nie może być niższy niż 204,33 EUR i nie wyższy niż 631,73 EUR 20 600 EUR, jeśli mieszkamy z drugą osobą wspólne dochody nie mogą być wyższe niż 27 950 EUR
65 lat i więcej czynsz nie może być niższy niż 202,51 EUR i nie wyższy niż 631,73 EUR 18 525  EUR Jeśli mieszkamy z drugą osobą wspólne dochody nie mogą być wyższe niż 24625 EUR


Zasiłek chorobowy - ciągłość pensji w czasie choroby

Pracownik, który z powodu choroby nie może wykonywać obowiązków zawodowych, zgodnie z holenderskim prawem otrzymuje co najmniej 70 % wcześniejszej pensji. Zasiłek chorobowy wypłacany jest maksymalnie przez okres 2 lat. W przypadku, gdy choroba trwa dłużej niż 2 lata mamy prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.


Piotr Puczek

Więcej informacji o ubezpieczeniach i odszkodowaniach w Holandii pod tym adresem